ANBI

De kerk  wordt voor de inkomstenbelasting aangemerkt als één van de Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Daardoor is belastingaftrek volgens de regeling “giften” mogelijk. U kunt als gemeentelid bijvoorbeeld een periodieke gift doen in het kader van de Actie Kerkbalans, die u vervolgens deels van de belasting af kunt trekken. In een onderhandse akte voor periodieke schenking legt u dan vast dat u jaarlijks een vaststaand bedrag geeft aan de PG Leidschendam, voor een periode van minimaal 5 jaar. U kunt dan elk jaar een deel van dit bedrag bij de belastingaangifte aftrekken. Hoe groot dat aftrekbare bedrag is, is afhankelijk van een aantal voorwaarden. Deze kunt u terugvinden op de website van de belastingdienst.
 

Het nummer dat u voor de belastingdienst nodig hebt is het RSIN nummer (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer):
* Het  RSIN nummer voor de PG Leidschendam is 815736691.
* Het RSIN nummer voor de Diaconie van de PGL is dit nummer 824129222.

Het KVK nummer van de PG Leidschendam is: 76459772

Downloads:
ANBI gegevens van de gemeente
ANBI gegevens van de diaconie