Update van de COVID taskforce

Op dinsdag 2 november is er een nieuwe persconferentie van de regering geweest over de maatregelen die noodzakelijk zijn in verband met de stijging van het aantal COVID-gevallen.
 
De basisregels blijven uiteraard van kracht: blijf thuis bij klachten (en laat je testen – ook als je gevaccineerd bent), was je handen en ventileer zo veel mogelijk.
 
Ook als PGL zullen we enkele aanvullende maatregelen nemen en één verruiming doorvoeren rondom de Kindernevendienst. Deze worden hieronder weergegeven
 
Tijdens de kerkdiensten
 
Wat verandert er niet?

  • Iedereen blijft welkom tijdens de diensten – we zullen (in elk geval voor nu) niet teruggaan naar de situatie dat je je vooraf moet aanmelden.
  • Er wordt alleen gezongen na de overweging en als slotlied (inclusief gezongen “Amen”) Verder blijven we gebruik maken van voorzang in de diensten.
  • We blijven zorgen voor goede ventilatie tijdens de diensten. Zorg dat u uzelf warm aankleedt voor de diensten.
  • Koffie drinken we buiten, en alleen bij goed weer. 

Wat verandert er wel?

  • Bij verplaatsingen voor- en na de dienst dragen we vanaf zondag 7 november weer een mondkapje.
  • We houden (waar mogelijk) anderhalve meter afstand tot elkaar.
  • Bij de ingang liggen geen kaarten meer om te ondertekenen ten behoeve van de bloemengroet. De reden hiervoor is tweeledig: de pen(nen) worden door meerdere mensen vastgehouden, met bijbehorende risico’s én we zien dat op die momenten afstand houden niet lukt,
  • Kindernevendienst-kinderen mogen weer starten in de kerk, en voor de zegen terugkeren. Voor de Kruisheuvelkerk geldt dan wel de voorwaarde dat de ouders aan de hoeken van de banken gaan zitten, zodat er geen onnodige passeerbewegingen plaatsvinden

Overige bijeenkomsten, zoals vergaderingen, gespreksgroepen, koffiemomenten, etc.

Bij alle overige bijeenkomsten (inclusief vergaderingen) zal vooraf gecontroleerd gaan worden op Corona-toegangsbewijzen (de inmiddels bekende QR-codes). De organisatoren van deze bijeenkomsten zijn zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze controles. Deze maatregel gaat in vanaf zaterdag 6 november.
De app om te controleren is te downloaden in de Appstore (Apple) of PlayStore (Android) onder de naam CoronaCheck.

Vragen?

Als er vragen zijn over het beleid rondom COVID-19 binnen de PGL kunt u terecht bij één van de leden van de taskforce: Boudewijn Tiggelman, Jan Jaap Tukker, René Bron, Mark Rip, Fulco de Vries Bouwstra en Maarten Hameete