Basisschoolkinderen

Uit de kindernevendienst: Van Pasen naar Pinksteren

Jezus is opgestaan. Jezus is bij ons op de een of andere manier. Het is nu de tijd om Jezus opnieuw te leren kennen, niet alleen voor ons, maar ook de leerlingen en andere mensen uit de bijbel moeten Jezus opnieuw leren kennen. We doen dat aan de hand van een serie van Godly Play. We horen in de komende weken tot Pinksteren over deze ontmoetingen.

Jezus leren kennen in afwezigheid
Jezus leren kennen in het breken van het brood
Jezus leren kennen in twijfel
Jezus leren kennen in de morgen
Jezus leren kennen in hem bekend maken
Jezus leren kennen in wachten
Jezus leren kennen door de Heilige Geest

40-dagentijd bij de KND: Gezichten van Jezus

Tijdens de 40-dagentijd volgen we de Godly Play serie ‘Gezichten van Jezus’. In deze serie horen we over het leven van Jezus, van geboorte tot zijn opstanding. Elke week wordt er weer een filmpje gemaakt met het verhaal, daarnaast zullen we hier ook elke week een activiteit voorstellen die je zou kunnen doen of een knutsel die je kan maken. 

Geboorte van Jezus (activiteit: maak een geboortekaartje voor Jezus)

12-jarige Jezus in de tempel (Activiteit: Jezus weet al veel en leert nog meer in de tempel. Het lijkt net alsof hij op school zit, kunnen jullie een blaadje uit een schrift maken met daarop de dingen die jij van Jezus hebt geleerd of juist de vragen die je nog aan Jezus zou willen stellen?)

De doop van Jezus (Activiteit: Bij de doop krijg je altijd een dooprol en een doopkaars. Wat zou jij voor een boodschap op de dooprol van Jezus willen schrijven? En welke symbolen/plaatjes zou je op de doopkaars van Jezus zetten? Als je je eigen doopkaars zou mogen maken, wat zou daar dan op komen om je te herinneren aan je eigen doop en wat je hoopt dat er later in je leven zal gebeuren?)

Jezus in de woestijn (Activiteit: Jezus gaat naar de woestijn, dat is voor hem geen vakantie, maar stel nou dat hij een kaartje zou sturen, hoe zou die er uit zien? Welk plaatje zou voorop staan en wat zou Jezus schrijven over wat hij heeft meegemaakt in de woestijn? Kunnen jullie de kaart die Jezus stuurt maken?)

Het werk van Jezus
Het laatste avondmaal
Het sterven van Jezus en zijn opstanding

Liedjes die je tijdens deze periode zou kunnen luisteren:
Jezus is: https://www.youtube.com/watch?v=iBouj2SFKhs
Ik wil altijd bij je zijn: https://www.youtube.com/watch?v=DCw_DnNizTA&list=PLBh6nUSS7NpsUTDDeV62lZxi27zY-9PEu&index=80
Ik neem even de tijd: https://www.youtube.com/watch?v=qyvwgZS4SQA

LET OP: Eerdere berichten, presentaties, knutsels zijn te vinden in het “Basisschoolkinderen-Archief

Kindernevendienst

Tijdens de erediensten is er voor de kinderen van de basisschool kindernevendienst in 1 of 2 groepen. Voordat de kinderen de dienst verlaten om naar de kindernevendienst te gaan is er vaak een kort gesprekje met hem over het thema van de dienst. Tijdens de kindernevendienst wordt vaak een verhaal verteld, waarna het besproken wordt en er tijd is om er op een leuke creatieve manier mee aan de slag te gaan. Rond Pasen en Kerst werken we met een project voor kerk- en kindernevendienst. Bij sommige kerkdiensten worden de kinderen nog meer betrokken bij de eredienst, o.a. bij een doopdienst.

Inlichtingen: 

VlietwijkWilma Bemer070 3203212
HeuvelwijkCeciel Mulder
Diana van Velzen
070 3175981
06-11737566
LeidschenveenJeroen van Schagen

De kindernevendienst van de PGL heeft ook een eigen Facebookpagina. Daar worden regelmatig filmpjes, knutsels en verhalen geplaatst die leuk zijn om thuis te doen.

Kliederkerk

Kliederkerk is een nieuwe vorm van kerkzijn die de Kliederkern (= de voorbereidingsgroep) organiseert.
Via de website van JOP wordt een thema gekozen. Hierbij worden werkvormen uitgezocht.
Doel: voor alle leeftijden iets leuks en passends bieden naast de reguliere kerkdiensten.

Een impressie van zo’n kliederkerk krijgt u hier. Het zijn foto’s van de kliederkerk van november 2019.

Kerkkamp

Elk jaar is er een kampweekend in de kampeerboerderij in Helvoirt, voor kinderen van groep 3 tot en met groep 8 van de basisschool. Het is altijd een gezellig weekend vol met spel, sport, creativiteit en avontuur. Een hoogtepunt in het jaar, waar alle kinderen weer naar uitkijken!

Inlichtingen: 

René Bron070 3616203
Pauline Aarten 
Diana van Velzen   06-11737566

Basiscatechese

Dat is samen iets leren over de kerk, de Bijbel, geloven, de feesten, enz. Maar er is ook tijd om over school en alles waar we verder mee bezig zijn te praten. En het is altijd gezellig! Iedereen wordt persoonlijk uitgenodigd en je mag ook een vriendje of vriendinnetje meenemen! Er zijn verschillende groepen.

Inlichtingen:

Carianne Bron070 3616203
Gert Gahrmann070 3201210