Streamers gezocht

Voor de diensten op zondag en bij bijzondere diensten zoeken wij nog streamers, mensen die ervoor zorgen dat de dienst, zoals die in de kerk plaatsvindt, live in beeld komt bij de mensen thuis via computer, tablet of smartphone en internetverbinding.
De verwachting is dat je ongeveer eens in de vier tot zes weken wordt ingeroosterd om een dienst te streamen. Hieronder een korte beschrijving zodat je weet wat het inhoudt:

 • Op zondag ben je een half uur voor de dienst aanwezig om alles in gereedheid te brengen.
 • Je begint met het aanzetten van de apparatuur en controleert of alles werkt. 15 tot 10 minuten voor de dienst zorg je ervoor dat de uitzending online is.
 • Voor je in je eentje een dienst gaat streamen, kijk je een paar keer met een ervaren streamer mee en doe je het een keer zelf met ondersteuning.
 • Tijdens de dienst schakel je tussen de camera’s en de beamerinput. Daarmee zorg je dat de mensen online de dienst goed kunnen volgen en ze het gevoel hebben deel te zijn van de dienst.
 • Het streamen vraagt niet veel voorbereiding. Je moet tijdens de dienst wel weten wat er gebeurt en gaat gebeuren zodat je daar op in kunt spelen en je de juiste camerapositie kan kiezen.
 • Het is fijn als je gevoel hebt voor compositie, zodat de dienst goed en mooi weergegeven wordt.
 • De beamerinput wordt verzorgd door iemand van een ander team, het beamerteam, die op de zondagen en bij bijzondere diensten, als er weer diensten met publiek zijn, naast je zit.

  Jullie kunnen je bij mij opgeven, of contact opnemen als je vragen hebt. Hopelijk kunnen we snel ons team uitbreiden!

  Rokus van den Bout
  kerkwebradio@pgleidschendam.nl

Uit de kindernevendienst: Van Pasen naar Pinksteren

Jezus is opgestaan. Jezus is bij ons op de een of andere manier. Het is nu de tijd om Jezus opnieuw te leren kennen, niet alleen voor ons, maar ook de leerlingen en andere mensen uit de bijbel moeten Jezus opnieuw leren kennen.

We doen dat aan de hand van een serie van Godly Play. We horen in de komende weken tot Pinksteren over deze ontmoetingen. Voor meer informatie klik hier.

Digitale veertigdagenkalender

Iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan onze eerste online veertigdagenkalender: heel erg bedankt!

Het was fijn om zoveel gezichten van gemeenteleden (weer eens) te zien en wat zaten er mooie, inspirerende en ook verrassende tips bij.
En vanaf deze plek ook grote dank aan Henk Schuurman die elke dag alle bijdragen op de website zette.

Teruglezen kan nog op: veertigdagenkalender.online

Kerkdienstgemist.nl

Sinds het begin van de Coronacrisis hebben we voor onze vieringen Zoom gebruikt. Later kwam daar YouTube bij voor de vieringen uit de Dorpskerk. Voor de luisteraars bleven we gebruikmaken van de vertrouwde Kerkomroep.
Vanaf zondag gaan we voor de vieringen gebruikmaken van Kerkdienstgemist.nl (NB: niet alleen voor terugkijken maar dus ook voor live meekijken). Hier kunt u alleen zien wat de camera’s in de kerk uitzenden, dus niet wie er thuis meekijken.

Zoom blijven we gebruiken voor de online ontmoetingen zoals het digitaal koffiedrinken. Want hierbij is het fijn dat je iedereen achter zijn of haar scherm kunt zien zitten en natuurlijk met elkaar in gesprek kunt gaan. Ook kijken we naar nieuwe manieren om bijvoorbeeld voorbede aan te vragen. Daarover later meer.

Voorlopig hebben we één abonnement voor de Kruisheuvelkerk waarmee we ook de uitzendingen vanuit de Dorpskerk en de Leidraad zullen verzorgen. Later breiden we dat verder uit.

Op termijn zal Kerkdienstgemist ook Kerkomroep gaan vervangen maar voorlopig blijven beide beschikbaar.

Ook als we weer zonder beperkingen naar de kerken toe kunnen, blijven we beeld en geluid aanbieden aan hen die de diensten thuis willen volgen.
Wilt u in plaats van uw computer, tablet of telefoon de diensten meebeleven op uw TV dan zijn ook daar mogelijkheden voor. Dit noemen we ‘casten’. Heeft u daar hulp bij nodig? Stuur dan een mail naar helpdesk@pgleidschendam.nl

Palmpasen

We hebben 65 kinderen blij gemaakt met een pakketje om thuis een palmpaasstok te versieren.
Ook ds. Maarten Hameete deed mee en hij maakte er zelfs een filmpje van zodat iedereen wist wat alle versieringen betekenen. Vervolgens zijn weer een heleboel grote mensen blij gemaakt met een mooie palmpaasstok.