Nazomerfeest

Op zaterdag 10 september is er tijdens het nazomerfeest van 10.00 tot 10.00 uur van alles te doen bij en in de Dorpskerk. Buiten op het plein is er de verkoop van broodjes hamburger en lekkere saté. Binnen, in de voorzaal is de verkoop van koffie/thee en fris met een lekkere koek.
In de Binnenhof is er de welbekende boekenverkoop en zijn er zitjes waar u uw koffie en thee kunt opdrinken. Voor de kinderen zetten we daar een knutseltafel neer waar ze zich heerlijk zelf kunnen vermaken en waar ze geschminkt kunnen worden. En ook dit jaar is de toren weer open. We zetten de grote tent op, dus regen of niet, wat ons betreft kan het doorgaan. We hopen dat het erg gezellig wordt. Tot dan ?!
Alja, Arie, Coert, Lida, Liesbeth, Maarten, Rob, Ron, Ronald en Wilma

Koek en taartverkoop

Na afloop van de dienst op startzondag willen we een oude gewoonte weer oppakken, taartverkoop door de leiding van de kindernevendienst. De opbrengst is bestemd voor materiaal voor de kindernevendienst.
U kunt contant betalen, maar ook met de pin of via QR. Geen tijd om koffie te drinken? U kunt ook wat meenemen voor thuis. Neemt u dan zelf een bakje oid mee?
We hopen dat het zal smaken
Leiding van de kindernevendienst

Startzondag 11 september: Aan tafel!

Op zondag 11 september vieren we met elkaar het begin van een nieuw seizoen met de jaarlijkse startzondag in de Kruisheuvelkerk. In een feestelijke viering geven we het startschot voor een nieuw jaar van onderlinge ontmoeting, verdieping en bezinning. We hopen van harte dat u erbij bent, om zo ook samen dit nieuwe seizoen te beginnen.
Met zo’n jaarthema (zie Jaarthema: Aan tafel!) kan het niet anders dan dat we met elkaar aan tafel gaan! Om 9:00 uur is er de mogelijkheid om voor de dienst samen te ontbijten. We zorgen voor veel lekkers, en we hopen dat u daarbij kunt zijn! Het is fijn als u uzelf opgeeft. Dat kan via ontbijt@pgleidschendam.nl, of via het pastoraal telefoonnummer.
Mocht u zich niet hebben opgegeven, voel uzelf dan vrij om toch te komen!

Schoenendoosactie 2022

Ook dit jaar doet de diaconie weer mee met de schoenendoosactie. Let daarom op! Op dit moment liggen de winkels vol met schoolmaterialen zoals schriftjes (lijntjes geen ruitjes), potloden, puntenslijpers, gummen, kleurpotloden, pennen,  etcetera. Doe dus nu alvast uw inkopen! Zodat u straks een schoenendoos goed kunt vullen. 

Kijk op de website om te lezen wat er allemaal in een schoenendoos mag: https://schoenendoosactie.nl/#checklist 

Herinrichting Dorpskerk afgerond

Met een feestelijke bijeenkomst is donderdagavond 30 juni de herinrichting van de Dorpskerk afgerond. De Stichting Vrienden van de Dorpskerk had iedereen uitgenodigd die heeft bijgedragen aan het project. Margreet Meijer riep in herinnering dat de eerste stappen voor de herinrichting zeven jaar geleden werden gezet, toen zij nog voorzitter van de wijkkerkenraad was. Inderdaad, dit soort projecten kosten tijd!
Inmiddels heeft de Dorpskerk een nieuw liturgisch centrum, nieuwe stoelen en nieuwe verlichting. De kerk aan de sluisjes is daarmee klaar voor de toekomst. Iedereen die op wat voor manier dan ook heeft bijgedragen: hartelijk bedankt!

Lees ook het persbericht hierover.

Namens Commissie Herinrichting Dorpskerk,
Kees Groot

Korte vieringen als onderdeel van “Breek de Week in de Dorpskerk”

Na Pinksteren staan we tijdens de korte vieringen in de Dorpskerk stil bij de Vrucht van de Geest.
De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Bij enkele van deze “vruchten “ hebben we al stilgestaan. Maar er komt nog een aantal aan de beurt. Tijdens de vieringen is er ruimte voor meditatie rond het onderwerp, muziek en gebed. Na afloop van de vieringen is er gelegenheid om thee/koffie met elkaar te drinken en na te praten. Weet u/je van harte welkom.

Inloop: 11.45 uur. Viering: 12.00 – 12.20 uur.

Buurtjes ochtend op vrijdag 24 juni in de Kruisheuvelkerk

De gemeenteleden van de wijk Duivenvoorde hadden een uitnodiging gekregen voor een buurtjesochtend. Vanaf 10.00 uur stonden de koffie en thee klaar. Een aardig groepje mensen was hier op af gekomen ondanks het warme weer.
Daarom eerst een ‘luchtige’ kennismaking. Hiervoor hadden Fulco en Annemieke een paar simpele vragen bedacht, waarop iedereen het antwoord kon geven.
Na dit ‘voorstelrondje’ gingen we in drie groepjes uiteen met een stapeltje kaarten aan de hand waarvan er een gesprek gevoerd kon/ging worden. Deze gesprekken waren zeer open en geanimeerd. Voor we er erg in hadden was het al weer tijd om naar huis te gaan.
Was je/u deze morgen verhinderd? Geen nood! Er komen nog meer van dit soort ochtenden.

Schoolgezinsdienst 19 juni 2022 in de Kruisheuvelkerk

De dienst deze morgen was mede voorbereid en uitgevoerd door leerlingen en leerkrachten van de RK/PC Samenwerkingsschool Emmaüs.
Het verhaal ging over de verloren zoon  Dit verhaal werd gelezen door een van de juffen uit de kinderbijbel. En de preek? Hiervoor vroeg dominee Fulco vroeg kinderen die konden helpen.  Deze hulptroepen speelden een moeder, een vader, twee kinderen, een boer en een kroegbaas.
Klik hier om het hele bericht, met de foto’s, te lezen.

Actie Vakantietas van Kerk in Actie 2022

De verraste blik van kinderen is het allemaal dubbel en dwars waard! Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer in de zomervakantie klasgenootjes naar zonnige oorden vertrekken, blijven zij thuis achter. Geld voor leuke uitjes is er niet. Kerk in Actie organiseert in 2022 opnieuw de actie ‘Vakantietas’, waarmee kerken in heel Nederland kinderen in armoede, in hun regio, kunnen verblijden met een rugzak vol verrassingen. Ook in de gemeente Leidschendam/Leidschenveen gaan we dit jaar weer mee doen. Daar hebben wij uw/jullie hulp bij nodig. Zoals u weet is er in de Kruisheuvelkerk, Dorpskerk en in Leidschenveen een uitdeelpunt van de Voedselbank. Wat zou het fijn zijn als wij een aantal kinderen van onze cliënten blij kunnen maken met een gevulde tas (voor ongeveer vijftig kinderen). De tasjes worden voorzien van een label met de naam, de leeftijd en of het een jongen of een meisje is. Er komt een brief bij met daarop wat suggesties over de aard van de inhoud.  Als ze gevuld zijn geven wij ze bij de uitdeelpunten aan de gezinnen met kinderen of wij zorgen ervoor dat ze via de stichting Voedselbank bij de kinderen komen. Wie doet er mee? Op zondag 19 juni kunt u/kan jij de tasjes ophalen voor of na de kerkdienst in de Dorpskerk, Kruisheuvelkerk of de Leidraad. En gevuld kunt u/kan jij ze weer inleveren bij de kerk waar u/jij ze hebt opgehaald op zaterdag 2 juli tussen 13.30 en 15.00 uur. Als dat niet lukt, vernemen we dat graag via het mailadres Vakantietasjes@pgleidschendam.nl

Alvast bedankt allemaal.
Anneke Joffers, Diny de Jong, Rokus van den Bout

Gezamenlijke Pinksterdienst in de Kruisheuvelkerk

Hier hadden we zo naar uitgekeken. Een goed gevulde kerk, een dienst die werd geleid door ds. Fulco en ds. Maarten, fijn gezongen, mooie muziek, prachtige bloemschikking. En… niet te vergeten het Pinkstervuur dat door de jongste held in de kerk werd aangestoken met  hulp van zijn papa. De kinderen begrepen, na uitleg in de nevendienst, prima waar het Pinksterfeest over gaat.

Bekijk hier de foto’s

Geslaagde ontmoetingsmiddag Vlietwijk

Donderdagmiddag 19 mei zijn we voor het eerst weer met 40 mensen bij elkaar geweest. Wat is het fijn, dat we elkaar als ouderen en organisatie, met de predikanten erbij, weer konden ontmoeten. Na de opening door Fulco, zijn we bezig geweest met protestantse gezegden en spreekwoorden. In de bijbel komen vele uitspraken voor. Daarna was het genieten van de zelfgemaakte advocaat van Adrie, natuurlijk met slagroom, of een ander drankje naar keuze.

Vervolgens zijn we naar de kerk gelopen voor de afsluiting met zingen en gedichten. Dennis van Geest zorgde voor de begeleiding op het orgel en Corry had de liederen uitgezocht die we met elkaar hebben gezongen. Na afloop waren er vele dankbare woorden, fijn weer in kerk te zijn en elkaar te ontmoeten.

Bekijk de foto’s.

We zijn al bezig te kijken naar een datum voor een vervolg in augustus of september en dan op een andere dag.

Ook wij kijken ernaar uit,
Corry, Adrie, Marrie en Gerrie

LentEvenement 14 mei: een bruisende dag!

Er zijn heel wat pannenkoeken gebakken en gegeten, broodjes vis weggehapt, bekers koffie en thee ingeschonken en zelfgemaakte spullen verkocht. De kinderen vonden hun weg naar het springkussen of de kerkenraadskamer waar werd geknutseld. Er klonk muziek, schilderijtjes en bloemstukjes werden gemaakt, kerkelijke activiteiten presenteerden zich. Het zonnetje hielp natuurlijk ook goed mee, en we sloten met elkaar af onder het genot van een hapje en drankje. Een geslaagd evenement dus! “Voor herhaling vatbaar” is wat de organisatoren veelvuldig hoorden. Dus herhalen: dat zullen we zeker doen! Iedereen veel dank voor de bijdragen, inzet en aanwezigheid! Er is zoals bekend geld opgehaald voor Oekraïne en Godly Play. We maken nog bekend wat er onder de streep is overgebleven.
Bekijk de foto’s

Burgemeester Jules Bijl in de Preek van de Leek op zondag 15 mei in de Dorpskerk in Leidschendam

Op zondag 15 mei was waarnemend burgemeester Jules Bijl te gast in de Dorpskerk in Leidschendam en verzorgde hij de overdenking. Het thema in de dienst was ‘Bruggen bouwen’.

De kerkgemeenschap van de Dorpskerk zet hiermee een nieuwe stap om de kerk een plek te geven in deze tijd en bij te dragen aan het gesprek over actuele vraagstukken.

In de dienst kwam het thema ‘Bruggen bouwen’ op verschillende manieren naar voren.  Na afloop was er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

Jules Bijl is sinds 1 september waarnemend burgemeester van de gemeente Leidschendam-Voorburg en heeft ruime ervaring in bestuursfuncties in Nederland en op Curacao. In de overdenking deelt hij zijn visie op onze manier van samenleven van vandaag.

De dienst is hier terug te kijken.

Oranjemarkt 2022

Op woensdag 27 april was het groot feest in en om de Dorpskerk. Er is heel wat afgepraat in de kerk, koffie gedronken en boeken gezocht, gevonden en gekocht in de Binnenhof. Daar konden de kinderen ook kleuren en worden geschminkt.
Buiten was het (erg) koud maar de warme pannenkoeken smaakten daardoor des te lekker.
Zoals altijd stond de viskar er ook weer. Bij de pannenkoek en/of vis kon ook wat fris worden gedronken.
Mooie planten vonden hun weg naar vele tuinen.
En ook de toren is weer door veel personen beklommen.

Met al die activiteiten is het mooie resultaat van bijna 1300 euro netto opgehaald!
Maar het belangrijkste… het was weer erg gezellig!

Bekijk hier de foto’s

Alja, Arie, Coert, Lida, Liesbeth, Maarten, Rob, Ron, Ronald en Wilma

Paasochtend in de Dorpskerk

Na alle fijne avonddiensten de hele week in de Dorpskerk was zondagochtend de Paasdienst.

Ds. Sterrenburg was de voorganger. Het was een hele mooie dienst met muziek, gebed en het woord. De kinderen hadden op het plein ervoor gezorgd dat er potjes narcissen stonden. Een teken van nieuw leven. Iedereen kreeg een potje mee naar huis. Wat een feest!

Namens de kindernevendienstleiding Dorpskerk
Wilma Bemer