Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Leidschendam
 
 
Jaarverslag Colesberg 2016 Jaarverslag Colesberg 2016

Werkgroep  Colesberg
Protestantse Gemeente te Leidschendam                
Prins Frederiklaan 416
2263 HT Leidschendam
Bankrekening NL33 RABO 0365 9080 02
 
 
 JAARVERSLAG 2016 VAN DE WERKGROEP COLESBERG
 
 
Samenstelling van de werkgroep
In 2016 bestond de werkgroep uit de volgende gemeenteleden:
De heer A. A. van der Giessen, namens de wijkgemeente Heuvelwijk,
De heer K. Jongejan, namens het College van Diakenen en
Mevrouw G. J. Vegt-Ganzevoort, namens de initiatiefnemers.
Het is zeer gewenst de werkgroep uit te breiden met iemand die de PR wil verzorgen.
 
Publiciteit
Gedurende het gehele jaar werd bijna elke maand in Het Kerkblad een publicatie van de Werkgroep geplaatst. De brieven van mw Ivonne Gentle over haar werk en de gang van zaken in het Hospice Gentlecare boden daarvoor de nodige informatie en gaven ons een blik in de dagelijkse werkelijkheid van het hospice.

Acties
De geplande kaartverkoop vond, na uitstel, uiteindelijk plaats op 15 mei met Zuid-Afrikaanse aquarellen van Toekie Ganzevoort: de opbrengst was € 139.
Rond de Kerst werden engeltjes, gemaakt van het papier van oude Liedboeken, verkocht: opbrengst
€ 365.
Totale opbrengst € 504.

 
Hospice Gentlecare
De medische verzorging in Zuid-Afrika en met name op het platteland wordt steeds zorgelijker. Ivonne Gentle wordt regelmatig met zeer ernstige (steeds ernstiger) patiënten geconfronteerd.
Er waren veel sterfgevallen. Slechts bij hoge uitzondering kon op een ziekenhuis op 300 km afstand worden teruggevallen. Bij een defect aan de riolering moest een pompauto van 140 km afstand te hulp worden geroepen! Het hospice nam in een periode van stakingen zelfs een man uit Kimberley op, afstand 269 km, en twee autistische jongens van 8 en 10 jaar, die zelfs niet konden praten en waarvan de grootmoeder de verzorging niet langer aankon. Zuid-Afrika is helaas op medisch gebied tot het niveau van een Derde Wereldland  terug gevallen
 
Financiële resultaten
Totaal werd in het afgelopen jaar € 4.160  bijeengebracht aan giften en brachten de collectes in  Prinsenhof en Schoorwijk € 288,43 op. Onder de giften bevond zich een gift van € 1.000 van het haardhoutproject van de begraafplaats Wilsveen!
Tezamen met de opbrengst uit acties kon een totale opbrengst van € 4.952,43 worden gerealiseerd .

De bankkosten bedroegen dit jaar € 79,50, dat is 1,60 % van de inkomsten!
Het totaal naar Gentlecare overgemaakte bedrag was € 4.500. In december werd nog een flink bedrag aan giften ontvangen. Ook werd de collecte van de Kerstnachtdienst bestemd voor het Hospice Gentlecare. De opbrengst, die nu nog niet bekend is, valt echter in het boekjaar 2017. Maar nu al is duidelijk dat binnenkort weer een aanzienlijk bedrag zal kunnen worden overgemaakt.

 
Jaarrekening 2015 ter vergelijking
 
Saldo 1 januari 2015                  €  2.265,56   Bijdragen hospice Gentlecare  € 4.000,00
Giften Gentlecare                           3.765,00   Bankkosten                                    116,17
Collecten                                           359,63
Opbrengst acties                               361,00   Saldo 31 december 2015            2.635,02
Totaal                                         €  6.751,19                                                     € 6.751,19
 
Jaarrekening 2016
 
Saldo 1 januari 2016                  €  2.635,02   Bijdragen hospice Gentlecare  € 4.500,00
Giften Gentlecare                           3.160,00   Bankkosten                                      79,50
Haardhoutproject Wilsveen            1.000,00
Collecten                                           288,43
Acties                                                504,00   Saldo 31 december 2016             3.007,95
Totaal                                         €  7.587,45                                                     € 7.587,45
 
Slotbeschouwing
 
De Werkgroep Colesberg heeft zich aanvankelijk beziggehouden met de ondersteuning van de kerken in de Ring (classis) Colesberg en de door deze kerken opgezette projecten. Inmiddels staan deze kerken op hun eigen financiële benen. Rond dat moment werden wij dringend gevraagd het hospice Gentlecare te  Britstown te willen ondersteunen.
Helaas verslechtert de medische zorg, met name op het platteland van Zuid-Afrika steeds verder. Dit plaatst de leiding regelmatig voor het dilemma van het al dan niet opnemen van radeloze patiënten, die nergens terecht kunnen en waarvoor in de regio nergens plaats is. Zo kwam er een meisje dat jaren in een hondenhok geleefd had en waarschijnlijk nooit meer zal leren spreken. Recent werden twee autistische jongens opgenomen, waarvan de ouders in een vechtscheiding verwikkeld zijn en de grootmoeder de verzorging niet meer aankan. Ook deze jongens kunnen nog niet spreken.
Daarnaast kampt men met de gevolgen van stakingen in de ziekenhuizen en grote droogte ten gevolge van de klimaatwijziging. De familie Gentle is daarom een groentetuin begonnen, dat spaart geld en genereert werk voor de herstelde patiënten.

 
Leidschendam, 3 februari 2017,
 
 
 
G.J.Vegt-Ganzevoort
 
 

terug
 
 
 

Inloggen


 

Christelijke meditatiegroep
datum en tijdstip 22-05-2018 om 20.00
meer details

Buurtbieb
datum en tijdstip 23-05-2018 om 12.30 uur
meer details

Open Dorpskerk
datum en tijdstip 23-05-2018 om 12:30
meer details

Juridisch spreekuur
datum en tijdstip 23-05-2018 om 13.00 uur
meer details

Kruisheuvelkerk
datum en tijdstip 27-05-2018 om 10:00 uur
meer details

Dorpskerk
datum en tijdstip 27-05-2018 om 10:00 uur
meer details

De Leidraad
datum en tijdstip 27-05-2018 om 10:00 uur
meer details

 
Webmaster

Suggesties voor de website?
Laat het de webmaster weten via dit formulier.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.