Schoenendoosactie 2021

Namens de diaconie graag uw aandacht voor het volgende. Doe jij/u ook weer mee met de Schoenendoosactie?
De Leidraad, Dorpskerk en Kruisheuvelkerk doen dit jaar weer mee aan de Schoenendoosactie! Ook kinderen in een ander land hebben recht op iets leuks. Zeker in deze moeilijke tijden.

Wat houdt deze actie in? Het is de bedoeling een versierde schoenendoos te vullen met (school)spulletjes. Er mag geen snoep of geld in de doos! U mag gewoon een eigen, leuk versierde, schoenendoos gebruiken; let dan wel op het maximale formaat dat in de folder staat. Vul de schoenendoos in elk geval met 4 schriften, 3 pennen, gum, puntenslijper, set kleurpotloden, 3 potloden, een knuffel(tje), stuk zeep, tandenborstel en tandpasta. Als er nog ruimte over is mag dat met andere spullen worden aangevuld (zie de folder/website voor tips). U kunt nu alvast aan de slag! 

Er wordt voor iedere schoenendoos 5 euro gevraagd als bijdrage in de transportkosten. U kunt dit via internet betalen: https://schoenendoosactie.nl/betalen/ . Alleen als dat echt niet mogelijk is kunt u het geld contant in de envelop bij de schoenendoos doen.

Om het aantal bezoekers/bezoekjes aan de kerken te beperken kunt u de folder over deze actie alleen ophalen bij Nathalie Ros thuis. Of stuur een berichtje en dan zal de folder bij u in de bus bezorgd worden. Laat het even weten via 06- 28194956 of nathalieros@gmail.com.  De schoenendozen kunnen uiterlijk vrijdag 19 november ingeleverd worden bij Nathalie thuis, dus niet in de kerk. 

Succes met het vullen van de dozen en de enveloppen! Lees goed de folder door en we hopen op een goede opbrengst. Als u vragen heeft over de actie, dan kunt u bellen met 06-28194956of bekijk de folder online.  

Mocht u geen doos kunnen of willen maken dan kunt u deze actie ook met een donatieondersteunen door een bedrag over te maken op NL83 INGB 0000 3342 43 t.n.v. Stichting Global Aid Network Holland o.v.v. ‘Gift schoenendoosactie’. 

Startzondag van de PGLeidschendam op 26 september 2021

Voor het eerst in lange tijd konden we de kerk bezoeken zonder van te voren een plekje te reserveren. Wat voelde dit fijn. Niet dat de kerk nu meteen uit zijn voegen barste hoor. We moesten na al die maanden van Corona-regels langzaam weer wennen aan wat wel mocht.

Er stond een wel heel bijzondere bloemschikking. Een met bloemen versierde fiets. De fiets verbeeldde in beweging komen. De bloemen in vele kleuren als symbool voor de veelkleurige gemeente met élk hun talent. Het werd een feestelijke dienst. Annelies deed belijdenis ze had een indrukwekkend verhaal over hoe zij hiertoe was gekomen.  Zo open, zo mooi! Ze kreeg na afloop applaus. Rob, Annelies, Anja en Henk Martijn werden in het ambt bevestigd.

Vier ambtsdragers namen afscheid. Een dienst met als overdenking Psalm 150 uit de BGT. Behalve onze twee predikanten werkten Mandy, Anneke en Vigilia als voorzangers mee. Johan en Annemieke zorgden voor de muzikale begeleiding. Ook mochten we zelf weer een lied zingen.

En in de middag was er een heuse vossenjacht. Een heerlijk begin van een nieuw seizoen.

PGL op de kaart bij Stichting Wijdekerk

Onze Protestantse Gemeente Leidschendam staat letterlijk op de kaart bij Stichting Wijdekerk, een initiatief van een groep christenen, zelf LHBT+-mens (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender) of nauw betrokken bij LHBT+-mensen. We sluiten ons als PGL van harte aan bij dit initiatief dat het belang onderstreept dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn in zijn of haar kerk. In onze visie zijn we immers “een plek waar we het geloof centraal stellen: God als bron van leven, kracht en liefde. Een plek waar alle mensen welkom zijn”.

Op de website https://www.wijdekerk.nl/ delen LHBT+-mensen en andere betrokkenen persoonlijke verhalen, bijvoorbeeld hoe ze hun gemeente ervaren. “We willen begrip creëren en een open en respectvol gesprek op gang brengen.” Stichting Wijdekerk nodigt kerkelijke gemeenten uit transparant te zijn in hun beleid met betrekking tot LHBT+-mensen en geven kerken de gelegenheid zich op hun website te registreren op de kaart. Zo weten LHBT+- mensen voor ze een kerk bezoeken wat het beleid van die kerk is.

Vanaf zaterdag 25 september meer versoepelingen

Per zaterdag 25 september is er een nieuwe reeks versoepelingen aangekondigd door de Rijksoverheid rondom het Corona-virus. De meest in het oog springende aanpassing betreft het vervallen van het advies om anderhalve meter afstand tot elkaar te houden. 

Dit betekent ook voor de PGL een nieuwe situatie. Als PGL zullen we geen gebruik gaan maken van Corona-toegangsbewijzen voor onze kerkelijke activiteiten. De COVID-taskforce heeft de bestaande maatregelen heroverwogen en daarbij een balans gezocht tussen de verschillende onderdelen van kerk-zijn. Daar waar je op het ene punt verder versoepelt, betekent dat in sommige gevallen dat je dat niet ook op een ander punt kunt doen.

Hieronder staan de nieuwe maatregelen uitgebreid opgesomd. Deze blijven van kracht, totdat de Rijksoverheid een aanpassing in de maatregelen doorvoert. Vooralsnog is het volgende moment daarvoor rond 1 november gepland.

Basisregels blijven bestaan
Om verantwoord verder te kunnen gaan, blijven de basisregels van toepassing:

  • We blijven thuis bij klachten. Dit geldt ook bij lichte klachten en ook als we al gevaccineerd zijn.
  • We ontsmetten onze handen bij binnenkomst;
  • We ventileren onze gebouwen.

Geef elkaar de ruimte
Waar mogelijk houden we nog steeds afstand tot elkaar, en we geven elkaar ook de ruimte. Als iemand behoefte heeft om wél anderhalve meter afstand te houden, dan is daar ruimte voor en respecteren we dat.

Aanmelden niet meer noodzakelijk
Met ingang van zondag 26 september is het niet noodzakelijk om uzelf aan te melden voor een kerkdienst. Iedereen is dus altijd welkom, en er zal ook niet meer geloot worden. Er is dus geen sprake meer van een maximaal aantal bezoekers.

Nota bene: als u een plek in de kerk wilt hebben waar wél anderhalve meter afstand is tot andere bezoekers, dan is dat mogelijk. Meldt u in dat geval wél aan via de gebruikelijke mailadressen. Dan kan gezorgd worden voor voldoende plekken waar deze afstand gewaarborgd is.

Begeleiding naar zitplekken blijft bestaan
We blijven begeleid worden naar onze zitplek bij binnenkomst, en er wordt nog steeds door een vrijwilliger/ambtsdrager aangegeven wanneer we de kerk weer mogen verlaten.

Garderobes blijven buiten gebruik
Om opstoppingen te voorkomen, en het makkelijker te maken om enige afstand te bewaren, worden de garderobes niet gebruikt. Uw jas neemt u dus nog steeds mee naar uw plaats in de kerk.

Uitbreiding zang
Naast de voorzang die we de afgelopen weken in onze diensten hebben gehad, zal er een tweede lied gezongen gaan worden. Concreet betekent het dat de volgende onderdelen ook door de in de kerk aanwezige gemeenteleden worden gezongen:

  • Het lied na de overdenking
  • Het slotlied
  • Het “Amen” na de zegen

Ventilatie: deuren blijven te allen tijde open
Omdat we met meer mensen bij elkaar zullen zijn, dichter bij elkaar gaan zitten en meer gaan zingen is goede ventilatie absoluut noodzakelijk. In al onze gebouwen kan dat alleen door het openzetten van deuren. Deze zullen dan ook altijd, ongeacht de weersomstandigheden of tocht, open staan. Alleen zo kunnen we de grotere risico’s die we gaan nemen zo veel mogelijk beperken. 

Dit kan bij koudere temperaturen ook betekenen dat het noodzakelijk is uw jas tijdens de dienst aan te houden.

Beweging tijdens de dienst
De loopbewegingen proberen we nog steeds te beperken tijdens de dienst. Daarom zullen de kinderen nog steeds voor de kerkdienst al naar de kindernevendienst gaan en zullen we tijdens de dienst nog geen gebruik maken van de kaarsenboom rondom de gebeden.

We voeren twee versoepelingen door:

  1. Kinderen mogen voor de zegen bij hun ouders gaan zitten, maar alleen als ze daarvoor niet een hele bank door hoeven te lopen: de ouders gaan dan ook op een hoek van de bank/dichtbij de ingang van de kerkzaal tov de kindernevendienst zitten.
  2. Er kan weer gebruik gemaakt worden van lectoren. Deze zorgen ook dat zij niet langs anderen hoeven te lopen in een kerkbank of zoveel mogelijk vooraan gaan zitten.

Koffie na afloop alleen buiten
De komende weken zal er, indien het weer het toelaat, buiten gelegenheid zijn om koffie te drinken. Bij slecht weer is er geen “nazit” bij de kerk.

Podcast

Er is weer een nieuwe aflevering van de podcasts “in gesprek met…”
In deze aflevering gaat Maarten in gesprek met Marieke Tiggelman en Jenny Roeleveld over (christelijk) onderwijs. Beide zijn zij jarenlang werkzaam (geweest) in het onderwijs, en in dit gesprek mogen we iets ontdekken van hun inzichten. Wat maakt het onderwijs zo mooi om in te werken, welke uitdagingen zijn er, en wat is het bijzondere aan christelijk onderwijs?

 

Vrijwilligers gevraagd voor uitdeelpunt voedselbank Kruisheuvelkerk

Het is zover. De voedselbank Leidschendam-Voorburg gaat per waarschijnlijk 29 september a.s. ook een uitdeelpunt starten in de Kruisheuvelkerk. Op woensdag middagen dus, van 14.30 tot 15.30 uur.
Daarbij zijn ook vrijwilligers cruciaal. Mij is door de Stichting Voedselbank Leidschendam-Voorburg gevraagd een lijst op te stellen met geïnteresseerde vrijwilligers met e-mail en telefoonnummer, zodat de stichting ze kan uitnodigen voor een kennismaking.
Eventueel kunnen geïnteresseerden ook een keer meekijken bij een ander uitdeelpunt, bijvoorbeeld in de Dorpskerk. Even voor de duidelijkheid, de vrijwilligers worden aangesteld door de stichting Voedselbank en worden verzocht op woensdagmiddag aanwezig te zijn van 13.30 tot 16.30 uur. Voor vragen kan je terecht bij Judith Haans van de Stichting Voedselbank Leidschendam-Voorburg, telefoonnummer 06-21575950

Aaanmeldingen zijn welkom bij voedselbank-KHK@pgleidschendam.nl. Dus als je geïnteresseerd bent of iemand weet die dit zou willen doen, meld het dan op dat e-mailadres.

Rokus van den Bout

Vakantietasjes

In de week voor de zomervakantie hebben we ongeveer 90 kinderen blij kunnen maken met een vakantietasje. Dit was mogelijk omdat zoveel gemeenteleden royaal hun medewerking hebben verleend en hun best hebben gedaan om voor ieder kind leuke cadeautjes te kopen.

Veel dank daarvoor. Ook gaat onze dank uit naar de IJssalon IJS & ZO, die het mogelijk maakte dat de kinderen daar zelf een lekker ijsje kunnen uitzoeken.

Uit bijgaande foto’s blijkt wel hoe blij de kinderen waren met hun tasjes.

Namens de diaconie: Anneke, Rokus en Marianne

Het middaggebed in de Dorpskerk

We hebben een succesvolle serie middaggebeden gehouden. Naar aanleiding van de foto expositie “de zeven wegen van barmhartigheid”, van de theoloog/fotograaf Kees de Winter, stond tijdens elk middaggebed één van de wegen van barmhartigheid centraal.

Op woensdag 11 augustus hebben we de serie afgesloten met het voorstel van Paus Franciscus om een zg. “achtste werk van barmhartigheid” in te stellen n.l.: de zorg voor de aarde.

De milieufilosoof Matthijs Schouten stelt: “wij veroorzaken veel lijden bij dieren en koloniseren de natuur. Dus moeten we ook barmhartig zijn naar niet-menselijke wezens”.

Op woensdag 18 augustus beginnen we met een nieuwe serie middaggebeden met als thema:

“Een goed gesprek, ontmoetingen met Jezus in het Johannes evangelie”.

Het wordt een serie van zes gesprekken met de volgende onderwerpen:

Gezien worden.
Opnieuw geboren worden.
Een bron vinden in jezelf.
Opstaan,
Oordelen en vergeven.
Volgen.

Eta Woudenberg, Meindert Burema en Marianne Pompert zullen afwisselend zorg dragen voor de invulling van het woensdagmiddaggebeden.

Fotowedstrijd: Van binnen naar buiten

We zijn de afgelopen periode veel op binnen gericht geweest. Veel van het dagelijks leven speelde zich thuis af. Werk, school, maar ook quarantaine, ziek-zijn… Nu is het zomervakantie, we willen en gaan er weer meer op uit: tijd voor de fotowedstrijd dus!

De opdracht voor de fotowedstrijd dit jaar is: Van binnen naar buiten. En geef daarbij je gedachten en fantasie gerust de ruimte! Niets is fout, alles is goed. En graag ook een verhaal, een uitleg, een anekdote. Graag ontvangen we de foto’s (liefst digitaal) voor begin september. Insturen kan via e-mail: pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl en anders in de brievenbus van de kerken.
In september vinden we dan vást een goede gelegenheid om alle foto’s te laten zien – en de winnaars te belonen met… een passende prijs! Doet u, doe jij mee? Leuk! We zijn benieuwd.

Annemieke, Maarten en Fulco

Kerkkamp 2021

Na een lange tijd stilte hebben we nieuws. We gaan op kerkkamp naar Helvoirt en dat staat dit jaar in een andere periode gepland dan andere jaren, namelijk van vrijdag 24 september 2021 tot en met zondag 26 september 2021.
Binnenkort zullen de uitnodigingen voor aanmelding weer rondgebracht en gemaild worden, zodat je je zo snel mogelijk kan aanmelden. Uiteraard houden we de maatregelen rondom Covid-19 nauwlettend in de gaten en zullen we de opgelegde maatregelen volgen.

Mochten er nog vragen zijn, neem dan vooral contact met ons op via mail: kerkkamp@pgleidschendam.nl. Wij hebben er als leiding weer zin in om op kamp te gaan en ik hoop dat ook jullie allemaal zin hebben.

René Bron

12,5 jarig jubileum in Leidschendam

Ter gelegenheid van het 12,5 jarig jubileum van ds. Fulco de Vries Bouwstra bij de PG Leidschendam werd er zondag 27 juni (aansluitend aan welkom en mededelingen) een korte toespraak gehouden.
Daarna is hem namens wijkkerkenraden en AK een ‘geschenk ter ontspanning’, namelijk een set speciale biertjes, aangeboden. Fulco was blij verrast door de woorden die Ingrid sprak.
Hierna startte de dienst. De lezing was uit Marcus 5: 21-43. Een prachtig verhaal dat vraagt om herlezen te worden.
En tot slot hebben we voor het eerst sinds heel lange tijd het slotlied mogen zingen. Ga met God en Hij zal met je zijn. (lied 416)

Bekijk de foto’s hier.

Een foto en een stukje tekst komt ook in het aankomende kerkbladZeven werken van Barmhartigheid centraal tijdens Middaggebed

In de Binnenhof is binnenkort de foto-expositie ‘Zeven wegen van Barmhartigheid’ te zien. Woensdag 30 juni staat tijdens het Middaggebed met de eerste van de Zeven Werken van Barmhartigheid centraal: Honger. De eerste foto van deze serie van fotograaf en theoloog Cees de Winter is dan in de Dorpskerk te zien. Het thema deze woensdag is ‘Vijf broden en twee vissen’ uit Mattheüs 14: 15-21. Vrije inloop vanaf 11.45 uur en iedereen is van harte welkom.

Open Kerk

We hebben groen licht gekregen om te herstarten met de Open Kerk in de Dorpskerk.
Daarom zullen de kerkdeuren aan de sluiskant op woensdag na het middaggebed open blijven staan. De boekenkast zal weer geopend worden, er zal muziek klinken, de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken blijft. Ook is er ruimte zijn voor een één op één gesprek als u daar behoefte aan heeft. We starten a.s. woensdagmiddag 30 juni. Een ieder is van harte welkom, zowel voor het middaggebed, als voor de Open Kerk.

Actie Vakantietas van Kerk in Actie 2021

Een verheugend bericht. We hebben genoeg aanmeldingen voor het vullen van de vakantietasjes. We zijn heel blij met de aanmeldingen van de mensen die graag een vakantietasje willen vullen. Iedereen die zich heeft aangemeld, hartelijk dank.

Iedereen die zich heeft aangemeld krijgt persoonlijk bericht wanneer en waar hij of zij de tasjes op kan halen en gevuld weer kan inleveren.  Als ze gevuld zijn geven wij ze bij de uitdeelpunten aan de gezinnen met kinderen of wij zorgen ervoor dat ze via de stichting Voedselbank bij de kinderen komen.

Anneke Joffers, 
Rokus van den Bout,
Marianne Pompert

Terras Het Kruispunt

Op woensdag 2 juni ging terras Het Kruispunt bij de Kruisheuvelkerk na een lang coronajaar weer open. En daar waren we heel blij mee. Het was prachtig weer, en de eerste bezoekster stond kort vóór 10.00 uur al bij het terras.
Met inachtneming van de 1,5 meter afstand regel, was het niet heel gemakkelijk om voor iedere bezoek(st)er een schaduwrijk plekje onder een parasol te creëren. Maar uiteindelijk lukte het voor iedereen om naar tevredenheid een plekje op het terras te bemachtigen.
Aan het einde van het “koffie uurtje” werd er op verzoek van mw. Tine Ronkes gezamenlijk het vierde couplet van lied 416 gezongen, aangekondigd en ingezet door ds. Fulco de Vries Bouwstra.

Elke woensdag t/m 29 september bent u van 10.00 tot 12.00 uur van harte welkom voor een kopje koffie of thee en om contact te maken met de overige bezoekers. Bij slecht weer is er voorlopig nog geen terras.
Voor vragen over het terras kunt u contact opnemen met Krijn Jongejan tel 070 327 62 00; 06 22 64 45 66 of Harry van Tol, tel 070 327 72 36; 06 44 64 65 65 en per mail vantolharry@gmail.com
U bent van harte welkom en neem gerust iemand mee!

Zegels sparen

Hoogvliet-zegels en/of Douwe Egberts zegels, heeft u ze liggen en gebruikt u ze niet?
U kunt ze inleveren in (de brievenbus) bij de Dorpskerk.
Koster Shirley Hofland zorgt ervoor dat ze terecht komen bij de Voedselbank die er producten voor de cliënten van koopt.

Middaggebed elke woensdag om 12:00 uur

Vanaf woensdag 5 mei gaat iedere week op woensdag om kwart voor twaalf de deur van de Dorpskerk open. U kunt naar binnen, een kaarsje aansteken en rustig even in de kerk zitten. Nadat de kerkklok om 12 uur geluid heeft, is er een kort liturgisch moment, verzorgd door een gemeentelid. Een moment van verstilling, gebed en samenzijn in de kerk, een rustpunt in de week. Na al die maanden waarin de deuren dicht bleven, is het heel fijn dat dit weer kan. U bent welkom zonder opgave. Wel zijn de Covid-maatregelen nog van kracht. Zou u zelf een bijdrage willen leveren, meldt u dan aan bij g.jansze@ziggo.nl .

Net als de zondagse diensten, is ook het middaggebed te beluisteren via de Kerkomroep.nl 

High Tea op de Boerderie

Op Hemelvaartsdag was de high tea op de boerderie van Arie.

50 gasten hebben genoten van de lekkere hapjes, het mooie uitzicht maar bovenal van elkaar’s gezelschap!

Er zijn veel foto’s gemaakt, sommige privé, sommige ziet u hier en anderen tegen betaling.  
De opbrengst van high tea en foto’s bedraagt 680 euro netto. Een mooi bedrag voor de herinrichting van de Dorpskerk.

Maar bovenal was het erg gezellig!
We beraden ons op een volgende activiteit aan het begin van het najaar.

Alja, Arie, Coert, Liesbeth, Maarten, Rob, Ron, Ronald en Wilma