Kerkelijk bureau

Op het Kerkelijk Bureau wordt de ledenadministratie van de Protestantse Gemeente Leidschendam bijgehouden.

Het is van belang dat u zelf bij verhuizing, geboorte, doop, huwelijk, overlijden etc. contact opneemt met het Kerkelijk Bureau. De contactgegevens van het Kerkelijk bureau zijn:

Adres: Damhouderstraat 2a
2266 AS Leidschendam.

Email: Kb@pgleidschendam.nl

In dringende gevallen:
D.F. (Duurt) Renkema
070 3279821
d.f.renkema@casema.nl