Fotowedstrijd: Van binnen naar buiten

We zijn de afgelopen periode veel op binnen gericht geweest. Veel van het dagelijks leven speelde zich thuis af. Werk, school, maar ook quarantaine, ziek-zijn… Nu is het zomervakantie, we willen en gaan er weer meer op uit: tijd voor de fotowedstrijd dus!

De opdracht voor de fotowedstrijd dit jaar is: Van binnen naar buiten. En geef daarbij je gedachten en fantasie gerust de ruimte! Niets is fout, alles is goed. En graag ook een verhaal, een uitleg, een anekdote. Graag ontvangen we de foto’s (liefst digitaal) voor begin september. Insturen kan via e-mail: pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl en anders in de brievenbus van de kerken.
In september vinden we dan vást een goede gelegenheid om alle foto’s te laten zien – en de winnaars te belonen met… een passende prijs! Doet u, doe jij mee? Leuk! We zijn benieuwd.

Annemieke, Maarten en Fulco

Kerkkamp 2021

Na een lange tijd stilte hebben we nieuws. We gaan op kerkkamp naar Helvoirt en dat staat dit jaar in een andere periode gepland dan andere jaren, namelijk van vrijdag 24 september 2021 tot en met zondag 26 september 2021.
Binnenkort zullen de uitnodigingen voor aanmelding weer rondgebracht en gemaild worden, zodat je je zo snel mogelijk kan aanmelden. Uiteraard houden we de maatregelen rondom Covid-19 nauwlettend in de gaten en zullen we de opgelegde maatregelen volgen.

Mochten er nog vragen zijn, neem dan vooral contact met ons op via mail: kerkkamp@pgleidschendam.nl. Wij hebben er als leiding weer zin in om op kamp te gaan en ik hoop dat ook jullie allemaal zin hebben.

René Bron

12,5 jarig jubileum in Leidschendam

Ter gelegenheid van het 12,5 jarig jubileum van ds. Fulco de Vries Bouwstra bij de PG Leidschendam werd er zondag 27 juni (aansluitend aan welkom en mededelingen) een korte toespraak gehouden.
Daarna is hem namens wijkkerkenraden en AK een ‘geschenk ter ontspanning’, namelijk een set speciale biertjes, aangeboden. Fulco was blij verrast door de woorden die Ingrid sprak.
Hierna startte de dienst. De lezing was uit Marcus 5: 21-43. Een prachtig verhaal dat vraagt om herlezen te worden.
En tot slot hebben we voor het eerst sinds heel lange tijd het slotlied mogen zingen. Ga met God en Hij zal met je zijn. (lied 416)

Bekijk de foto’s hier.

Een foto en een stukje tekst komt ook in het aankomende kerkbladZeven werken van Barmhartigheid centraal tijdens Middaggebed

In de Binnenhof is binnenkort de foto-expositie ‘Zeven wegen van Barmhartigheid’ te zien. Woensdag 30 juni staat tijdens het Middaggebed met de eerste van de Zeven Werken van Barmhartigheid centraal: Honger. De eerste foto van deze serie van fotograaf en theoloog Cees de Winter is dan in de Dorpskerk te zien. Het thema deze woensdag is ‘Vijf broden en twee vissen’ uit Mattheüs 14: 15-21. Vrije inloop vanaf 11.45 uur en iedereen is van harte welkom.

Open Kerk

We hebben groen licht gekregen om te herstarten met de Open Kerk in de Dorpskerk.
Daarom zullen de kerkdeuren aan de sluiskant op woensdag na het middaggebed open blijven staan. De boekenkast zal weer geopend worden, er zal muziek klinken, de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken blijft. Ook is er ruimte zijn voor een één op één gesprek als u daar behoefte aan heeft. We starten a.s. woensdagmiddag 30 juni. Een ieder is van harte welkom, zowel voor het middaggebed, als voor de Open Kerk.

Vanaf zondag 27 juni meer versoepelingen

Op de persconferentie van het kabinet van vrijdag 18 juni kondigde het kabinet vergaande versoepelingen aan. Vandaag, 24 juni, heeft de COVID-taskforce naar aanleiding daarvan besloten om per zondag 27 juni deze versoepelingen als volgt uit te gaan voeren in alle gebouwen van de PGL:

Kerkdiensten

 • Als bezoek-maximum voor kerkdiensten is de afstandsregel leidend (het maximum van 60 in de Kruisheuvelkerk en 30 in Leidraad/Dorpskerk wordt dus losgelaten, maar in de praktijk zal vooral in Leidraad/Dorpskerk weinig veranderen wegens de grootte van de ruimtes)
 • Vooraf aanmelden blijft noodzakelijk; dit proces verandert dan ook niet.
 • Bezoekers worden nog steeds naar hun plaats geleid bij binnenkomst, en bij vertrek naar de uitgang geleid;
 • Bij binnenkomst vindt nog steeds een “checkgesprek” plaats;
 • Kinderen zijn nog steeds de hele dienst in crèche of nevendienst;
 • Het dragen van mondkapjes bij verplaatsing in de gebouwen wordt nog steeds dringend geadviseerd; hier houden we dan ook liever voorlopig aan vast.
 • Na de dienst is er geen koffiedrinken, omdat daarbij de 1,5 meter niet gehandhaafd kan worden;
 • Vanaf zondag 27 juni kan het slotlied op gedempte toon in de kerkzaal meegezongen worden, verdere uitbreiding van gemeentezang wordt op een later tijdstip overwogen.

Vergaderingen, gespreksgroepen, etc

 • Overige bijeenkomsten kunnen zowel binnen als buiten weer plaatsvinden, mits de afstandsregel wordt gehandhaafd;
 • Voor alle bijeenkomsten geldt dat deze vooraf aangekondigd moeten worden bij de koster;
 • De koster geeft aan of er op dat moment ook ruimte is in de gebouwen;
 • Geadviseerd wordt om fysieke bijeenkomsten (zoals vergaderingen) zo kort mogelijk te laten duren.

We zijn blij deze stap nu te kunnen zetten en hopen van harte dat deze versoepelingen blijvend zijn en zodra dat mogelijk is verder kunnen worden uitgebouwd. 

Actie Vakantietas van Kerk in Actie 2021

Een verheugend bericht. We hebben genoeg aanmeldingen voor het vullen van de vakantietasjes. We zijn heel blij met de aanmeldingen van de mensen die graag een vakantietasje willen vullen. Iedereen die zich heeft aangemeld, hartelijk dank.

Iedereen die zich heeft aangemeld krijgt persoonlijk bericht wanneer en waar hij of zij de tasjes op kan halen en gevuld weer kan inleveren.  Als ze gevuld zijn geven wij ze bij de uitdeelpunten aan de gezinnen met kinderen of wij zorgen ervoor dat ze via de stichting Voedselbank bij de kinderen komen.

Anneke Joffers, 
Rokus van den Bout,
Marianne Pompert

Terras Het Kruispunt

Op woensdag 2 juni ging terras Het Kruispunt bij de Kruisheuvelkerk na een lang coronajaar weer open. En daar waren we heel blij mee. Het was prachtig weer, en de eerste bezoekster stond kort vóór 10.00 uur al bij het terras.
Met inachtneming van de 1,5 meter afstand regel, was het niet heel gemakkelijk om voor iedere bezoek(st)er een schaduwrijk plekje onder een parasol te creëren. Maar uiteindelijk lukte het voor iedereen om naar tevredenheid een plekje op het terras te bemachtigen.
Aan het einde van het “koffie uurtje” werd er op verzoek van mw. Tine Ronkes gezamenlijk het vierde couplet van lied 416 gezongen, aangekondigd en ingezet door ds. Fulco de Vries Bouwstra.

Elke woensdag t/m 29 september bent u van 10.00 tot 12.00 uur van harte welkom voor een kopje koffie of thee en om contact te maken met de overige bezoekers. Bij slecht weer is er voorlopig nog geen terras.
Voor vragen over het terras kunt u contact opnemen met Krijn Jongejan tel 070 327 62 00; 06 22 64 45 66 of Harry van Tol, tel 070 327 72 36; 06 44 64 65 65 en per mail vantolharry@gmail.com
U bent van harte welkom en neem gerust iemand mee!

Zegels sparen

Hoogvliet-zegels en/of Douwe Egberts zegels, heeft u ze liggen en gebruikt u ze niet?
U kunt ze inleveren in (de brievenbus) bij de Dorpskerk.
Koster Shirley Hofland zorgt ervoor dat ze terecht komen bij de Voedselbank die er producten voor de cliënten van koopt.

Middaggebed elke woensdag om 12:00 uur

Vanaf woensdag 5 mei gaat iedere week op woensdag om kwart voor twaalf de deur van de Dorpskerk open. U kunt naar binnen, een kaarsje aansteken en rustig even in de kerk zitten. Nadat de kerkklok om 12 uur geluid heeft, is er een kort liturgisch moment, verzorgd door een gemeentelid. Een moment van verstilling, gebed en samenzijn in de kerk, een rustpunt in de week. Na al die maanden waarin de deuren dicht bleven, is het heel fijn dat dit weer kan. U bent welkom zonder opgave. Wel zijn de Covid-maatregelen nog van kracht. Zou u zelf een bijdrage willen leveren, meldt u dan aan bij g.jansze@ziggo.nl .

Net als de zondagse diensten, is ook het middaggebed te beluisteren via de Kerkomroep.nl 

High Tea op de Boerderie

Op Hemelvaartsdag was de high tea op de boerderie van Arie.

50 gasten hebben genoten van de lekkere hapjes, het mooie uitzicht maar bovenal van elkaar’s gezelschap!

Er zijn veel foto’s gemaakt, sommige privé, sommige ziet u hier en anderen tegen betaling.  
De opbrengst van high tea en foto’s bedraagt 680 euro netto. Een mooi bedrag voor de herinrichting van de Dorpskerk.

Maar bovenal was het erg gezellig!
We beraden ons op een volgende activiteit aan het begin van het najaar.

Alja, Arie, Coert, Liesbeth, Maarten, Rob, Ron, Ronald en Wilma

Hemelvaart

Donderdag 13 mei was het Hemelvaartsdag. Een mooie gelegenheid om een bijzondere viering te organiseren.
Het pastoraal team zet voor u een (korte) wandeling uit waarbij u op verschillende locaties, door middel van een link, delen van de viering kunt beleven. Voor deze wandeling heeft u dus comfortabele schoenen en een mobiele telefoon waarmee u op het internet kan nodig. Het startpunt zal de hele dag bij de Leidraad beschikbaar zijn. Hier ziet u ook de route en locaties.

Download de routekaart.

Mocht u niet in staat zijn deze wandeling te lopen, dan is het nog steeds mogelijk om de viering mee te beleven. Dat kan via de volgende link: https://youtu.be/hFM5zsooyXc

Streamers gezocht

Voor de diensten op zondag en bij bijzondere diensten zoeken wij nog streamers, mensen die ervoor zorgen dat de dienst, zoals die in de kerk plaatsvindt, live in beeld komt bij de mensen thuis via computer, tablet of smartphone en internetverbinding.
De verwachting is dat je ongeveer eens in de vier tot zes weken wordt ingeroosterd om een dienst te streamen. Hieronder een korte beschrijving zodat je weet wat het inhoudt:

 • Op zondag ben je een half uur voor de dienst aanwezig om alles in gereedheid te brengen.
 • Je begint met het aanzetten van de apparatuur en controleert of alles werkt. 15 tot 10 minuten voor de dienst zorg je ervoor dat de uitzending online is.
 • Voor je in je eentje een dienst gaat streamen, kijk je een paar keer met een ervaren streamer mee en doe je het een keer zelf met ondersteuning.
 • Tijdens de dienst schakel je tussen de camera’s en de beamerinput. Daarmee zorg je dat de mensen online de dienst goed kunnen volgen en ze het gevoel hebben deel te zijn van de dienst.
 • Het streamen vraagt niet veel voorbereiding. Je moet tijdens de dienst wel weten wat er gebeurt en gaat gebeuren zodat je daar op in kunt spelen en je de juiste camerapositie kan kiezen.
 • Het is fijn als je gevoel hebt voor compositie, zodat de dienst goed en mooi weergegeven wordt.
 • De beamerinput wordt verzorgd door iemand van een ander team, het beamerteam, die op de zondagen en bij bijzondere diensten, als er weer diensten met publiek zijn, naast je zit.

  Jullie kunnen je bij mij opgeven, of contact opnemen als je vragen hebt. Hopelijk kunnen we snel ons team uitbreiden!

  Rokus van den Bout
  kerkwebradio@pgleidschendam.nl

Uit de kindernevendienst: Van Pasen naar Pinksteren

Jezus is opgestaan. Jezus is bij ons op de een of andere manier. Het is nu de tijd om Jezus opnieuw te leren kennen, niet alleen voor ons, maar ook de leerlingen en andere mensen uit de bijbel moeten Jezus opnieuw leren kennen.

We doen dat aan de hand van een serie van Godly Play. We horen in de komende weken tot Pinksteren over deze ontmoetingen. Voor meer informatie klik hier.

Maaltijdbezorgers gezocht op woensdagmiddag

De Koningkerk in Voorburg heeft samen met een aantal buurtorganisaties een maaltijdproject opgezet: Koken voor de buurt.
Vrijwilligers doen de boodschappen en koken in wijkcentrum de Groene Loper.
Daarna worden de maaltijden bezorgd, veelal bij alleenstaande ouderen en mensen met een smalle beurs. Mensen die vooral in de corona-tijd angst hebben om zelf boodschappen te doen.

Omdat het aantal Leidschendamse adressen groeit, kwam de vraag om ook vanuit de Kruisheuvelkerk te gaan bezorgen.

Wie wil er wekelijks op woensdag rond 16.00 uur helpen rondbrengen? Het gaat momenteel om 11 adressen. Aanmelden kan bij: diaconie@pgleidschendam.nl

Kerkdienstgemist.nl

Sinds het begin van de Coronacrisis hebben we voor onze vieringen Zoom gebruikt. Later kwam daar YouTube bij voor de vieringen uit de Dorpskerk. Voor de luisteraars bleven we gebruikmaken van de vertrouwde Kerkomroep.
Vanaf zondag gaan we voor de vieringen gebruikmaken van Kerkdienstgemist.nl (NB: niet alleen voor terugkijken maar dus ook voor live meekijken). Hier kunt u alleen zien wat de camera’s in de kerk uitzenden, dus niet wie er thuis meekijken.

Zoom blijven we gebruiken voor de online ontmoetingen zoals het digitaal koffiedrinken. Want hierbij is het fijn dat je iedereen achter zijn of haar scherm kunt zien zitten en natuurlijk met elkaar in gesprek kunt gaan. Ook kijken we naar nieuwe manieren om bijvoorbeeld voorbede aan te vragen. Daarover later meer.

Voorlopig hebben we één abonnement voor de Kruisheuvelkerk waarmee we ook de uitzendingen vanuit de Dorpskerk en de Leidraad zullen verzorgen. Later breiden we dat verder uit.

Op termijn zal Kerkdienstgemist ook Kerkomroep gaan vervangen maar voorlopig blijven beide beschikbaar.

Ook als we weer zonder beperkingen naar de kerken toe kunnen, blijven we beeld en geluid aanbieden aan hen die de diensten thuis willen volgen.
Wilt u in plaats van uw computer, tablet of telefoon de diensten meebeleven op uw TV dan zijn ook daar mogelijkheden voor. Dit noemen we ‘casten’. Heeft u daar hulp bij nodig? Stuur dan een mail naar helpdesk@pgleidschendam.nl

Palmpasen

We hebben 65 kinderen blij gemaakt met een pakketje om thuis een palmpaasstok te versieren.
Ook ds. Maarten Hameete deed mee en hij maakte er zelfs een filmpje van zodat iedereen wist wat alle versieringen betekenen. Vervolgens zijn weer een heleboel grote mensen blij gemaakt met een mooie palmpaasstok.