Vanaf zondag 27 juni meer versoepelingen

Op de persconferentie van het kabinet van vrijdag 18 juni kondigde het kabinet vergaande versoepelingen aan. Vandaag, 24 juni, heeft de COVID-taskforce naar aanleiding daarvan besloten om per zondag 27 juni deze versoepelingen als volgt uit te gaan voeren in alle gebouwen van de PGL:

Kerkdiensten

 • Als bezoek-maximum voor kerkdiensten is de afstandsregel leidend (het maximum van 60 in de Kruisheuvelkerk en 30 in Leidraad/Dorpskerk wordt dus losgelaten, maar in de praktijk zal vooral in Leidraad/Dorpskerk weinig veranderen wegens de grootte van de ruimtes)
 • Vooraf aanmelden blijft noodzakelijk; dit proces verandert dan ook niet.
 • Bezoekers worden nog steeds naar hun plaats geleid bij binnenkomst, en bij vertrek naar de uitgang geleid;
 • Bij binnenkomst vindt nog steeds een “checkgesprek” plaats;
 • Kinderen zijn nog steeds de hele dienst in crèche of nevendienst;
 • Het dragen van mondkapjes bij verplaatsing in de gebouwen wordt nog steeds dringend geadviseerd; hier houden we dan ook liever voorlopig aan vast.
 • Na de dienst is er geen koffiedrinken, omdat daarbij de 1,5 meter niet gehandhaafd kan worden;
 • Vanaf zondag 27 juni kan het slotlied op gedempte toon in de kerkzaal meegezongen worden, verdere uitbreiding van gemeentezang wordt op een later tijdstip overwogen.

Vergaderingen, gespreksgroepen, etc

 • Overige bijeenkomsten kunnen zowel binnen als buiten weer plaatsvinden, mits de afstandsregel wordt gehandhaafd;
 • Voor alle bijeenkomsten geldt dat deze vooraf aangekondigd moeten worden bij de koster;
 • De koster geeft aan of er op dat moment ook ruimte is in de gebouwen;
 • Geadviseerd wordt om fysieke bijeenkomsten (zoals vergaderingen) zo kort mogelijk te laten duren.

We zijn blij deze stap nu te kunnen zetten en hopen van harte dat deze versoepelingen blijvend zijn en zodra dat mogelijk is verder kunnen worden uitgebouwd.