Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Leidschendam
 
 
Welkom

Welkom
Van harte welkom op de site van de Protestantse Gemeente te Leidschendam.

  Bekijk ook onze Facebook pagina
Voor dringende zaken (overlijden/ziekenhuisopname) is ons pastorale telefoonnummer altijd bereikbaar: 070 - 327 84 13.
 
Schoenendozen 2019 Schoenendozen 2019
Dit jaar doen we als kerk weer mee met de schoenendoosactie. Deze actie wordt ondersteund door de Diakonie. Maar het gaat nu een beetje anders dan andere jaren. Voorheen deden we mee met de actie van Edukans en nu met Actie4Kids van de Stichting GAiN. Dit is een organisatie met een christelijke achtergrond. Dit houdt in dat bij iedere schoenendoos -waar mogelijk- een bijbeltje voor de kinderen wordt gedaan. U mag ook gewoon een eigen, leuk versierde, schoenendoos gebruiken (normaal formaat: circa 32 x 19 x 12 cm). Aktie4Kids vraagt €5 als bijdrage in de transportkosten. De folders met alle informatie worden op de Startzondag uitgedeeld en liggen dan ook in de kerk.

U kunt nu alvast aan de slag! De schoenendozen mogen vanaf 3 november tot en met zondag 17 november in de kerk worden ingeleverd. Actie4Kids probeert dan om met Kerstmis zoveel mogelijk dozen aan kinderen uit te delen.  Belangrijk: zorg er met vullen voor dat u goed oplet wat er niet in een schoenendoos mag en wat men wel graag wil hebben. Zie de folder voor aanwijzingen.

 
 
15 september 2019, Doopdienst in de Kruisheuvelkerk

15 september 2019, Doopdienst in de Kruisheuvelkerk
In deze feestelijke dienst werd Tijn Otten gedoopt. Het bandje "Otten & friends" verleende medewerking.

Bekijk de foto's

En bekijk ook de liturgische schikking nog eens, incl. uitleg.
 
Startzondag 22 september

Startzondag 22 september
Op zondag 22 september vieren we gezamenlijk startzondag in de Kruisheuvelkerk. Om 9.00 uur is iedereen al welkom voor het ontbijt. Opgeven is niet nodig, je kunt gewoon aanschuiven.

Om 10.00 uur is de startdienst met ds. Fulco de Vries Bouwstra. Het belooft een feestelijke dienst te worden waarin we samen kijken en nadenken over de toekomst van onze vieringen. Hoe blijven ze boeiend en relevant voor alle gemeenteleden? Aan de dienst werkt zoals altijd een gelegenheidskoor mee onder de bezielende leiding van Vigilia van Akkeren. 

Na de dienst is er koffie, met ook nu weer heerlijke koek en taart van de kindernevendienst. Om direct op te eten of om mee te nemen. De opbrengst is net zoals vorige jaren bestemd voor Godly Play-materialen, bijvoorbeeld om de verhalen over de profeten te kunnen vertellen.  

En dan is er ook nog de uitslag van onze zomerfotowedstrijd met foto’s van ‘kerken-van-overal’. Wie wint dit jaar de ijsjesbon?
 
1 september 2019, Afscheid en bevestiging van ambtsdragers in de Dorpskerk

1 september 2019, Afscheid en bevestiging van ambtsdragers in de Dorpskerk
Op 1 september hebben we afscheid genomen van drie kerkenraadsleden: Gerard Steehouwer (ouderling), Nel van Duijvendijk (diaken) en Eta Woudenberg (diaken). In de dienst hebben we aandacht besteed aan hun inzet in de afgelopen jaren, ieder op eigen wijze en met inzet van hun persoonlijke talenten.
Het was fijn om samen met hen invulling te geven aan Gods opdracht voor de kerk in deze tijd. Een niet geringe opgave die we alleen in gezamenlijkheid en aandacht voor bezinning en bezieling invulling kunnen geven.
Gelukkig hebben we in dezelfde dienst ook een nieuwe ouderling bevestigd in ons wijkgemeente: Nelleke Bibbe – de Kleijnen.
En op 22 september zal Liesbeth Boonekamp worden bevestigd als (jeugd-)ouderling tijdens de viering op startzondag. Beide zijn binnen Vlietwijk goede bekenden. Met Gods zegen gaan zij hun opdracht in onze gemeente invulling geven de komende jaren.

De kerkenraad Vlietwijk kan nog wel versterking met een of twee diakenen gebruiken. Als u zo’n taak in onze wijkgemeente overweegt en meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met de voorzitter van de wijkkerkenraad Margreet Meijer (070-3178755) of met een van de andere kerkenraadsleden.    

Bekijk de foto's
 
Volleybaltoernooi Protestantse Gemeente Leidschendam op zaterdag 2 november 2019

Volleybaltoernooi Protestantse Gemeente Leidschendam op zaterdag 2 november 2019
Op zaterdagavond 2 november a.s. willen wij graag weer het Leidschendam/Leidschenveen-brede volleybaltoernooi houden. Hierbij hopen wij op minimaal hetzelfde enthousiasme als afgelopen keer. We willen om 18.00 uur beginnen met de wedstrijden en proberen uiterlijk 21.00 uur te eindigen.
Supporters zijn van harte welkom en mogen gratis naar binnen. Van de spelers wordt zoals gebruikelijk een kleine bijdrage gevraagd.
 
Het lijkt nog ver weg, maar wij vragen hierbij om alvast na te denken of je wilt en kunt meedoen en in welk team. De ervaring leert dat opgeven per team het handigst is. Graag ontvangen we inschrijvingen per team, met hierop duidelijk aangegeven wie de teamcaptain (voor ons is dat de contactpersoon) is. Echter, ook "losse" spelers proberen we te plaatsen.

De inschrijvingen, en eventuele vragen,  graag sturen per e-mail naar: . Vermeld alle namen van de spelers (hierdoor kunnen wij controleren of spelers niet bij twee teams staan ingeschreven) en geef aan wat de naam van jullie team is.
 
Genoeg informatie nu, wij zien de inschrijvingen graag tegemoet!
 
De toernooicommissie,
Gerrie Jansze, Taeke Lemstra en Rob de Bruijckere
 
Nieuwe aanvangstijd kerkdiensten De Leidraad

Nieuwe aanvangstijd kerkdiensten De Leidraad
Vanaf 14 juli geldt er een nieuwe aanvangstijd voor de zondagse vieringen in De Leidraad: we zullen voortaan beginnen om 9.30 uur i.p.v. om 10.00 uur.
De reden hiervoor is dat een andere kerkgemeente gebruik zal gaan maken van De Leidraad na onze vieringen. Door onze dienst een half uurtje te vervroegen kunnen we na de dienst nog wel fijn met elkaar koffie drinken!
Dus noteer het in uw agenda: vanaf 14 juli beginnen de kerkdiensten in De Leidraad om 9.30 uur!
 
De Bijbel voorgelezen

De Bijbel voorgelezen
In het 'Ouderlingenblad' van april 2019 staat een artikel over 'de Bijbel voorgelezen', geschreven door Alfred de Groot.
Met toestemming van de uitgever is het artikel nu ook te lezen op onze site, op het Prikbord.
 
Herinrichting kerkzaal Dorpskerk

Herinrichting kerkzaal Dorpskerk
Dinsdag 28 mei was er in De Binnenhof een presentatie van plannen die de Commissie herinrichting Dorpskerk met interieurarchitect Annekoos Littel voor de Dorpskerk heeft gemaakt.
U kunt de plannen hier nog eens doorlezen..
 
 
 

Inloggen


 

Kruisheuvelkerk
datum en tijdstip 22-09-2019 om 10:00 uur
meer details

Christelijke meditatiegroep
datum en tijdstip 24-09-2019 om 20.00
meer details

Rondom 30
datum en tijdstip 24-09-2019 om 20.15 uur
meer details

Buurtbieb
datum en tijdstip 25-09-2019 om 12.30 uur
meer details

Open Dorpskerk
datum en tijdstip 25-09-2019 om 12:30
meer details

Juridisch spreekuur
datum en tijdstip 25-09-2019 om 13.00 uur
meer details

 
Prikbord

Lees het 'prikbord'; een ruimte beschikbaar voor 'kerk-gerelateerde' affiches / mededelingen, net zoals het prikbord in de diverse gebouwen.
 
Privacyverklaring

PG Leidschendam heeft een privacy verklaring opgesteld. Deze is hier te downloaden.
 
Webmaster

Suggesties voor de website?
Laat het de webmaster weten via dit formulier.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.