Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Leidschendam
 
 
Kerst 2017

Kerst 2017

Het wit, de kleur van feestelijkheid, de kleur van zuiverheid staat in volle bloei.
Deze bloei kan ons verrassen en onze aandacht vragen... De klimop verwijst naar de trouw van God die ons steeds weer wil bereiken       met Zijn licht.
En een witte kaars, want we vieren het feest van het LICHT, UIT GOD GEBOREN

 
17 december 2017, derde zondag van Advent

17 december 2017, derde zondag van Advent

In de schikking van derde Advent is het teken van hoop zichtbaar. Dat kunnen wij zien in de kleur roze, de lichtjes en de olijftakken. God ziet om naar de mens, die weergegeven wordt in de vorm van één witte roos. De mens die in de chaos staat ontvangt de boodschap. De klimop verwijst naar de trouw van God die ons steeds weer wil bereiken met zijn licht.

 
10 december 2017, tweede zondag van Advent

10 december 2017, tweede zondag van Advent

We zien het figuur van mos. Deze verbeeldt vandaag Maria. De witte roos is de bood-schapper. Deze staat tussen een chaos van takjes en stenen. De boodschapper vertelt van een grens aan de chaos. De witte roos staat dan ook voor zuiverheid.
Bij Maria staan olijftakjes als teken van hoop. De klimop verwijst naar de trouw van God die ons steeds weer wil bereiken met zijn licht.

 
3 december 2017, eerste zondag van Advent

3 december 2017, eerste zondag van Advent

De boodschap van God bereikt mensen die al zo lang wachten op verlossing. Zij liggen geknield te wachten op die boodschapper, de Amaryllis.
De kleine, net uitlopende bollen verwijzen naar de verwachting van het nieuwe licht.
De klimop verwijst naar de trouw van God die ons steeds weer wil bereiken met zijn licht.

 
26 november 2017, Laatste Zondag van het Kerkelijke Jaar

26 november 2017, Laatste Zondag van het Kerkelijke Jaar

De schikking bestaat uit een cirkel van bloemen en kaarsen. De kleuren lopen van paars, roze naar wit: van donker naar licht. Het vertelt van de levensreis in verschillen-de etappes. De cirkel van het aardse leven, dat overgaat in Gods licht.

 
Startzondag 2017, Meer dan welkom

Startzondag 2017, Meer dan welkom

Welkom in Gods huis: met open armen word je ontvangen.
Hoe veelkleurig we ook zijn, we zijn met elkaar verbonden
door de liefde van de Geest.  Welkom thuis!

 

 
4 juni 2017, Pinksteren

4 juni 2017, Pinksteren

Drie rode rozen zijn hier symbool voor Vader, Zoon en Heilige Geest.
Neergaande lijnen als verwijzing naar de uitstorting van de Geest met Pinksteren: de oranje en rode bloemen staan voor de vuurtongen, zichtbaar bij de vrienden van Jezus.
Vanuit de schikking komen gekleurde linten als verwijzing naar de verschillende talen waarin mensen spraken.
Klimopranken voor Gods trouw: de Heilige Geest als trooster en helper op onze levensweg.
Daarmee verbonden 2 extra rode rozen, als symbool voor Méanne, die vandaag te midden van de gemeente haar geloof belijdt en voor Nel, als welkom in onze gemeente.

 

 
16 april 2017, Pasen

16 april 2017, Pasen

Basisschikking:
In deze veertigdagentijd zien we hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van Gods liefde.
De berg als symbool van die liefde en kracht. In de taal van de Bijbel is de berg de plaats van ontmoeting met God. In de schikking is een berg gevormd van drie schijven van een boom. De jaarringen geven de groeikracht aan, de scheuren de kwetsbaarheid. Alle horen bij het leven vanuit Gods krachtige liefde.
 
Pasen: een tuin van witte bloemen. We worden deelgenoot van de kracht van de opgestane Heer. Zijn licht en liefde, zijn opstandingskracht, mag onze kracht worden.


En in de stiltehoek:

Het illustreert de weg van het kruis naar de opstanding en licht van Pasen (kaars bij voorbedenboek en -lichtjes)
 

 
14 april 2017, Goede Vrijdag

14 april 2017, Goede Vrijdag

Basis:
In deze veertigdagentijd zien we hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van Gods liefde.
De berg als symbool van die liefde en kracht. In de taal van de Bijbel is de berg de plaats van ontmoeting met God. In de schikking is een berg gevormd van drie schijven van een boom. De jaarringen geven de groeikracht aan, de scheuren de kwetsbaarheid. Alle horen bij het leven vanuit Gods krachtige liefde.
 
Goede Vrijdag:
In de schikking zien we een kruis, met daaraan een rode roos, gebonden met een doorntak. Het Licht wordt gedoofd tijdens deze dienst, maar de Liefde van God dooft nooit …! Aan de voet van het kruis zijn rode bloemen verwerkt, die staan voor het gevloeide bloed van Jezus .

 
9 april 2017, Palmpasen 9 april 2017, Palmpasen

Basisschikking:

In deze veertigdagentijd zien we hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van Gods liefde.
De berg als symbool van die liefde en kracht. In de taal van de Bijbel is de berg de plaats van ontmoeting met God. In de schikking is een berg gevormd van drie schijven van een boom. De jaarringen geven de groeikracht aan, de scheuren de kwetsbaarheid. Alle horen bij het leven vanuit Gods krachtige liefde.
 
Zesde zondag: De intocht van Jezus in Jeruzalem. De gekleurde doek verwijst naar de verschillende verwachtingen die leven onder de mensen die juichen langs de weg. Het zachte mos vertelt dat niet het geweld, maar de zachte krachten uiteindelijk zullen overwinnen. De rode viooltjes vertellen over nederigheid.  

 

 
2 april 2017, 5de zondag veertig-dagentijd

2 april 2017, 5de zondag veertig-dagentijd

Basisschikking:
In deze veertigdagentijd zien we hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van Gods liefde.
De berg als symbool van die liefde en kracht. In de taal van de Bijbel is de berg de plaats van ontmoeting met God. In de schikking is een berg gevormd van drie schijven van een boom. De jaarringen geven de groeikracht aan, de scheuren de kwetsbaarheid. Alle horen bij het leven vanuit Gods krachtige liefde.
 
Vijfde zondag: we zien bloemen tussen de dorre takken, gestoken vanuit de verschillende windrichtingen. Gods Geest blaast leven in, wat dor en doods lijkt blijkt meer levenskracht te hebben dan gedacht.

 

 
26 maart 2017, 4de zondag veertig-dagentijd

26 maart 2017, 4de zondag veertig-dagentijd

Basisschikking:
In deze veertigdagentijd zien we hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van Gods liefde.
De berg als symbool van die liefde en kracht. In de taal van de Bijbel is de berg de plaats van ontmoeting met God. In de schikking is een berg gevormd van drie schijven van een boom. De jaarringen geven de groeikracht aan, de scheuren de kwetsbaarheid. Alle horen bij het leven vanuit Gods krachtige liefde.
 
Vierde zondag: Het licht van Pasen schijnt door het donker heen, te zien aan de roze kleur.
De ronde gevlochten vorm rond de bloemen geeft onze vooroordelen weer die ons het zicht ontnemen. Jezus opent ogen om te kunnen zien: zie met de ogen van het hart, dat geeft kracht!

 
19 maart 2017, 3de zondag veertig-dagentijd

19 maart 2017, 3de zondag veertig-dagentijd

Basisschikking:
In deze veertigdagentijd zien we hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van Gods liefde.
De berg als symbool van die liefde en kracht. In de taal van de Bijbel is de berg de plaats van ontmoeting met God. In de schikking is een berg gevormd van drie schijven van een boom. De jaarringen geven de groeikracht aan, de scheuren de kwetsbaarheid. Alle horen bij het leven vanuit Gods krachtige liefde.
 
Derde zondag: We zien het water van de Jacobsbron, waaruit het groen van het doorgaande leven opkomt. De kronkelende takken vertellen over leven dat niet recht verloopt.
De zeven rode rozen staan voor de volheid van de liefde die Jezus geeft. Nieuw leven dat vrucht geeft. Jezus zet ons in onze kracht.

 

 
12 maart 2017, 2de zondag veertig-dagentijd

12 maart 2017, 2de zondag veertig-dagentijd

Basisschikking
In deze veertigdagentijd zien we hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van Gods liefde.
De berg als symbool van die liefde en kracht. In de taal van de Bijbel is de berg de plaats van ontmoeting met God. In de schikking is een berg gevormd van drie schijven van een boom. De jaarringen geven de groeikracht aan, de scheuren de kwetsbaarheid. Alle horen bij het leven vanuit Gods krachtige liefde.
 
Tweede zondag:

De witte Amaryllissen, die net boven de berg uitsteken, verwijzen naar een bijzondere ontmoeting op de berg: ooit kreeg Mozes op de berg de 10 woorden van God; Elia ontmoette God op de  berg in het zachte suizen van de stilte; Jezus ontmoet Mozes en Elia op de berg. Het geeft Hem stralende kracht. De 3 paarse hyacinten staan voor bezinning maar tevens de 3 discipelen die er bij waren.

 
5 maart 2017, 1ste zondag veertig-dagentijd

5 maart 2017, 1ste zondag veertig-dagentijd

Basisschikking
In deze veertigdagentijd zien we hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van Gods liefde.

De berg als symbool van die liefde en kracht. In de taal van de Bijbel is de berg de plaats van ontmoeting met God. In de schikking is een berg gevormd van drie schijven van een boom. De jaarringen geven de groeikracht aan, de scheuren de kwetsbaarheid. Alle horen bij het leven vanuit Gods krachtige liefde.
 
Eerste zondag:
De prachtig Gloriosa schittert boven het zand en de stenen van de woestijn: symbool van verleiding en verzoeking.
Jezus staat in zijn kracht en weerstaat de verzoeking.

 
 

 
Kerstfeest 2016

Kerstfeest 2016

Vandaag vieren we voluit dat God in de geboorte van Jezus de wereld omkeert. Licht breekt onstuitbaar door. Op de spiegel zien we nog een enkel stukje gebroken glas: de wereld omgekeerd is er en tegelijk ook nog niet. We blijven dromen en vergezichten zien.
 

 
18 december 2016, Vierde Advent

18 december 2016, Vierde Advent

Op deze vierde adventszondag horen we hoe de droom van Jozef in duizend stukjes uiteenvalt: dit wordt verbeeld door het gipskruid. De engel brengt Jozef op andere gedachten. In de spiegel zien we dat verbeeld.
 
 
 

 
4 december 2016, Tweede Advent

4 december 2016, Tweede Advent

Op de tweede adventszondag horen we Jesaja en Johannes vertellen over een nieuw begin. Zichtbaar teken daarvan is de doop, gesymboliseerd door het water en de schelp. De waarschuwing van Johannes dat de tijd dringt, dat de bijl aan de wortel ligt, zien we ook terug in de schikking. Licht schijnt in de spiegel en kaatst terug.

 
27 november 2016, Eerste Advent

27 november 2016, Eerste Advent

Bij de liturgische schikking “de wereld omgekeerd”
In een spiegel kan je zien wat op het eerste gezicht is verborgen.
De spiegel bevat gebroken stukken: scherven die bij het leven horen. Hoe dichter bij Kerst, hoe minder gebroken stukken. Er wordt meer zichtbaar van de droom over vrede en van het licht dat in de duisternis schijnt!

Op deze eerste adventzondag horen we over het visioen van vrede en hoe dat visioen handen en voeten kan krijgen. Aan de voorkant van de schikking zijn maar weinig bloemen te zien: waar je alleen voor jezelf leeft, bloeien weinig bloemen. Daar waar het visioen werkelijkheid wordt, bloeit de aarde.
 

 
20 november 2016, Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar 20 november 2016, Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar

“de wereld omgekeerd”
In de spiegel zien we de glans van de herinneringen. De kapotte stukken geven het verdriet weer vanwege de gebrokenheid  van ons bestaan en het moeten missen van hen die dierbaar waren. In de spiegel zien we het licht dat niet dooft.

 
9 oktober 2016, Doopdienst Fenne

9 oktober 2016, Doopdienst Fenne

“Wanneer leven liefde wordt, krijgt geluk een naam…”

De grote roze roos symboliseert de dopeling, Fenne en is verbonden met de drie rode rozen, Vader, Zoon en Heilige Geest.

De dopeling is ook verbonden met haar ouders en zus, de roze rozen
maar ook met de andere mensen om haar heen: de gemeente, die wordt weergegeven door het gipskruid.

Het blad van de vingerplant met waterdruppels van de doop: de handpalmen van God waarin ook de naam van Fenne geschreven staat.

 

 
Startzondag 2016, De vreugde voert ons naar dit huis

Startzondag 2016, De vreugde voert ons naar dit huis

Een huis, omgeven door klimop: symbool van Gods eeuwige trouw.
Een zonnebloem straalt boven het huis: God als de zon in ons leven.
Zonnebloemen in het huis als symbool van grote vreugde.
Grassen laten de wolk gebeden zien.
Een uitgebloeide zonnebloem, vol zaden, verwijst naar hen die ons zijn voorgegaan.

 

 
 
 

Inloggen


 

Christelijke meditatiegroep
datum en tijdstip 23-01-2018 om 20.00
meer details

Buurtbieb
datum en tijdstip 24-01-2018 om 12.30 uur
meer details

Open Dorpskerk
datum en tijdstip 24-01-2018 om 12:30
meer details

De Leidraad
datum en tijdstip 28-01-2018 om 10:00 uur
meer details

Kruisheuvelkerk
datum en tijdstip 28-01-2018 om 10:00 uur
meer details

Dorpskerk
datum en tijdstip 28-01-2018 om 10:00 uur
meer details

 
Lutherjaar 2017

Wat geloven wij?
U kunt hier alle stellingen van 2017 nog eens inzien
 
 
Webmaster

Suggesties voor de website?
Laat het de webmaster weten via dit formulier.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.