Doopdienst 9 juni 2024 in de Dorpskerk

Vandaag werden Senna Vesper van Eck en Lenn Mateo van Dalen gedoopt.
Altijd weer een feest om mee te maken. Het vertrouwde in een kerkdienst is dat deze volgens een vast stramien verlopen. Denk maar aan ‘Welkom door ouderling van dienst’; ‘het zingen van een Psalm’, dat wordt gevolgd door ‘Groet en Drempelgebed’. Na het lied gaat dan de Kindernevendienst naar de eigen ruimte. In de kerk volgt dan Gebed en Lezing. Vandaag 1 Korintiërs 13.
Nog een lied en dan de overdenking. Tijdens de overdenking wordt er door de kinderen geluisterd naar het verhaal over dopen. De tijd van vandaag was haast te kort, omdat we allemaal onze doopnamen mochten noemen en een kaarsje aansteken. Tja en met 30 kinderen duurt dit wel even. De kinderen kwamen terug in de kerk en hadden het doopwater bij zich. Hiermee werd het doopvont met ‘bruisend’ water gevuld.  Er werd gedoopt. Het was een fijne ochtend die werd afgesloten met een moment van stilte en het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.
Tot slot nog een gezellig samenzijn met koffie en lekkers.