Zeven werken van Barmhartigheid centraal tijdens Middaggebed

In de Binnenhof is binnenkort de foto-expositie ‘Zeven wegen van Barmhartigheid’ te zien. Woensdag 30 juni staat tijdens het Middaggebed met de eerste van de Zeven Werken van Barmhartigheid centraal: Honger. De eerste foto van deze serie van fotograaf en theoloog Cees de Winter is dan in de Dorpskerk te zien. Het thema deze woensdag is ‘Vijf broden en twee vissen’ uit Mattheüs 14: 15-21. Vrije inloop vanaf 11.45 uur en iedereen is van harte welkom.

Open Kerk

We hebben groen licht gekregen om te herstarten met de Open Kerk in de Dorpskerk.
Daarom zullen de kerkdeuren aan de sluiskant op woensdag na het middaggebed open blijven staan. De boekenkast zal weer geopend worden, er zal muziek klinken, de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken blijft. Ook is er ruimte zijn voor een één op één gesprek als u daar behoefte aan heeft. We starten a.s. woensdagmiddag 30 juni. Een ieder is van harte welkom, zowel voor het middaggebed, als voor de Open Kerk.

Actie Vakantietas van Kerk in Actie 2021

Een verheugend bericht. We hebben genoeg aanmeldingen voor het vullen van de vakantietasjes. We zijn heel blij met de aanmeldingen van de mensen die graag een vakantietasje willen vullen. Iedereen die zich heeft aangemeld, hartelijk dank.

Iedereen die zich heeft aangemeld krijgt persoonlijk bericht wanneer en waar hij of zij de tasjes op kan halen en gevuld weer kan inleveren.  Als ze gevuld zijn geven wij ze bij de uitdeelpunten aan de gezinnen met kinderen of wij zorgen ervoor dat ze via de stichting Voedselbank bij de kinderen komen.

Anneke Joffers, 
Rokus van den Bout,
Marianne Pompert

Terras Het Kruispunt

Op woensdag 2 juni ging terras Het Kruispunt bij de Kruisheuvelkerk na een lang coronajaar weer open. En daar waren we heel blij mee. Het was prachtig weer, en de eerste bezoekster stond kort vóór 10.00 uur al bij het terras.
Met inachtneming van de 1,5 meter afstand regel, was het niet heel gemakkelijk om voor iedere bezoek(st)er een schaduwrijk plekje onder een parasol te creëren. Maar uiteindelijk lukte het voor iedereen om naar tevredenheid een plekje op het terras te bemachtigen.
Aan het einde van het “koffie uurtje” werd er op verzoek van mw. Tine Ronkes gezamenlijk het vierde couplet van lied 416 gezongen, aangekondigd en ingezet door ds. Fulco de Vries Bouwstra.

Elke woensdag t/m 29 september bent u van 10.00 tot 12.00 uur van harte welkom voor een kopje koffie of thee en om contact te maken met de overige bezoekers. Bij slecht weer is er voorlopig nog geen terras.
Voor vragen over het terras kunt u contact opnemen met Krijn Jongejan tel 070 327 62 00; 06 22 64 45 66 of Harry van Tol, tel 070 327 72 36; 06 44 64 65 65 en per mail vantolharry@gmail.com
U bent van harte welkom en neem gerust iemand mee!