Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Leidschendam
 
 
Collecte Pinksterzending zondag 9 juni 2019 Collecte Pinksterzending zondag 9 juni 2019
De Bijbel voor iedereen! De Witte Yi zijn een minderheidsgroep op het Chinese platteland. Van de 67.000 mensen die tot deze groep horen, is 60% christen; velen zijn analfabeet. Voor hun geloof en voor hun identiteit is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor de Witte Yi ook een bijbelvertaling in hun eigen taal. Het Nieuwe Testament is nu vertaald, maar gewerkt wordt aan een vertaling van het Oude Testament. Met de opbrengst van de collecte ondersteunt Kerk in Actie de verspreiding van de Bijbel op het Chinese platteland en zendingsprojecten wereldwijd. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Pinksterzending. Meer informatie op ​www.kerkinactie.nl/bijbelvertalingchina
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?  Hartelijk dank!
 
Collecte Werelddiaconaat zondag 23 juni 2019 Collecte Werelddiaconaat zondag 23 juni 2019
Steun vluchtelingen in Nigeria Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. In ons eigen land hebben we soms moeten om vluchtelingen welkom te heten. Maar de meeste vluchtelingen worden niet in Europa, maar in hun eigen land of regio opgevangen. In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen op de vlucht voor het geweld van Boko Haram. De vluchtelingen strijken neer in dorpen van mensen, die zelf ook moeite hebben om rond te komen. Er is een enorm tekort aan voedsel door armoede, geweld, vernielingen en slechte weersomstandigheden. Via Nigeriaans kerken en hulporganisaties kan Kerk in Actie voedselhulp bieden en hongersnood voorkomen. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie wereldwijd diaconale partners, zoals in Nigeria waar kerken en hun hulporganisaties voedselhulp bieden en hongersnood voorkomen. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat juni..
Meer informatie op ​www.kerkinactie.nl/wereldvluchtelingendag

 
 
Cycloon Idai mogelijk grootste natuurramp ooit

Cycloon Idai mogelijk grootste natuurramp ooit
De cycloon Idai zorgt in grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe voor een enorme ravage. Volgens het Wereldvoedselprogramma van de VN zou de cycloon, die de afgelopen dagen het zuidoosten van Afrika trof, kunnen uitgroeien tot de grootste aan het weer gerelateerde natuurramp op het zuidelijk halfrond ooit. Zeker 3 miljoen mensen zijn getroffen, meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geraakt. Kerk in Actie start hulpverlening.
Anderhalf miljoen mensen zijn getroffen door het natuurgeweld. Uw steun is heel hard nodig! 

Samen met het wereldwijde netwerk ACT biedt Kerk in Actie via lokale kerken en christelijke organisaties hulp in het getroffen gebied. 

Samen werken we aan het leveren van voedsel, onderdak, kleding, water, gezondheidszorg, sanitaire voorzieningen, hygiëne en psychosociale ondersteunende diensten. We zijn ook gericht op de specifieke behoeften van kwetsbare groepen, zoals kinderen, vrouwen, mensen met een handicap en ouderen. De natuurramp treft de landen vlak voor de belangrijkste oogst van het jaar. Mensen leven hier vooral van zelfvoorzienende landbouw, dit betekent dat er een groot voedseltekort ontstaat. Zonder hulp zullen miljoenen mensen de komende maanden honger lijden.

Komt u ook in actie en helpt u met uw kerk  de slachtoffers in Mozambique, Zimbabwe en Malawi?

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v.r 'Noodhulp cycloon Idai' of doneer online.
 
 
 

Inloggen


 

Christelijke meditatiegroep
datum en tijdstip 25-06-2019 om 20.00
meer details

Buurtbieb
datum en tijdstip 26-06-2019 om 12.30 uur
meer details

Open Dorpskerk
datum en tijdstip 26-06-2019 om 12:30
meer details

Juridisch spreekuur
datum en tijdstip 26-06-2019 om 13.00 uur
meer details

Dorpskerk
datum en tijdstip 30-06-2019 om 10:00 uur
meer details

Kruisheuvelkerk
datum en tijdstip 30-06-2019 om 10:00 uur
meer details

 
Prikbord

Lees het 'prikbord'; een ruimte beschikbaar voor 'kerk-gerelateerde' affiches / mededelingen, net zoals het prikbord in de diverse gebouwen.
 
Privacyverklaring

PG Leidschendam heeft een privacy verklaring opgesteld. Deze is hier te downloaden.
 
Webmaster

Suggesties voor de website?
Laat het de webmaster weten via dit formulier.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.