12,5 jarig jubileum in Leidschendam

Ter gelegenheid van het 12,5 jarig jubileum van ds. Fulco de Vries Bouwstra bij de PG Leidschendam werd er zondag 27 juni (aansluitend aan welkom en mededelingen) een korte toespraak gehouden.

Daarna is hem namens wijkkerkenraden en AK een ‘geschenk ter ontspanning’, namelijk een set speciale biertjes, aangeboden. Fulco was blij verrast door de woorden die Ingrid sprak.

Hierna startte de dienst. De lezing was uit Marcus 5: 21-43. Een prachtig verhaal dat vraagt om herlezen te worden.
En tot slot hebben we voor het eerst sinds heel lange tijd het slotlied mogen zingen. Ga met God en Hij zal met je zijn. (lied 416)