Oproep 40dagentijd 2022

Wie weet er een mooi project dat steun biedt aan mensen dichtbij of verder weg en extra aandacht verdient? Laat het weten aan de ZWO-commissie, dan wordt het wellicht ons veertigdagentijd project in 2022.
Wij horen graag uw/jullie ideeën voor vrijdag 10 december via zwo@pgleidschendam.nl