ZWO 40dagentijd project

Bestellen pepermunt en chocolade is weer mogelijk!

In de 40 dagentijd kunt u weer bijdragen aan het 40 dagentijdproject. Dit jaar willen we onze nieuwe buren van de Kruisheuvelkerk, de bewoners van Hethuis, helpen met de inrichting van hun tuin rondom het gebouw.
Meer informatie over het huis en de bewoners is te vinden op www.stichtinghethuis.nl.
Naast de mogelijkheid om geld via de Appostel over te maken kunt u de bekende pepermunt en chocolade (melk en puur) kopen: 3 stuks naar keuze voor €5,00. Meerdere pakketjes van 3 stuks zijn natuurlijk ook mogelijk.
U kunt uw bestelling opgeven via het mailadres zwo@pgleidschendam.nl tot uiterlijk 14 maart 2021. In het bericht graag duidelijk uw naam en adres vermelden, het aantal pakketjes en de betaalwijze (contant bij ontvangst of via bankrekening Diaconie). Daarna kunt u de pakketjes ophalen na de kerkdienst (als deze doorgaat) en anders worden de pakketjes bij u thuis afgeleverd!
Telefonisch een bestelling doorgeven kan via 070 3677043 (bij voorkeur bellen tussen 19.00 en 20.00 uur).

Investeren in nabuurschap

Al jaren bent u gewend dat de werkgroep ZWO een project kiest, om in de 40 dagentijd geld in te zamelen via collectes en de verkoop van pepermunt en chocolade. En niet te vergeten levert ook de opbrengst van de vastensoep een grote bijdrage aan de financiën voor het 40 dagentijdproject.
Zo dragen we bij aan het welzijn van onze medemens dichtbij of verder weg.
In de afgelopen jaren hebben we ons ingezet voor een ziekenhuis in Equador, een school in Zimbabwe, een ziekenhuis in Ghana en een aids centrum in Zuid-Afrika. Maar dit jaar blijven we veel dichter bij huis voor ons 40 dagentijd project. Naast de Kruisheuvelkerk wordt een nieuw woongebouw neergezet: Hethuis. Dit wordt een huis waar 18 jongvolwassenen met een of meer beperkingen zoveel mogelijk zelfstandig kunnen wonen en werken en op een zo zinvol mogelijke manier kunnen deelnemen aan de maatschappij. Een bijzonder project waarbij de ouders van deze jongeren de krachten gebundeld hebben en samen met de gemeente, een woningbouwcorporatie en een zorginstelling een veilige woonplek voor hun zoon of dochter creëren. Alle bewoners krijgen een eigen studio en daarnaast zijn er gemeenschappelijke woon- en dagbestedingsruimten. Er komt ook een tuin rondom het gebouw en aan de inrichting van die tuin gaan wij een bijdrage leveren. Want een passende inrichting vraagt extra financiële middelen om geschikte materialen aan te schaffen. Of het nu een kas om eigen groente te kweken, een kippenhok of materialen voor een trapveldje worden, is nu nog niet duidelijk en zal ook een beetje afhangen van het bedrag dat we met elkaar kunnen opbrengen. Samen met het bestuur en de bewoners zullen we te zijner tijd de exacte bestemming bepalen.
En natuurlijk kunnen we de bestemming later dit jaar ook van dichtbij bekijken deze keer. Naar verwachting komen de eerste bewoners vanaf juni naar Hethuis en onder begeleiding  willen ze dan ook snel actief in contact komen met de buurt en hun bewoners, bijvoorbeeld door klusjes te doen, maar ook door een bezoekje van omwonenden aan de theeschenkerij die in het pand gerealiseerd wordt. Meer informatie over de bouw en de toekomstige bewoners kunt u lezen op www.stichtinghethuis.nl.
Dit jaar begint de 40 dagentijd op 17 februari en loopt door tot stille zaterdag op 3 april.  Maar we hebben wel een uitdaging, want door de Covid-19 pandemie weten we niet of er kerkdiensten zullen zijn en we weten (bijna) zeker dat er geen collectes en verkoop van pepermunt en chocolade na afloop van de diensten kunnen plaatsvinden. En de gezamenlijke soepmaaltijden zijn naar verwachting ook niet mogelijk. Daarom heeft de werkgroep ZWO een andere manier bedacht om geld in te zamelen.
Naast de mogelijkheid om geld via de Appostel of naar de bankrekening van de Diaconie over te maken kunt u de bekende pepermunt en chocolade (melk en puur) kopen: 3 stuks naar keuze voor €5,00. Meerdere pakketjes van 3 stuks zijn natuurlijk ook mogelijk. U kunt uw bestelling opgeven via het mailadres zwo@pgleidschendam.nl tot uiterlijk 14 maart 2021. Daarna kunt u de bouwstenen ophalen na de kerkdienst (als deze doorgaat) en anders worden de pakketjes bij u thuis afgeleverd!
We hopen van harte dat het 40 dagentijd project ook dit jaar weer een succes wordt. Met uw steun kunnen we onze buren een warm welkom bieden.

Margreet Meijer
Voorzitter werkgroep ZWO

Kerstkaart

We ontvingen deze kerstkaart, met de foto’s van alle toekomstige bewoners