Over de kerk

Wie zijn wij?
De Protestantse Gemeente Leidschendam (PGL) is een actieve, betrokken en pluriforme gemeente die volop in beweging is. We zijn een gastvrije gemeente, die een huiskamer en pleisterplaats voor de buurt wil bieden. Voor iedereen: de eigen kerkelijke leden én iedereen daarbuiten.

Onze visie
Als PGL zijn we een plek waar we het geloof centraal stellen: God als bron van leven, kracht en liefde. Een plek waar alle mensen welkom zijn. Daarbij organiseren we zowel vertrouwde als eigentijdse manieren van vieren om mensen, jong en oud, binnen en buiten onze gemeente, te (ver)binden, te inspireren, en in geloof te laten groeien. Hiertoe is samenwerking binnen de PGL van belang om met elkaar de geloofsgemeenschap op te bouwen. Ons thuis is daarbij de kerk als ontmoetingsplek, zichtbaar in en open naar de omgeving.

Twee gebouwen in Leidschendam en Leidschenveen
De Protestantse Gemeente Leidschendam heeft 2 gebouwen te weten: de Kruisheuvelkerk en de Dorpskerk.

Leidschendam is samen met Voorburg een zelfstandige burgerlijke gemeente. In tegenstelling tot de burgerlijke gemeente Leidschendam-Voorburg bestaan er twee zelfstandige kerkelijke gemeenten naast elkaar: de Protestantse Gemeente te Leidschendam en de Protestantste Gemeente te Voorburg. De VINEX-locatie Leidschenveen hoort bij de gemeente Den Haag maar kerkelijk tot de PG Leidschendam.

Twee predikanten en pastoraal coördinator
Onze kerkelijke gemeente heeft twee predikanten en een pastoraal coördinator, die samenwerken in het Pastoraal Team. Lees hier meer over dit team.

Iedereen is welkom!
Zoals in onze visie te lezen is: iedereen is welkom in onze kerken en bij onze activiteiten. De PGL is een zeer actieve gemeente, die voor jong tot oud en voor leden en niet-leden veel organiseert. Onze website toont een deel van deze activiteiten. Ook staan wij open voor mensen die de kerk nodig hebben op een keerpunt in hun leven: trouwen, dopen of rouwen. Klik hier voor meer informatie.

PGL op de kaart bij Stichting Wijdekerk
Onze Protestantse Gemeente Leidschendam staat letterlijk op de kaart bij Stichting Wijdekerk, een initiatief van een groep christenen, zelf LHBT+-mens (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender) of nauw betrokken bij LHBT+-mensen. We sluiten ons als PGL van harte aan bij dit initiatief dat het belang onderstreept dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn in zijn of haar kerk. In onze visie zijn we immers “een plek waar we het geloof centraal stellen: God als bron van leven, kracht en liefde. Een plek waar alle mensen welkom zijn”.