Jeugdraad

Jeugdwerk in de Protestante Gemeente Leidschendam

Het Jeugdwerk van de PGL wil graag dat de kinderen en jongeren die deel uit maken van de gemeente de kans krijgen hun eigen geloof (identiteit) vorm te geven en deze uit te dragen. Dit gebeurt o.a. door ontmoetingen met leeftijdsgenoten en gemeenteleden. Het Jeugdwerk wil zorgen dat de begeleiders van kinderen en jongeren, maar ook ouders en opvoeders, in staat zijn hen hierin voor te gaan en te begeleiden. Voor iedere leeftijd wordt regelmatig iets georganiseerd, zie hiervoor de rubriek Jeugd.

Samenstelling Jeugdraad (jeugdraad@pgleidschendam.nl)

adviserend predikant Ds. Fulco de Vries-Bouwstra
voorzitter 
secretarisJeroen van Schagen
jeugddiakenGert Gahrmann
jeugdouderlingLiesbeth Boonekamp
adviseurArjan Louwen
penningmeesterGert Gahrmann