Belastingvoordeel

De kerk wordt voor de inkomstenbelasting aangemerkt als een van de Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Dit maakt belastingaftrek volgens de regeling “giften” mogelijk.

U kunt als gemeentelid bijvoorbeeld een periodieke gift doen in het kader van de Actie Kerkbalans. U legt dan in een overeenkomst vast dat u jaarlijks een vast bedrag geeft aan de PG Leidschendam, voor een periode van minimaal 5 jaar.

U kunt dan elk jaar een deel van dit bedrag bij de belastingaangifte aftrekken. Hoe groot dat aftrekbare bedrag is, is afhankelijk van een aantal voorwaarden. Deze kunt u terugvinden op de website van de Belastingdienst.

Bij uw aangifte inkomstenbelasting is voor het aftrekken van een gift een RSIN nummer nodig.

Voor de PGL is het RSIN nummer 815736691 en voor de Diaconie is het RSIN nummer 824129222.

Verjaardagsfonds, Solidariteitskas, AKB en elke algemene gift valt onder RSIN 815 736 691 (Kerkrentmeesters) en dus niet onder de Diaconie