Nalatenschap

Ook na uw overlijden kunt u het werk van de kerk steunen. Weet u bijvoorbeeld dat u de kerk kunt opnemen in uw testament? Zo geeft u een bijzonder geschenk aan de generaties na ons.

De kerk speelt bij veel mensen een belangrijke rol in het leven – mogelijk ook bij u. Het is een plek

  • waar we stilstaan bij de mijlpalen in ons leven: doop, huwelijk en afscheid;
  • waar we nadenken over goed leven en waar wij en anderen in aanraking komen met Bijbelse verhalen;
  • waar we steun vinden in moeilijke tijden;
  • waar we steun bieden aan de armen en kwetsbaren.

Er zijn verschillende manieren om u in te zetten. Door de Protestantse Gemeente Leidschendam op te nemen in uw testament kunt u bijdragen aan het werk van de kerk.

Met een testament kunt u bepalen wat er met uw erfenis moet gebeuren. Zo kunt u regelen dat uw geliefden verzorgd achterblijven. Als u daarnaast de kerk opneemt in uw testament zorgt u ervoor dat de kerk haar taken kan blijven doen. U kunt zelf aangeven waar u zou willen dat uw geld naartoe gaat. Een testament laat u opstellen bij een notaris. Er zijn twee manieren om de kerk op te nemen in uw testament: in de vorm van een erfstelling of van een legaat.

Bij een erfstelling laat u uw nalatenschap geheel of gedeeltelijk toekomen aan de kerk. Als de kerk tot (mede-)erfgenaam wordt benoemd is deze samen met eventuele andere erfgenamen verantwoordelijk voor uw nalatenschap. Een legaat is een door u bepaald bedrag of een bij name genoemd onroerend goed of voorwerp, bijvoorbeeld een huis of een schilderij.

Legaten

Het College van Kerkrentmeesters roept op tot het gedenken van de kerk in uw testament. Nadere inlichtingen bij heer G. van Spronsen, email: penningmeestercvk@pgleidschendam.nl