Overige (specifieke) giften

De leden van de kerkelijke gemeente worden eens per jaar benaderd voor het geven van een financiële bijdrage, dit heet de Actie Kerkbalans. Naast deze jaarlijkse bijdrage kunt u ook nog een extra gift doen. Ook als u geen lid bent van de PGL maar onze kerk wel een warm hart toedraagt kunt u een gift overmaken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters via scriba.cvk@pgleidschendam.nl.

U kunt uw gift op verschillende manieren doen:

Restauratiefonds Dorpskerk

De Dorpskerk is een prachtige oude kerk. De Protestantse Gemeente wil er graag in blijven “kerken”. Echter, het onderhoud van een dergelijk monument is kostbaar. Bijdragen voor het restauratiefonds zijn daarom altijd van harte welkom.

Giften kunt u overmaken op Rabobank: NL20 RABO 0127 6046 50, ten name van Protestantse Gemeente te Leidschendam, onder vermelding van “Fonds Dorpskerk”.

Kruisheuvelkerk

De Kruisheuvelkerk is gelegen in Heuvelwijk. De Kruisheuvelkerk heeft in 2018 een grote opknapbeurt gehad. Om verdere wensen te vervullen zijn bijdragen van harte welkom.

Giften kunt u overmaken op Rabobank: NL20 RABO 0127 6046 50, ten name van Protestantse Gemeente te Leidschendam, onder vermelding van: “Fonds Kruisheuvelkerk”.

Kerkzaal de Leidraad

De Protestantse Gemeente te Leidschendam omvat ook de wijk Leidschenveen. Er is ons veel aan gelegen dat het Protestants kerkelijk leven daar groeit en bloeit. Deze wijk ligt vanwege een gemeentelijke herindeling in de gemeente Den Haag, maar kerkelijk is de wijk onderdeel van onze Protestantse Gemeente Leidschendam gebleven. Uw gift hiervoor is van harte welkom

Giften kunt u overmaken op Rabobank: NL20 RABO 0127 6046 50, ten name van Protestantse Gemeente te Leidschendam, onder vermelding van: “Fonds Leidraad”.

Verjaardagsfonds

U bent jarig en u wilt uw dankbaarheid daarvoor uiten via een gift aan de kerk? Dit kan onder meer via het Verjaardagsfonds. Uit dit fonds worden extra activiteiten van de PG Leidschendam bekostigd, bijvoorbeeld voor de jeugd.

U kunt uw bijdrage voor het Verjaardagsfonds overmaken via de verjaardagskaart die gemeenteleden, persoonlijk of via de post, thuis ontvangen.

U kunt ook rechtstreeks uw gift overmaken op rekeningnummer: Rabobank: NL56 RABO 0114 9837 20, ten name van Protestantse Gemeente te Leidschendam, onder vermelding van: “Verjaardagsfonds”.