Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Leidschendam
 
 
Welkom

Welkom

Van harte welkom op de site van de Protestantse Gemeente te Leidschendam.

  Bekijk ook onze Facebook pagina
Voor dringende zaken (overlijden/ziekenhuisopname) is ons pastorale telefoonnummer altijd bereikbaar: 070 - 327 84 13.

 
19 maart 2017 - Doopdienst in de Kruisheuvelkerk

19 maart 2017 - Doopdienst in de Kruisheuvelkerk

Feest in de kerk! Vanmorgen zijn Noël en Emile gedoopt. Een prachtige bloemschikking, met water van de Jacobsbron. Liederen en orgelspel. De kinderen die naar de kindernevendienst gingen om naar hun eigen verhaal te luisteren en daarna heerlijk konden knutselen, terwijl in de kerk gepreekt werd.
De dopelingen die zelf het doopwater binnen brachten en hun ouders, Klaas en Erlijn, die de doopgetuigenis aflegden in de vorm van een gedicht. Hierna werd gedoopt. Onder toeziend oog van de gemeente en de kinderen die vooraan mochten zitten, liet ds. Willemijn het water rijkelijk vloeien over de hoofden van Noël en Emile.
Na geloften en overhandiging van de doopkaars volgde de verwelkoming door de gemeente. Hierna volgde de collecte. Na het slotlied en de zegen was er gelegenheid om de  doopouders en dopelingen te feliciteren. En tot slot was er koffie/thee en limonade.

Bekijk de foto's

 
17 maart 2017, 'Spellenproeverij' in de Kruisheuvelkerk

17 maart 2017, 'Spellenproeverij' in de Kruisheuvelkerk

De 'Spellenproeverij' smaakt naar meer!
Nieuw was deze spellenproeverij. Een gezellige avond waar er aan drie tafels verschillende spellen werden gespeeld. Ds. Fulco is in het bezit van een groot aantal spellen met een Bijbelse of maatschappelijke achtergrond.
Dit klinkt heel erg serieus, en soms was dit ook zo, maar er werd de avond ook heel veel gelachen. De eerste bijeenkomst met bijna twintig personen, zowel uit Vlietwijk, Leidraad als uit Heuvelwijk, was succesvol. De sfeer was open en prettig. Er werd naar elkaar geluisterd en er werden ervaringen gedeeld.
Een avond met alleen maar winnaars. Toen het tijd was om naar huis te gaan waren we nog lang niet uitgepraat en gespeeld. Een zinvolle manier om kennis te maken met anderen. O ja en het hapje en drankje waren ook prima verzorgd.
Een avond die vraagt om herhaling.

 
Collectebonnen

Collectebonnen

Tijdens de collecten in de kerkdiensten kunt u gebruik maken van collectebonnen. 
Waarom collectebonnen? U kunt bij uw belastingaangifte de aanschafkosten van deze bonnen opvoeren als gift aan de kerk als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), omdat u een betaalbewijs heeft, hetzij contant met kwitantie, hetzij met een bankafschrift.

Het CvK zou het gebruik van collectebonnen graag zien toenemen, omdat er dan wellicht meer gegeven zal worden. Het is immers aftrekbaar.

lees meer »
 
12 maart 2017, Passiedienst in de Kruisheuvelkerk

12 maart 2017, Passiedienst in de Kruisheuvelkerk

Een Passiedienst, met koralen uit de Johannespassie van J.S. Bach.
 
Een bijzondere dienst met medewerking van het koor COV uit Leidschendam o.l.v Bernhard Touwen. Op het orgel Niek van der Meij.
Op een indrukwekkende manier werd in deze dienst gelezen en gezongen uit het Johannes evangelie. Het fijne was dat we de vertaling van het gezongene konden volgen in liturgie en op het beamerscherm.
De kinderen waren naar hun eigen ruimte en luisterden naar een verhaal en knutselden er later lustig op los.
Na de gebeden kwamen ook zij weer in de kerk. Hierna de collecte en slotlied gevolgd door de zegen.
En toen.... was er koffie, ontmoeten en napraten.

Bekijk de foto's

 

 
Liedboek voor Elbert

Liedboek voor Elbert

Afgelopen woensdag ontving Elbert van der Wees, hulpkoster in de Dorpskerk, uit handen van Rob de Bruijckere zijn "eigen" liedboek, voorzien van een persoonlijke handgeborduurde aankleding.
Enige gemeenteleden van Vlietwijk wisten dat Elbert nog geen liedboek bezat en wilden hem deze graag schenken, gewoon omdat hij altijd voor je klaar staat.
Elbert, het is je gegund!

 
22 februari 2017, Met de Bijbel op Tafel

22 februari 2017, Met de Bijbel op Tafel

Wat doen we op zo’n bijeenkomst?
We beginnen met koffie of thee en even bijkletsen, daarna begint het serieuze werk dat ‘geknipt’ is in vier stukken.
 
1.           Lectio (lezing) De tekst wordt aandachtig gelezen
2.           Meditatio (overweging) De tekst wordt opnieuw aandachtig gelezen. Vraag aan jezelf: wat raakt me, wat verwondert me, waarbij heb ik kritische vragen, en waarom.

lees meer »
 
12 februari 2017, Kerk- en schoolviering in de Kruisheuvelkerk

12 februari 2017, Kerk- en schoolviering in de Kruisheuvelkerk

Sneeuw? Ja leuk, heel veel sneeuw! De kinderen kwamen vandaag met de slee naar de kerk. Waar anders nog wel eens een rollator stond, stonden nu de sleetjes naast de deur.
Het verhaal in de dienst ging over de Ark van Noach en de leerlingen en de leerkrachten van de Emmaüs school hadden er iets moois van gemaakt.
De kleinsten zongen een lied. Het verhaal van de ark werd verteld en de dieren kwamen twee aan twee naar de ark gelopen. De kerk leek wel een 'pop-tempel', de ouders wilden natuurlijk hun eigen kleine artiesten op de foto zetten. Net als bij een concert werd druk gebruik gemaakt van de mobieltjes. Dominee Fulco vertelde over de regenboog. Hij had hiervoor een pijl en boog meegenomen, als een soort ezelsbruggetje.
Na de dienst was er limonade, thee en koffie met heel veel lekkers erbij. En toen….. gauw naar buiten voor een sneeuwballengevecht of het maken van een sneeuwpop, voordat alles weer weg gesmolten is.

Bekijk de foto's


 

 
5 februari 2017, Jongerendienst in de Dorpskerk

5 februari 2017, Jongerendienst in de Dorpskerk

Na diensten met als thema Geloof en Hoop had de jongerendienstcommissie nu een dienst voorbereid met het thema Liefde. We leerden dat er in het Grieks twee woorden zijn voor liefde: eros en agapè. In de bijbel gaat het vooral over de tweede term; onbaatzuchtige liefde tussen mensen onderling en tussen mensen en God. We zongen veel en voor de jongerenruimtes in alledrie de kerken was er een aandenken voor aan de muur.
Na afloop van de dienst was er voor iedereen een roos: het ultieme symbool van de liefde.

Bekijk de foto's

 
3 februari 2017, Naar de chinees

3 februari 2017, Naar de chinees

Op vrijdag 3 februari waren we welkom bij restaurant Ming Yeg.
Bij Riet Struben en Cock van Regteren hadden zich 42 gemeenteleden opgegeven om mee te eten.Aan 7 volle tafels was er vanaf het begin een gezellig samenzijn. Na de soep, kwamen er volle schalen met diverse gerechten op tafel, waar een ieder heerlijk van heeft gegeten.Zoals Cock vertelde in haar welkomstwoord, een traditie die dit jaar voor de 20ste keer plaats vond.
Daarom willen ook nu weer, Riet en Cock hartelijk bedanken voor de organisatie.

 
Vastensoep 2017

Vastensoep 2017

Op aswoensdag, 1 maart, begint de 40dagentijd.
Gedurende de 40dagentijd is er iedere dinsdagavond de oecumenische vastensoep, sinds 2013 in de Kruisheuvelkerk.

Schrijft u zich hiervoor in?

lees meer »
 
25 januari, Seniorenmiddag met heerlijk gebakken visjes

25 januari, Seniorenmiddag met heerlijk gebakken visjes

Cor en Annie Vrolijk waren onlangs 60 jaar getrouwd. Dat hebben ze dubbelop gevierd in de kerk: op een zondag hebben ze na de dienst getrakteerd en woensdag 25 januari heeft Cor vis gebakken tijdens de seniorenmiddag in De Leidraad. Het smaakte heerlijk en het was een gezellige middag. Ria van der Zee sloot de bijeenkomst af met een mooie tekst van haar echtgenoot Johan over 'vertrouwen'.

De foto's zijn in het album te bekijken

 
15 januari 2017, een eeuweling in de Dorpskerk!

15 januari 2017, een eeuweling in de Dorpskerk!

Vanmorgen stonden we in de Dorpskerk stil bij het heugelijke feit dat Harry Verkuijlen de gezegende leeftijd van 100 jaar heeft bereikt. Nog net niet helemaal, want het was de dag voor zijn verjaardag, maar dat mocht de pret natuurlijk niet drukken. De heer Verkuijlen zat 12 jaar in de kerkenraad van de Hervormde Dorpskerk en maakte daar veel foto’s van doopplechtigheden.
Vanuit de kerk was hij ook betrokken bij de oprichting van de stichting Horst & Vliet voor hulp aan ouderen. Reden genoeg voor koffie met toepasselijk gebak.
Ook de 65ste verjaardag van Annemieke Verhagen werd gevierd.
Tenslotte namen we ook nog afscheid van een bijzondere kerkrentmeester; Bert van Viegen stopt er na jaren trouwe dienst mee. Mede dankzij hem zijn de Dorpskerk en de pastorie aan de Koningin Emmalaan weer helemaal up-to-date

Bekijk de foto's.

 
Nieuw ZWO Project

Nieuw ZWO Project

De ZWO-commissie heeft een nieuw project gekozen voor de komende twee jaar: ‘Op zoek naar veiligheid’ met als project naam: "De strijd tegen het water in Bangladesh".

Lees hier alle info.
 

 
8 januari 2017, Nieuwjaarsdienst van de Protestantse Gemeente Leidschendam

8 januari 2017, Nieuwjaarsdienst van de Protestantse Gemeente Leidschendam

Met onze drie voorgangers; Patrick op piano en orgel; Vibeke en Judith op fluit én een gelegenheidskoor van zesentwintig man/vrouw sterk onder leiding van Vigilia, een goed begin van de eerste dienst in het nieuwe jaar.
We zongen prachtige liederen en de kinderen gingen zoals gebruikelijk naar hun eigen ruimtes. Mooie lezingen, fijne liederen en de uitleg door dominee Theo. Nadat de kinderen terugkwamen in de kerk vierden we de dienst van de tafel en deelden we brood en wijn met elkaar.
De ZWO presenteerde het nieuwe collectedoel: 'de strijd tegen het water in Bangaladesh'. Na de zegen bleven nog veel mensen koffie drinken en napraten.
De foto's

 
De Paulusreis in mei 2017 gaat door!

De Paulusreis in mei 2017 gaat door!

Er zijn voldoende aanmeldingen voor de gemeentereis naar Griekenland. Wij zijn blij jullie te kunnen melden dat de Paulus reis van 6 – 13 mei door zal gaan.
Wij zijn nu in totaal met 20 deelnemers. Drietour heeft aangeboden nog een paar plaatsen optioneel beschikbaar te houden dus mochten jullie nog vrienden of familie hebben die graag mee willen laten ze het dan snel aan ons doorgeven.
 
De datum van de reis is 6 tot en met 13 mei 2017.
 
Inlichtingen:
Eta Woudenberg, Ambachtsstraat 33,
2266 AK Leidschendam T 070 3271115, E:
 
Namens de voorbereidingscommissie,
ds. Willemijn van Dijk
Eta Woudenberg
Diny de Jong

 
 
 

Inloggen


 

De Bijbel voorgelezen
datum en tijdstip 24-03-2017 om 10.00 uur
meer details

Kruisheuvelkerk
datum en tijdstip 26-03-2017 om 10:00 uur
meer details

Jona in de Walvis-club
datum en tijdstip 28-03-2017 om 15.30 uur
meer details

 
Lutherjaar 2017

Wat geloven wij?
13de zondag, 26 maart 2017

Hier kunt u de voorgaande zondagen inzien
 
Webmaster

Suggesties voor de website?
Laat het de webmaster weten via dit formulier.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.