Collectes

Tijdens de kerkdiensten wordt gecollecteerd. U kunt uw gift contant bijdragen, maar ook gebruik maken van onze collecte app of collectebonnen.

Binnen de Protestantse Gemeente Leidschendam is het mogelijk om op een digitale wijze deel te nemen aan de collecten. Dat kan via de app “Appostel”. Wilt u weten hoe u deze app kunt gebruiken? Klik dan hier voor de handleiding.

Collectebonnen

Tijdens de collecten in de kerkdiensten kunt u gebruik maken van collectebonnen. Niet alleen makkelijk omdat veel mensen steeds minder contant geld bij zich hebben, ook omdat u de bonnen kunt opvoeren als gift bij de belastingaangifte als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

De bonnen hebben de waarde van € 1 of € 2 en verkrijgbaar per vel van 20 stuks. Ze zijn verkrijgbaar bij de kosters van de Dorpskerk en de Kruisheuvelkerk en voor de Leidraad/Leidschenveen bij de heer Henk ’t Hart.

U kunt de bonnen ook bestellen door het te betalen bedrag over te maken naar bankrekening NL20 RABO 0127 6046 50, onder vermelding van bijvoorbeeld “ 10 vellen collectebonnen van € 2,-“. Na ontvangst van de betaling zijn de bonnen meestal de eerstvolgende zondag al af te halen bij de koster, of de heer ’t Hart (mits aanwezig), in uw kerk.

Nadere inlichtingen bij de kosters of via scriba.cvk@pgleidschendam.nl