Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Leidschendam
 
 
13 oktober 2013, gezamenlijke dienst rond het liedboek

13 oktober 2013, gezamenlijke dienst rond het liedboek

Buiten guur en nat, binnen warm en veel gezang.
De kleintjes in de crèche, de iets groteren in de kindernevendienst en de volwassenen in de kerkzaal.
Geweldig de ondersteuning van het gelegenheidskoor. Geweldig de muzikale begeleiding van Patrick, Vigilia, Maaike en Henrike.
Voor op de liturgie stond het volgende gedicht van Sytze de Vries:

'In de schaduw
van uw vleugels
bid ik mij
het donker door,
zing ik mij
van zorgen vrij'.

En gezongen is er! Wat een mooie liederen staan er in het nieuwe liedboek.
Natuurlijk aan het eind applaus voor...., ja voor ons allemaal!
Na de dienst was er natuurlijk koffie en tijd voor de gezellige 'onderonsjes'.

We hebben zo lekker gezongen dat we met een warm gevoel de regen weer konden trotseren.

Bekijk de foto's

 
12 oktober 2013, Oefendag het Nieuwe Liedboek

12 oktober 2013, Oefendag het Nieuwe Liedboek

Wat een opkomst! Ruim honderd mensen die deze dag bezochten. Gezamenlijk maakten we kennis met ons nieuwe liedboek.  In drie rondes konden we verschillende onderdelen van het nieuwe boek verkennen. Moderne en lichte muziek; liederen uit andere tradities; liederen door de dienst heen. Echt voor elk wat wils. Onze predikanten zaten buiten in een tent. Bij hen werd niet gezongen, maar zij leidden ons langs de diverse gebeden en gedichten die ook in dit boek staan. Vandaag zijn er veel boeken naar een nieuwe eigenaar gegaan. En morgen.....? Dan gaan we het boek in de gezamenlijke dienst in de Kruisheuvelkerk gebruiken.

Bekijk hier het programma  van het Liedboekweekend. En natuurlijk de foto's.

 
Interview met onze cantor Vigilia van Akkeren Interview met onze cantor Vigilia van Akkeren

Ter voorbereiding op het a.s. liedboekweekend hebben we Vigilia van Akkeren, onze cantor, enkele vragen gesteld over het nieuwe liedboek.
Lees hier dit interview.

En lees ook haar stukje "Reis door het nieuwe liedboek"

 

 
12 en 13 oktober: Liedboekweekend 12 en 13 oktober: Liedboekweekend

In het weekend van 12 en 13 oktober zal een eerste kennismaking met het nieuwe liedboek worden georganiseerd.

Op zaterdagmiddag 12 oktober zullen we door middel van een afwisselend programma met elkaar kennis maken met de inhoud van het nieuwe liedboek. Zondag 13 oktober zullen we een aantal van deze liederen zingen in een gezamelijke dienst in de Kruisheuvelkerk.

Bekijk hier het programma  van het Liedboekweekend.

 

 

 

 
3 juli 2013, Update 'het nieuwe liedboek'

3 juli 2013, Update 'het nieuwe liedboek'

In het vorige kerkblad berichtten wij al van het uitkomen van het nieuwe liedboek, zingen en bidden in huis en kerk op 25 mei jl.
Daarin gaven wij aan dat we in het weekend van 12 en 13 oktober een eerste kennismaking met het nieuwe liedboek zullen organiseren.

Op zaterdagmiddag 12 oktober zullen we door middel van een afwisselend programma met elkaar kennis maken met de inhoud van het nieuwe liedboek. Zondag 13 oktober zullen we een aantal van deze liederen zingen in een gezamelijke dienst in de Kruisheuvelkerk.
Binnenkort start een enthousiaste groep mensen met de voorbereidingen.
In september leest u meer informatie over dit liedboekweekend.

We hebben al verschillende mensen met het nieuwe liedboek zien lopen, maar velen van u hebben wellicht vergeefs bij de boekwinkel geprobeerd het liedboek aan te schaffen.
Het is vele winkels al uitverkocht, in juli volgt er een nieuwe oplage.

De algemene kerkenraad wil gemeenteleden stimuleren zoveel mogelijk zelf een liedboek aan te schaffen. Het is immers niet voor niets een boek voor huis en kerk.
Het is de bedoeling dat op 12 oktober een boekenstand zal worden georganiseerd waar de liedboeken te koop zullen worden aangeboden.
Daarnaast zullen in alle kerken een aantal bundels komen te liggen voor gasten en diegene die geen bundel tot hun beschikking hebben.
Uit het legaat van mevrouw Wassenaar, zelf ooit enthousiast amateur-organist, worden aan elk van de drie kerken 25 Liedboeken aangeboden. Iedere wijkkerkenraad kan dat aantal naar eigen behoefte aanvullen en uit bestaande potjes financieren: in De Leidraad uit de opbrengsten van de laatste Fancy-fairs, in de Dorpskerk en de Kruisheuvelkerk uit het Verjaardagsfonds.

Daarnaast is bekend geworden dat in juli een beamerversie van het liedboek op de markt komt. Dit opent perspectieven voor het gebruik van de beamer tijdens vieringen!

Mocht u het nieuwe liedboek binnenkort gaan aanschaffen kijkt u dan ook eens naar de uitgave die voor jongeren en kinderen is gemaakt.
De inhoud liederen, teksten en gebeden is precies hetzelfde, maar in deze jeugdbundels zijn voor in en achter in een aantal katernen opgenomen, leuke wetenwaardigheden met oa een eenvoudige goed leesbare geschiedenis van het kerklied. Informatie die ook voor volwassenen zeer interessant is!

We gaan er van uit dat er in oktober voldoende liedboeken aanwezig zijn om een goede start te maken in het Liedboekweekend. Wij hebben er zin in!

Namens de voorbereidingsgroep
Adri de Grijs, Diny de Jong en Vigilia van Akkeren

Psalm 23 (voor klein en groot), om te lezen. (u vindt het op pagina 75)

GENOEG
“Dan was jij de herder
En ik was het schaap”

Jij zoekt voor mij
Groen grazig gras.
Ik voel me vrij
Speel zonder jas.

En als ik blaat,
Begrijp jij mij.
Loop ik op straat,
Ben jij er bij.

In diepe nacht
Maak jij het licht.
Jij houdt de wacht,
Jij blijft in zicht.

Als ik jou heb,
Heb ik genoeg.

Erik Idema
 

 
25 mei 2013, Presentatie Nieuwe Liedboek

25 mei 2013, Presentatie Nieuwe Liedboek

Het nieuwe liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, is op 25 mei verschenen!
De presentatie van het nieuwe liedboek, in de Grote Kerk van Monnickendam, werd bijgewoond door meer dan 2000 mensen uit heel het land.
Ook wij, zijn met een aantal personen van onze gemeente naar Monnickendam getogen om het festijn bij te wonen (bekijk de foto's).
In het ochtendprogramma werd het nieuwe liedboek aangeboden aan de diverse vertegenwoordigers van de verschillende kerkgenootschappen, en aan vertegenwoordigers van onze samenleving zoals de burgemeester van Monnickendam. Natuurlijk werd er bij deze presentatie uitgebreid gezongen en gemusiceerd.

Na deze presentatie volgde een festival van workshops en lezingen op diverse plaatsen in de stad.
Daarbij werd natuurlijk veel gezongen en kon men zingenderwijs een reis door het nieuwe liedboek maken.
Zo hebben we een presentatie bijgewoond van vier kinderkoren die een aantal van de vele kinderliederen die in het nieuwe liedboek staan hebben laten horen. Wist u dat Ozewiezewoze een van oorsprong Portugees/Creools liedje is waar een prachtig doopliedje van is gemaakt?
Ondertussen maakten twee van ons tijdens een workshop in de Grote Kerk kennis met een ander prachtig dooplied en vele andere liederen. Zoals al eerder bekend was staan er in het nieuwe liedboek liederen van verschillende stijlen en windrichtingen. Naast de klassieke liederen die ook ruim vertegenwoordigd zijn gebleven, staan er liederen in het liedboek die in de liturgische beweging in de jaren 60 en 70 vorige eeuw zijn ontstaan maar nu aangevuld met de vele liederen die daarna zijn gecomponeerd, uit zowel binnen- als buitenland.
Er is ook een groot aantal lichte muziek liederen opgenomen, niet alleen opwekkingsliederen maar ook uit andere stijlen. Zo woonden we in een café een workshop bij waarbij we een aantal van deze liederen zongen onder begeleiding van een jazzcombo, het was niet mogelijk daarbij stil te blijven zitten. Zo zongen we daar onder begeleiding van het combo een prachtig lied van Huub en Tjeerd Oosterhuis maar ook een swingende Gospel en een Kyrie.
De Psalmen zoals wij die nu kennen zijn alle ongewijzigd in het liedboek opgenomen maar opvallend is dat bij vele Psalmen ook een aantal andere versies is opgenomen. Zo kan Psalm 13 in het nieuwe liedboek op vier verschillende wijzen gezongen worden. En Psalm 23 zelfs op zeven verschillende.
Een van deze versies, Hoe lang vergeet u mij, O God, zongen wij twee maal. Eenmaal in de Grote Kerk onder orgelbegeleiding en eenmaal onder begeleiding van het jazzcombo. Verschillend, maar beide heel mooi. Zo kunnen we de Psalmen blijven koesteren en ze toch ook eens anders zingen, een waardevolle aanvulling op ons repertoire!

We kunnen ons voorstellen dat u ook kennis wilt maken met het nieuwe liedboek. Het boek is vanaf nu te koop in de boekwinkels maar als gemeente zullen we er zeker ook mee aan de slag gaan.

Daarvoor hebben wij 12 en 13 oktober een Liedboekweekend gepland. Op zaterdagmiddag 12 oktober zullen we door middel van een afwisselend programma met elkaar kennis maken met de inhoud van het nieuwe liedboek. Zondag 13 oktober zullen we een aantal van deze liederen zingen in een gezamelijke dienst in de Kruisheuvelkerk.
U hoort hier later meer over maar schrijf deze data alvast in uw agenda!

Adri de Grijs, Diny de Jong en Vigilia van Akkeren
 

 

 
Liedboek-bidden en zingen in huis en kerk Liedboek-bidden en zingen in huis en kerk

Voor de presentatie op 25 mei is aanmelden helaas niet meer mogelijk. Via deze rubriek op de website zullen we u wat nader kennis laten maken met het   Liedboek-bidden en zingen in huis en kerk.

Precies veertig jaar na het ‘Liedboek voor de kerken’ verschijnt op 25 mei 2013 het nieuwe ‘Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk’. In veel opzichten zal het nieuwe liedboek anders zijn dan het oude. Niet alleen hebben meer kerken in de ISK (Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied) samengewerkt, maar ook de omvang en de veelkleurigheid van het aanbod van liederen is veel groter. Ongeveer 1150 liederen zijn uitgekozen, een aantal waarin de complete psalmberijming van het vorige liedboek is opgenomen.

Veelkleurig landschap
In de afgelopen veertig jaar is er veel in kerk en samenleving in beweging gekomen. Veel protestantse kerken beleefden de impuls van de oecumene; kinderen kregen een plek in de kerk (kindernevendiensten); vrouwen vroegen aandacht voor inclusieve taal in liturgie en lied. Deze ontwikkelingen zijn op de een of andere manier in alle lidkerken van de ISK aan te wijzen. Het lied in de kerk werd een bonte verzameling spiritualiteiten, soms zelf binnen eenzelfde kerk: naast het ‘Liedboek ’73’ wordt er uit de Evangelische liedbundel gezongen, uit Alles wordt nieuw en Zitten of opstaan (kinderliederen), uit Tussentijds en Gezangen voor Liturgie. We horen opwekkingsliederen en Psalmen voor nu. Liederen uit de Ionagemeenschap en Taizé zijn ingeburgerd en in een bundel als ‘Licht’ (Coot van Doesburg) komt een vrijzinnige liedtraditie naar voren. Een veelkleurig landschap.

Wat zal er anders zijn?
Het nieuwe Liedboek zal dus een veel bredere opzet krijgen dan het huidige. Een redactieteam met werkgroepen (zo’n honderd vrijwilligers!) heeft een selectie gemaakt uit het huidige Liedboek, aangevuld met honderden liederen uit binnen- en buitenland, kinder- en jeugdliederen, liturgische gezangen, canons en ook gebeden en meditatieve teksten. Je kunt er uit zingen als afsluiting van en vergadering, in een ziekenhuiskamer, in de gevangeniskapel, of bij een familiefeest, je vindt er een tekst in voor de kleine kring die de wacht houdt bij een lieve gestorvene. Zo is het in de geest van het liedboek, dat voluit heet: Liedboek - zingen en bidden in huis en kerk.

 
Het Nieuwe Liedboek! Eindelijk gaat het verschijnen. Het Nieuwe Liedboek! Eindelijk gaat het verschijnen.

 

Zaterdag 25 mei is het zover. Dan wordt het Liedboek - zingen en bidden in huis en kerk gepresenteerd op een feestelijke en muzikale dag in Monnickendam. In de Grote kerk aldaar is er 's ochtends de officiële presentatie. Maar misschien wel het mooiste gebeurt daarna: 's middags is het feest in de straten. Gezang en vrolijke gezichten. Muziek (uit het nieuwe Liedboek natuurlijk) in allerlei stijl en soort. Op vele en bijzondere plekken kun je terecht om musici te horen, dichters te spreken, samen te zingen. Mensen van heinde en ver gekomen, ontmoeten elkaar en zijn blij, trots en nieuwsgierig. De Kerk treedt naar buiten. Monnickendam, kerkelijk en niet-kerkelijk, toont die dag haar gastvrijheid. De deuren gaan open. Drie rondes kent dit middagfestival, drie keer herhaalt het programma zich, dus valt er wat te kiezen.


Vanuit Leidschendam gaan we op 25 mei met een groep naar Monnickendam. Het is fijn om van elkaar te weten wie er mee gaat naar de presentatie van het nieuwe liedboek. In de drie kerken ligt een lijst om aan te geven of u mee gaat. Dat is handig om met elkaar vervoer af te regelen en we kunnen afspreken om in Monnickendam met elkaar te lunchen. Het is wel de bedoeling dat iedereen zichzelf aanmeldt.

Gaat u ook mee?

Klik hier voor het feestelijke programma en de gegevens voor de aanmelding.

U kunt meer informatie krijgen bij de muziekcommissie.
Vigilia van Akkeren, tel 070 380 44 64
Adri de Grijs, tel 070 3272303
Diny de Jong, tel 070 3202484

 
 
 

Inloggen


 

Kruisheuvelkerk
datum en tijdstip 16-12-2018 om 10:00 uur
meer details

Christelijke meditatiegroep
datum en tijdstip 18-12-2018 om 20.00
meer details

Buurtbieb
datum en tijdstip 19-12-2018 om 12.30 uur
meer details

Open Dorpskerk
datum en tijdstip 19-12-2018 om 12:30
meer details

Juridisch spreekuur
datum en tijdstip 19-12-2018 om 13.00 uur
meer details

 
Privacyverklaring

PG Leidschendam heeft een privacy verklaring opgesteld. Deze is hier te downloaden.
 
Webmaster

Suggesties voor de website?
Laat het de webmaster weten via dit formulier.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.