Vrijwilligers gevraagd voor uitdeelpunt voedselbank Kruisheuvelkerk

Het is zover. De voedselbank Leidschendam-Voorburg gaat per waarschijnlijk 29 september a.s. ook een uitdeelpunt starten in de Kruisheuvelkerk. Op woensdag middagen dus, van 14.30 tot 15.30 uur.
Daarbij zijn ook vrijwilligers cruciaal. Mij is door de Stichting Voedselbank Leidschendam-Voorburg gevraagd een lijst op te stellen met geïnteresseerde vrijwilligers met e-mail en telefoonnummer, zodat de stichting ze kan uitnodigen voor een kennismaking.
Eventueel kunnen geïnteresseerden ook een keer meekijken bij een ander uitdeelpunt, bijvoorbeeld in de Dorpskerk. Even voor de duidelijkheid, de vrijwilligers worden aangesteld door de stichting Voedselbank en worden verzocht op woensdagmiddag aanwezig te zijn van 13.30 tot 16.30 uur. Voor vragen kan je terecht bij Judith Haans van de Stichting Voedselbank Leidschendam-Voorburg, telefoonnummer 06-21575950

Aaanmeldingen zijn welkom bij voedselbank-KHK@pgleidschendam.nl. Dus als je geïnteresseerd bent of iemand weet die dit zou willen doen, meld het dan op dat e-mailadres.

Rokus van den Bout