Actie Vakantietas van Kerk in Actie 2021

Een verheugend bericht. We hebben genoeg aanmeldingen voor het vullen van de vakantietasjes. We zijn heel blij met de aanmeldingen van de mensen die graag een vakantietasje willen vullen. Iedereen die zich heeft aangemeld, hartelijk dank.

Iedereen die zich heeft aangemeld krijgt persoonlijk bericht wanneer en waar hij of zij de tasjes op kan halen en gevuld weer kan inleveren.  Als ze gevuld zijn geven wij ze bij de uitdeelpunten aan de gezinnen met kinderen of wij zorgen ervoor dat ze via de stichting Voedselbank bij de kinderen komen.

Anneke Joffers, 
Rokus van den Bout,
Marianne Pompert