Giften/Donaties

Kerken krijgen geen subsidies en zijn daarom afhankelijk van giften.

U kunt op verschillende manieren bijdragen aan het werk van de PGL.

  • Actie kerkbalans
  • Collectes
  • Nalatenschap
  • Overige (specifieke) giften
  • Belastingvoordeel

Rekeningnummers van de Protestantse Gemeente Leidschendam

GiftenNL20 RABO 0127 6046 50 t.n.v. de Protestantse Gemeente te Leidschendam
Actie KerkbalansNL08 INGB 0000 0066 66 t.n.v. Protestantse Gemeente Leidschendam
DiaconieNL92 RABO 0127 6072 34 t.n.v. de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Leidschendam
VerjaardagsfondsNL56 RABO 0114 9837 20 t.n.v. Protestantse Gemeente inzake Verjaardag fonds

Voor meer informatie: