Podcast

Er is weer een nieuwe aflevering van de podcasts “in gesprek met…”
In deze aflevering gaat Maarten in gesprek met Marieke Tiggelman en Jenny Roeleveld over (christelijk) onderwijs. Beide zijn zij jarenlang werkzaam (geweest) in het onderwijs, en in dit gesprek mogen we iets ontdekken van hun inzichten. Wat maakt het onderwijs zo mooi om in te werken, welke uitdagingen zijn er, en wat is het bijzondere aan christelijk onderwijs?

 

Vrijwilligers gevraagd voor uitdeelpunt voedselbank Kruisheuvelkerk

Het is zover. De voedselbank Leidschendam-Voorburg gaat per waarschijnlijk 29 september a.s. ook een uitdeelpunt starten in de Kruisheuvelkerk. Op woensdag middagen dus, van 14.30 tot 15.30 uur.
Daarbij zijn ook vrijwilligers cruciaal. Mij is door de Stichting Voedselbank Leidschendam-Voorburg gevraagd een lijst op te stellen met geïnteresseerde vrijwilligers met e-mail en telefoonnummer, zodat de stichting ze kan uitnodigen voor een kennismaking.
Eventueel kunnen geïnteresseerden ook een keer meekijken bij een ander uitdeelpunt, bijvoorbeeld in de Dorpskerk. Even voor de duidelijkheid, de vrijwilligers worden aangesteld door de stichting Voedselbank en worden verzocht op woensdagmiddag aanwezig te zijn van 13.30 tot 16.30 uur. Voor vragen kan je terecht bij Judith Haans van de Stichting Voedselbank Leidschendam-Voorburg, telefoonnummer 06-21575950

Aaanmeldingen zijn welkom bij voedselbank-KHK@pgleidschendam.nl. Dus als je geïnteresseerd bent of iemand weet die dit zou willen doen, meld het dan op dat e-mailadres.

Rokus van den Bout

Vakantietasjes

In de week voor de zomervakantie hebben we ongeveer 90 kinderen blij kunnen maken met een vakantietasje. Dit was mogelijk omdat zoveel gemeenteleden royaal hun medewerking hebben verleend en hun best hebben gedaan om voor ieder kind leuke cadeautjes te kopen.

Veel dank daarvoor. Ook gaat onze dank uit naar de IJssalon IJS & ZO, die het mogelijk maakte dat de kinderen daar zelf een lekker ijsje kunnen uitzoeken.

Uit bijgaande foto’s blijkt wel hoe blij de kinderen waren met hun tasjes.

Namens de diaconie: Anneke, Rokus en Marianne

Het middaggebed in de Dorpskerk

We hebben een succesvolle serie middaggebeden gehouden. Naar aanleiding van de foto expositie “de zeven wegen van barmhartigheid”, van de theoloog/fotograaf Kees de Winter, stond tijdens elk middaggebed één van de wegen van barmhartigheid centraal.

Op woensdag 11 augustus hebben we de serie afgesloten met het voorstel van Paus Franciscus om een zg. “achtste werk van barmhartigheid” in te stellen n.l.: de zorg voor de aarde.

De milieufilosoof Matthijs Schouten stelt: “wij veroorzaken veel lijden bij dieren en koloniseren de natuur. Dus moeten we ook barmhartig zijn naar niet-menselijke wezens”.

Op woensdag 18 augustus beginnen we met een nieuwe serie middaggebeden met als thema:

“Een goed gesprek, ontmoetingen met Jezus in het Johannes evangelie”.

Het wordt een serie van zes gesprekken met de volgende onderwerpen:

Gezien worden.
Opnieuw geboren worden.
Een bron vinden in jezelf.
Opstaan,
Oordelen en vergeven.
Volgen.

Eta Woudenberg, Meindert Burema en Marianne Pompert zullen afwisselend zorg dragen voor de invulling van het woensdagmiddaggebeden.