Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Leidschendam
 
 
Welkom

Welkom

Van harte welkom op de site van de Protestantse Gemeente te Leidschendam.

  Bekijk ook onze Facebook pagina
Voor dringende zaken (overlijden/ziekenhuisopname) is ons pastorale telefoonnummer altijd bereikbaar: 070 - 327 84 13.

 
Ds. Nel van Dorp vervangt ds. Theo Haitjema Ds. Nel van Dorp vervangt ds. Theo Haitjema

De Algemene Kerkenraad is blij dat er in de persoon van ds. Nel van Dorp uit Den Haag een vervanger is gevonden voor ds. Theo Haitjema. Met ingang van 1 juni zal zij in dienst komen van de Protestantste Gemeente te Leidschendam. Zij zal de komende tijd allereerst “het gezicht” worden van Leidschenveen. Verder zal zij ds. Willemijn van Dijk en ds. Fulco de Vries Bouwstra ondersteunen in het pastoraat en bijstaan op al de terreinen waar dit van haar wordt gevraagd. Wanneer Theo aan zijn integratie gaat beginnen, zal zij ook meer met hem samenwerken. 
Het is de bedoeling Nel van Dorp in de gezamenlijke Pinksterdienst van 4 juni in de Kruisheuvelkerk aan de gemeente voor te stellen.

 
14 mei 2017, doopdienst in de Kruisheuvelkerk

14 mei 2017, doopdienst in de Kruisheuvelkerk

Een dienst waarin Bram Frank Rijneveld is gedoopt. Fijne liederen om te zingen, mooie lezingen, de gebeden en een volle kerk. Als dit geen feest is!
De kinderen die in hun eigen ruimte een verhaal hoorden over de betekenis van dopen.
Toen zij in de dienst terug kwamen mocht Daan het doopwater meenemen en Bram werd door zijn oma de kerk binnen gedragen. Een indrukwekkende gezongen doopgetuigenis door Frits met de band.
De kinderen mochten vooraan komen zitten op het podium, zodat ze het goed konden zien. Wel dit doen ze maar al te graag.
Na de zegen was er gelegenheid de doopouders te feliciteren.

Bekijk de foto's

 

 
Kick off musical Lost & Found

Kick off musical Lost & Found

Een bijbels verhaal, geschreven, gespeeld en gezongen voor en door jou! Heb je eerder ook genoten van de musicals Ester, Mozes en Jozef? En je stiekem wel eens afgevraagd hoe zo’n verhaal zou klinken met jouw favoriete muziek? En kijk je elk jaar naar ‘The Passion’ op TV? En zou je best wel aan zo’n soort project mee willen doen? Dan is Lost & Found iets voor jou.

Het Bijbelverhaal Lost & Found gaat over een zoon die zichzelf en de wereld leert kennen door eerst alles wat hij heeft en hem lief is kwijt te raken. Dit verhaal gaan we schrijven, zingen en spelen met jongeren, op de manier zoals in ‘The Passion’ het lijdensverhaal van Jezus uitgebeeld wordt. Nieuwsgierig geworden, en misschien wel zin om mee te doen?
Kom dan op zondag 11 juni rond 12 uur (na de kerkdienst) naar de Kick-off meeting (met lunch!) in de Dorpskerk. Daar hoor je alle details, en kan je je inschrijven voor deelname. De uitvoering is op zondag 12 november. Hopelijk tot 11 juni! 

 

 
30 april 2017, Paulusdienst met koor in de Dorpskerk

30 april 2017, Paulusdienst met koor in de Dorpskerk

Op 30 april was er in de Dorpskerk een dienst met een gelegenheidskoor en het vierjaargetijdenkoor uit Voorburg. Dat was dus een dienst met veel zingen!
Deze dienst stond in het thema van de Paulusreis die een groep gemeenteleden zal gaan maken van 6 tot 13 mei. Het was een fijne dienst met vele goede bekenden!


Bekijk de foto's

 
27 april 2017, Koningsdag bij de Dorpskerk

27 april 2017, Koningsdag bij de Dorpskerk

In alle vroegte werd op Koningsdag de tent opgezet.
Het weer was onbestemd en de tent kon zo het publiek trekken en er voor zorgen dat er beschutting was. Het pannenkoeken bakken was in de tent en met name de spekpannenkoeken verkochten zo rap dat er zelfs enige tijd sprake was van uitverkochte pannenkoeken. Visverkoop aan een originele Scheveningse viskraam trok ook de nodige bezoekers.
In de kerk gastoptredens op het orgel en de piano, koffie en thee in de voorzaal, rommelmarkt, veiling, crea en boekenverkoop in de Binnenhof, buiten curiosa en natuurlijk toren beklimmen. Oftewel in en om de Dorpskerk was er voldoende te doen.
Een open kerk voor iedereen! Herinneringen werden opgehaald, ervaringen gedeeld en soms werd ook nog een goed gesprek gehouden. Een fijne dag met elkaar.
De opbrengst van de Oranjemarkt komt ten goede aan het restauratiefonds van de Dorpskerk.


Bekijk de foto's

 
22 april 2017, Met de Bijbel op Tafel per trein naar de Mariatentoonstelling in Utrecht

22 april 2017, Met de Bijbel op Tafel per trein naar de Mariatentoonstelling in Utrecht

Op weg vanaf het station naar het museum, kwamen we haar al drie keer tegen.
Eerst door een naar haar genoemd plein over te steken, Mariaplaats. Dan, door links aan te houden, zagen we afgebeeld op tegels in een muur de voormalige Maria Maiorkerk, gebouwd in de elfde eeuw, gesloopt in 1844.
Daarna was er nog de Mariapomp, tijdens een cholera-uitbraak in de negentiende eeuw één van de weinige openbare pompen in Utrecht waar nog schoon drinkwater uit kwam. En… de pomp doet het nog steeds.

 

lees meer »
 
13 - 16 april 2017, Stille Week en Pasen in de Dorpskerk

13 - 16 april 2017, Stille Week en Pasen in de Dorpskerk

Wij leven van verwondering en een diep vermoeden.
Dat thema stond centraal in de vieringen in de Stille Week en Pasen in de Dorpskerk. Sfeervolle, kleinschalige vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Voorbereid door een groep gemeenteleden met dominee Willemijn. Op donderdag vierden we de Maaltijd van de Heer, zoals Jezus met zijn discipelen destijds ook deed. Op vrijdag verwonderden we ons over het lijdensverhaal. Hoe het kon dat de man die kort daarvoor nog als een koning was binnengehaald, nu als misdadiger aan het kruis belandde. Op zaterdag herdachten we in het donker zijn leven en onze eigen doop. Aan het eind van de dienst gaven we het licht van Pasen, het licht van de nieuwe Paaskaars, door aan elkaar. Een nieuw begin, zoals beloofd, wat we nog eens vierden in een volle kerk op Eerste Paasdag. Met bij de koffie heerlijke spekkoek van Hannie Timmermans en Petra Verhaaf!

Bekijk de foto's

 

 
16 april 2017 Paasmorgen in de Kruisheuvelkerk

16 april 2017 Paasmorgen in de Kruisheuvelkerk

Een feestelijke Paasdienst waarin Laurine werd gedoopt.
Voorin de kerk stond een kruis van wilgentakken; de kinderen hebben enthousiast meegeholpen dit kruis te versieren met narcissen. Er werd gezongen, gelezen en gebeden en gedoopt.
Maar eerst luisterden de kinderen in de nevendienst naar het verhaal. De kinderen in de crèche hadden het druk met spelen. In de kerk volgden gebeden, lezingen en uitleg en verkondiging.
Marieke en Susanne zongen voor de gebeden Sela music.
Hierna kwamen de kinderen de kerk weer binnen. Ook Laurine werd binnengebracht, en Lidewij goot samen met haar opa het water in het doopvont. Na de presentatie, woorden bij de doop en het doopgebed werd door Marieke de doopgetuigenis gezongen. Over morgen, een lied van K. Wouters.
Hierna volgden de geloften en doop. De kinderen mochten vooraan komen staan zodat zij alles goed konden zien. Na het dopen werd de doopkaars overhandigd door de diaken.
We sloten de dienst af met het zingen van U zij de glorie (LB 634).
Een feestelijke dienst die, als je/u deze dienst hebt gemist, via de kerkomroep nog terug te luisteren is.

 

 
11 april 2017, Vastensoep

11 april 2017, Vastensoep

Gedurende de 40dagentijd was er iedere dinsdagavond de oecumenische vastensoep, sinds 2013 gehouden in de Kruisheuvelkerk. 
De laatste avond, 11 april 2017, waren deze kinderen én een gelegenheidskoort onder leiding van Vigilia van Akkeren aanwezig
.

 
9 april 2017, Palmpasen in de Dorpskerk

9 april 2017, Palmpasen in de Dorpskerk

Kinderen, jongeren en ouderen waren al vroeg in de Dorpskerk om Palmpasen stokken te maken. Gezellig en leuk om te doen. We hebben 13 gemeenteleden blij kunnen maken met zo’n symbolische Palmpasen stok.
Geordie Bregman speelde tijdens de dienst op de bugel en Johan Groen op het orgel. Het was een feestelijke dienst wat ook al aan de orde van dienst te zien was.
Het was ook de zondag waarop voor het eerst de nieuwe foto’s van de gemeenteleden op het nieuwe bord te zien waren. Gerrie en Kees hebben er veel werk aan gehad, maar we kunnen er nu weer een poosje mee vooruit. Iedereen staat er weer Paasbest op!
Voor een fotoimpressie, klik hier.

 
9 april 2017, Palmzondag in de Kruisheuvelkerk

9 april 2017, Palmzondag in de Kruisheuvelkerk

Vanochtend om 9.00 uur kwamen de eerste kinderen met hun ouders al naar de kerk om een Palmpasenstok te maken. Opperste concentratie bij zowel kinderen als de ouders. Het maken van Palmpasenstokken is een oud gebruik. Heel vroeger werd hiermee het begin van de lente gevierd. Toen de mensen in Nederland Christen werden, werd de Palmpasenstok omgedoopt tot de drager van symbolen voor wat er in de Stille Week gebeurde. Daarbij horen verhalen over Jezus.
De kerkdienst begon en na het aansteken van het lantarentje gingen de kinderen naar de kindernevendienst. Hier hoorden zij het verhaal van Palmpasen en mochten hun eigen ‘knutsel’ uitzoeken. In de crèche was het ook gezellig druk. Weer in de kerk hadden alle kinderen een mooi versierde stok bij zich en liepen zij in een lange stoet door de kerk.
Een feestelijke geheel op een prachtige lentedag.
 
Bekijk de foto's.

 
26 maart 2017 - Gezamenlijke kerkdienst PGL in de Kruisheuvelkerk

26 maart 2017 - Gezamenlijke kerkdienst PGL in de Kruisheuvelkerk

Voorganger/gastpredikant deze ochtend was ds. Sytze de Vries.
Een gelegenheidskoor o.l.v. Vigilia van Akkeren werkte mee aan de dienst.
We genoten in een goed gevulde kerk van de mooie liederen en zang. Een inspirerende uitleg en verkondiging voor de groten, kindernevendienst en crèche voor de kleintjes. En dat uurtje zomertijd? Nee hoor daar hadden we geen last van.
Hebt u/ heb jij toch deze dienst gemist? Luister dan de dienst terug via de kerkomroep.

Bekijk de foto's.

 
19 maart 2017 - Doopdienst in de Kruisheuvelkerk

19 maart 2017 - Doopdienst in de Kruisheuvelkerk

Feest in de kerk! Vanmorgen zijn Noël en Emile gedoopt. Een prachtige bloemschikking, met water van de Jacobsbron. Liederen en orgelspel. De kinderen die naar de kindernevendienst gingen om naar hun eigen verhaal te luisteren en daarna heerlijk konden knutselen, terwijl in de kerk gepreekt werd.
De dopelingen die zelf het doopwater binnen brachten en hun ouders, Klaas en Erlijn, die de doopgetuigenis aflegden in de vorm van een gedicht. Hierna werd gedoopt. Onder toeziend oog van de gemeente en de kinderen die vooraan mochten zitten, liet ds. Willemijn het water rijkelijk vloeien over de hoofden van Noël en Emile.
Na geloften en overhandiging van de doopkaars volgde de verwelkoming door de gemeente. Hierna volgde de collecte. Na het slotlied en de zegen was er gelegenheid om de  doopouders en dopelingen te feliciteren. En tot slot was er koffie/thee en limonade.

Bekijk de foto's

 
17 maart 2017, 'Spellenproeverij' in de Kruisheuvelkerk

17 maart 2017, 'Spellenproeverij' in de Kruisheuvelkerk

De 'Spellenproeverij' smaakt naar meer!
Nieuw was deze spellenproeverij. Een gezellige avond waar er aan drie tafels verschillende spellen werden gespeeld. Ds. Fulco is in het bezit van een groot aantal spellen met een Bijbelse of maatschappelijke achtergrond.
Dit klinkt heel erg serieus, en soms was dit ook zo, maar er werd de avond ook heel veel gelachen. De eerste bijeenkomst met bijna twintig personen, zowel uit Vlietwijk, Leidraad als uit Heuvelwijk, was succesvol. De sfeer was open en prettig. Er werd naar elkaar geluisterd en er werden ervaringen gedeeld.
Een avond met alleen maar winnaars. Toen het tijd was om naar huis te gaan waren we nog lang niet uitgepraat en gespeeld. Een zinvolle manier om kennis te maken met anderen. O ja en het hapje en drankje waren ook prima verzorgd.
Een avond die vraagt om herhaling.

 
12 maart 2017, Passiedienst in de Kruisheuvelkerk

12 maart 2017, Passiedienst in de Kruisheuvelkerk

Een Passiedienst, met koralen uit de Johannespassie van J.S. Bach.
 
Een bijzondere dienst met medewerking van het koor COV uit Leidschendam o.l.v Bernhard Touwen. Op het orgel Niek van der Meij.
Op een indrukwekkende manier werd in deze dienst gelezen en gezongen uit het Johannes evangelie. Het fijne was dat we de vertaling van het gezongene konden volgen in liturgie en op het beamerscherm.
De kinderen waren naar hun eigen ruimte en luisterden naar een verhaal en knutselden er later lustig op los.
Na de gebeden kwamen ook zij weer in de kerk. Hierna de collecte en slotlied gevolgd door de zegen.
En toen.... was er koffie, ontmoeten en napraten.

Bekijk de foto's

 

 
 
 

Inloggen


 

Dorpskerk
datum en tijdstip 28-05-2017 om 10:00 uur
meer details

Kruisheuvelkerk
datum en tijdstip 28-05-2017 om 10:00 uur
meer details

De Leidraad
datum en tijdstip 28-05-2017 om 10:00 uur
meer details

Jona in de Walvis-club
datum en tijdstip 30-05-2017 om 15.30 uur
meer details

 
Lutherjaar 2017

Wat geloven wij?
22ste zondag, 28 mei 2017

Hier kunt u de voorgaande zondagen inzien
 
Webmaster

Suggesties voor de website?
Laat het de webmaster weten via dit formulier.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.