Actie Kerkbalans

Ieder jaar wordt er in de maand januari de Actie Kerkbalans gehouden. De gemeenteleden worden dan benaderd met het verzoek voor dat jaar een verantwoorde financiële bijdrage toe te zeggen, zodat het kerkenwerk in de plaatselijke gemeente voortgang kan vinden.

De folder ‘Kerkbalans 2024’ is hier te openen.

Extra bijdragen

Als u de Protestantse Gemeente wilt steunen zonder een verdere specifieke bestemming aan te geven kunt u een extra vrijwillige bijdrage doen. De kerkenraad zal dan de besteding bepalen van uw gift.

U kunt uw (extra) vrijwillige bijdrage storten op NL08 INGB 0000 0066 66, ten name van Protestantse Gemeente te Leidschendam. Vermeldt u s.v.p. onder de omschrijving: extra vrijwillige bijdrage.

Dit is de rekening waarop ook de vaste vrijwillige bijdragen in het kader van de Actie Kerkbalans kunnen worden gestort.

Nadere inlichtingen bij de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters, Gert van Spronsen, email: penningmeestercvk@pgleidschendam.nl

Meer geven voor hetzelfde geld: periodieke giften

Omdat de PG Leidschendam een ANBI status heeft, kunt u aanspraak maken op extra belastingaftrek met een periodieke gift. Een periodieke gift betekent dat u in een overeenkomst met de kerk vastlegt dat u voor een periode van minimaal 5 jaar jaarlijks een bepaalde bijdrage geeft. Dit levert u extra belastingvoordeel op, waardoor u voor hetzelfde geld meer kunt geven.

Meer informatie over de voorwaarden voor periodieke giften kunt u vinden op de website van de belastingdienst.

Ook kunt u contact opnemen met de penningmeester, de heer G. van Spronsen, email: penningmeestercvk@pgleidschendam.nl