College van Kerkrentmeesters

Een belangrijk onderdeel van de organisatie van de PG Leidschendam is het College van Kerkrentmeesters. Dit college heeft de zorg voor het beheer over alle goederen die in eigendom zijn van de kerkelijke gemeente: het beheer en onderhoud van de Kerkgebouwen, de pastorieën en hun inventaris, maar ook het vermogen en alle fondsen binnen de kerkelijke gemeente, voor zover deze niet van diaconale aard zijn. Tenslotte houden de kerkrentmeesters ook het register van de gemeenteleden bij, met daarbij de zogenaamde doop-, lidmaten- en trouwboeken. De ledenadministratie en de bijdragenadministratie loopt overigens via de Ledenregistratie Protestantse kerken (LRP) van de PKN.

De gelden moeten zo beheerd worden dat de gemeente in staat is om te voldoen aan haar financiële verplichtingen, in het bijzonder aan die welke zij heeft ten opzichte van de predikanten van de gemeente, andere medewerkers zoals de kosters en de organisten en de Protestantse Kerk Nederland in haar geheel.

De basis van een financieel gezonde gemeente is in toenemende mate afhankelijk van de bijdragen die gemeenteleden doen. Voor de kerkrentmeesters is de geldwerving dan ook een zeer belangrijk onderdeel van de kerkrentmeesters. De jaarlijkse Actie Kerkbalans is een belangrijke manier om geld te werven bij gemeenteleden.

Uit de kerkorde blijkt welke taken het College van Kerkrentmeesters zelfstandig uitvoert en welke taken in overleg met de kerkenraad moeten worden verricht.

Het regionale college voor de behandeling van beheerszaken voert toezicht uit over het College van Kerkrentmeesters.

Onkosten declaraties

Onkosten kunnen worden gedeclareerd bij het College van Kerkrentmeesters middels declaratieformulieren.

Meer info:
Gert van Spronsen
06-14181455
penningmeestercvk@pgleidschendam.nl

Leden van het college
Voorzitter:
Mark Rip
06-48154009
voorzitter.cvk@pgleidschendam.nl

Scriba:
Rob Taag
06-18274666
Scriba.cvk@pgleidschendam.nl

Kerkonderhoud en gebouwen:
Henk ’t Hart
070-3207480
Kerkonderhoud.cvk@pgleidschendam.nl

Penningmeester, huur en verhuur:
Gert van Spronsen
06-14181455
penningmeestercvk@pgleidschendam.nl

Leden:
Hans Grolle (actie Kerkbalans)
André Vaders