Kruisheuvelkerk

Kerkgebouw: Kruisheuvelkerk, Burg Roeringlaan 6, 070 3274461
Koster: koster.heuvelwijk@pgleidschendam.nl


 


Wij zijn een kerk in beweging en staan midden in het leven.
Onze zoektocht naar en binnen het geloof geven we handen en voeten in de zondagse dienst, maar ook via verschillende activiteiten.
Van jong tot oud, van zeer betrokken tot iets minder actief, en van diepgelovig tot ‘er is meer tussen hemel en aarde’: iedereen is welkom!
We helpen niet alleen elkaar maar ook mensen buiten onze gemeente en buiten Nederland
. “

Interieur

In 2016 is het interieur van de Kruisheuvelkerk grondig onder handen genomen, met als resultaat onder andere een nieuw podium, liturgisch centrum en moderne preekstoel


Historie
De eerste plannen voor een nieuwe kerk in Leidschendam stammen uit 1941. In 1954 werd er weer over gesproken maar het duurde nog jaren voor de plannen concreet werden.
De architect J.H. van der Zee maakte het ontwerp en in februari 1962 werd de eerste paal geslagen. Op 22 mei 1963 werd de kerk in gebruik genomen in de wijk de Heuvel. Het gebouw heeft de vorm van een architecture parlante: het complex stelt de gebogen, beschuttende hand Gods voor. De kerkzaal fungeert als vingers, het dak is gebogen en fungeert als de gebogen duim. Het dak is oorspronkelijk uitgevoerd met emaille tegels. Deze waren snel lekkage gevoelig zodat in 1968 het dak met ander materiaal werd afgedekt.

In de zuidwand bevindt zich een glasraam van 4,7 m2 naar het ontwerp van de architect. De uitvoering is in 1963 verzorgd door Atelier Liefkes uit Den Haag. In de abstracte voorstelling uit puntige stukken glas waarin de volgende motieven te onderscheiden zijn: zonlicht, duif, vissen, zeilboot en stad. Mogelijk is ook de voorstelling gebaseerd op De Schepping of Hemel en Aarde.

Het raam

Ontwerper: dhr. J. Valk

De panelen bevatten een collage van stukken gekleurd glas die met doorzichtige lijm zijn vastgezet op een vlakke glazen plaat. De ontwerper en de glazenier hebben gezocht naar gekleurd glas met een niet-glad oppervlak om kleurnuances te verkrijgen. Dit wordt appliqué glas genoemd.
Er is alleen gebruik gemaakt van stukken met rechte zijkanten. Hierdoor komen er, naast de kleuren, alleen maar rechte lijnen voor in het raam.

Het raam bestaat uit vijf panelen die van links naar rechts steeds breder worden, terwijl de betonnen stijlen  tussen de panelen van links naar rechts juist steeds smaller worden.

De heer Valk koos als uitgangspunt voor: ‘Het licht, de bron van alle leven’. Deze hoofdmotieven zijn in het raam gemakkelijk te herkennen. De wereld en het leven, in het onderste gedeelte van het raam. Het licht daarboven.
Het meest linkse paneel is een schetsmatige weergaven van de omgeving van de kerk: flatgebouwen hoger dan de kerk.
In het tweede paneel van links is gemakkelijk de ingang met het bordes van de Kruisheuvelkerk te herkennen.
Het derde paneel laat zien de zee, diep en donker, met golven en rotsen. Een scheepje met zeil op die golven. (een bijbels beeld; denk aan de Heer met zijn discipelen) Met daarboven licht.
In het vierde paneel zien we onderin vissen in de zee. Daarboven vee in het veld. In de lucht zien we een gestileerde vogel.
Het vijfde paneel, het meest rechtse, geeft aan wat op onze aarde groeit en bloeit: onderin planten, bloemen, vruchten. Dan bomen met daarboven een duif als teken van leven. En tot slot, helemaal aan de rechterkant de mens. Slechts als vorm, geen gezicht. Gekleed in een kap en mantel (bruine figuur). En door die kap kijkt de mens omhoog. Boven al dit aardse leven: Licht…. bron van alle leven.

Het orgel

Het orgel is in 1970 gebouwd door de firma Gebr. Van Vulpen (Utrecht) voor de Andreaskerk te Leidschendam. In 2000 wordt het door hen overgeplaatst naar de Kruisheuvelkerk.

Dispositie:
Manuaal 1: Prestant 8′ – Holpijp 8′ – Octaaf 4′ – Woudfluit 2′ – Mixtuur 1⅓’ 4 sterk.
Manuaal 2: Gedekt 8′ – Roerfluit 4′ – Nasard 2⅔’ – Prestant 2′ – Dulciaan 8′.
Pedaal: Subbas 16′ – Gedekt 8′ (C-f gecomb. met Subbas).

Koppelingen:
Manuaal 1 – Pedaal
Manuaal 2 – Pedaal
Manuaal 2 – Manuaal 1

Mechanische sleepladen. Manuaalomvang: C-f3. Pedaalomvang: C-f1

Evenementen Kennedyplein 2022

Op het President Kennedyplein staan inmiddels weer evenementen zoals vlooienmarkten in de planning. Het is dan niet mogelijk om fietsend het plein over te steken of de auto op het plein te parkeren. De Kruisheuvelkerk is dan het beste te bereiken vanaf de Heuvelweg (in plaats van de Noordsingel). Een vergunning betekent niet altijd dat het evenement ook daadwerkelijk plaatsvindt.

De volgende evenementen zijn momenteel op het President Kennedyplein gepland:

zondag 12 juni 2022 Vlooienmarkt
zondag 11 september 2022 Vlooienmarkt