Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Leidschendam
 
 
Jaarverslag Colesberg 2015 Jaarverslag Colesberg 2015

Werkgroep  Colesberg
Protestantse Gemeente Leidschendam                
Prins Frederiklaan 416
2263 HT Leidschendam
Bankrekening NL33 RABO 0365 9080 02
 
 
 JAARVERSLAG 2015 VAN DE WERKGROEP COLESBERG
 
 
Samenstelling van de werkgroep
In 2015 bestond de werkgroep uit de volgende gemeenteleden:
De heer A. A. van der Giessen, namens de wijkgemeente Heuvelwijk,
De heer K. Jongejan, namens het College van Diakenen en
Mevrouw G. J. Vegt-Ganzevoort, namens de initiatiefnemers.
Het is zeer gewenst de werkgroep uit te breiden met iemand die de PR wil verzorgen.
 
Publiciteit
Gedurende het gehele jaar werd elke maand in Het Kerkblad een publicatie van de Werkgroep geplaatst. De brieven van mw Ivonne Gentle over haar werk en de gang van zaken in het Hospice Gentlecare gaven ons een blik in de dagelijkse werkelijkheid van het hospice.
 
Acties
Op 16 september werd een filmavond belegd, waarin de film “Het feest van Babette” werd vertoond en Jan Hagendijk zijn foto's van het bezoek aan Gentlecare heeft vertoond. De opbrengst voor “Gentlecare” was € 181. Tijdens de Adventsbijeenkomst van het Oecumenisch Vrouwenwerk zijn kaarten verkocht met Zuid-Afrikaanse aquarellen van Toekie Ganzevoort: de opbrengst was € 180.
 
Hospice Gentlecare
De medische verzorging in Zuid-Afrika en met name op het platteland wordt steeds zorgelijker. Ivonne Gentle wordt regelmatig met steeds ernstiger patiënten geconfronteerd, zoals patiënten met zeer ernstige doorligwonden en onlangs een patiënt met sondevoeding, die zonder medisch dossier en de benodigde voeding bij Gentlecare werd gedumpt.
Het was voor de leiding en patiënten van Gentlecare een grote verrassing toen Jan en Corry Hagendijk op bezoek kwamen in het kader van een vakantiereis door Zuid-Afrika. Vooral voor de patiënten was belangstelling, helemaal uit Europa, een enorme opsteker!
 
Financiële resultaten
Totaal werd in het afgelopen jaar € 3.765 bijeengebracht aan giften en brachten de collectes in  Prinsenhof en Schoorwijk € 359,63 op. Daarnaast bracht de filmavond in september € 181 op en de kaartverkoop € 180.
De bankkosten bedroegen dit jaar € 116,17, zijnde 2,59 % van de totale inkomsten van
€ 4.485,63. Het totaal naar Gentlecare overgemaakte bedrag was € 4.000,-. In december werd nog een flink bedrag aan giften ontvangen. Daarom zal begin 2016 weer een bedrag van € 2.500 naar het Hospice Gentlecare kunnen worden overgemaakt.
 
 
 
 
 
Jaarrekening 2014 ter vergelijking
 
Saldo 1 januari 2014                  €  1.693,28  Bijdragen hospice Gentlecare   €  6.000,00
Giften Gentlecare                           4.135,00  Bankkosten                                      119,97
Collecten                                        2.437,25
Opbrengst filmavond                         120,00  Saldo 31 december 2014              2.265,56
Totaal                                         €  8.385,53   Totaal                                        €  8.385,53
 
Jaarrekening 2015
 
Saldo 1 januari 2015                  €  2.265,56   Bijdragen hospice Gentlecare  € 4.000,00
Giften Gentlecare                           3.765,00   Bankkosten                                    116,17
Collecten                                           359,63
Opbrengst acties                               361,00   Saldo 31 december 2015            2.635,02
Totaal                                         €  6.751,19                                                     € 6.751,19
 
Slotbeschouwing
 
Met de verbouwing en uitbreiding, die in 2014 tot stand is gebracht, heeft “Gentlecare” zich ontwikkeld tot een kleinschalig, maar goed uitgerust en professioneel medisch centrum. Het beschikt nu over een Intensive Care kamer en12 bedden voor zeer ernstig zieke en terminale patiënten. Daarnaast zijn er 10 plaatsen voor herstelde patiënten, die geen woning meer hebben. Deze mensen worden, zoveel als mogelijk is, ingeschakeld bij de verpleging en huishouding van het hospice. Dit heeft hierdoor zowel een medische als een sociale functie. Na een moeilijk begin is dit initiatief van Ivonne en Tommy Gentle nu uitgegroeid tot een zeer gewaardeerde plaatselijke en streekvoorziening. 
Door het ontbreken van een algemene volksverzekering in Zuid-Afrika zijn de meeste patiënten nog steeds onverzekerd en blijft de financiering van de dagelijkse kosten een groot probleem. Hierin wordt voorzien door particuliere initiatieven, waaronder onze zeer gewaardeerde bijdrage.
Voorlopig is daarmee het voortbestaan van Gentlecare verzekerd.
 
Leidschendam, 19 januari 2016,
 
 
 
G.J.Vegt-Ganzevoort
 
 

terug
 
 
 

Inloggen


 

Christelijke meditatiegroep
datum en tijdstip 23-01-2018 om 20.00
meer details

Buurtbieb
datum en tijdstip 24-01-2018 om 12.30 uur
meer details

Open Dorpskerk
datum en tijdstip 24-01-2018 om 12:30
meer details

De Leidraad
datum en tijdstip 28-01-2018 om 10:00 uur
meer details

Kruisheuvelkerk
datum en tijdstip 28-01-2018 om 10:00 uur
meer details

Dorpskerk
datum en tijdstip 28-01-2018 om 10:00 uur
meer details

 
Lutherjaar 2017

Wat geloven wij?
U kunt hier alle stellingen van 2017 nog eens inzien
 
 
Webmaster

Suggesties voor de website?
Laat het de webmaster weten via dit formulier.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.