Startzondag van de PGLeidschendam op 26 september 2021

Voor het eerst in lange tijd konden we de kerk bezoeken zonder van te voren een plekje te reserveren. Wat voelde dit fijn. Niet dat de kerk nu meteen uit zijn voegen barste hoor. We moesten na al die maanden van Corona-regels langzaam weer wennen aan wat wel mocht.

Er stond een wel heel bijzondere bloemschikking. Een met bloemen versierde fiets. De fiets verbeeldde in beweging komen. De bloemen in vele kleuren als symbool voor de veelkleurige gemeente met élk hun talent. Het werd een feestelijke dienst. Annelies deed belijdenis ze had een indrukwekkend verhaal over hoe zij hiertoe was gekomen.  Zo open, zo mooi! Ze kreeg na afloop applaus. Rob, Annelies, Anja en Henk Martijn werden in het ambt bevestigd.

Vier ambtsdragers namen afscheid. Een dienst met als overdenking Psalm 150 uit de BGT. Behalve onze twee predikanten werkten Mandy, Anneke en Vigilia als voorzangers mee. Johan en Annemieke zorgden voor de muzikale begeleiding. Ook mochten we zelf weer een lied zingen.

En in de middag was er een heuse vossenjacht. Een heerlijk begin van een nieuw seizoen.

PGL op de kaart bij Stichting Wijdekerk

Onze Protestantse Gemeente Leidschendam staat letterlijk op de kaart bij Stichting Wijdekerk, een initiatief van een groep christenen, zelf LHBT+-mens (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender) of nauw betrokken bij LHBT+-mensen. We sluiten ons als PGL van harte aan bij dit initiatief dat het belang onderstreept dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn in zijn of haar kerk. In onze visie zijn we immers “een plek waar we het geloof centraal stellen: God als bron van leven, kracht en liefde. Een plek waar alle mensen welkom zijn”.

Op de website https://www.wijdekerk.nl/ delen LHBT+-mensen en andere betrokkenen persoonlijke verhalen, bijvoorbeeld hoe ze hun gemeente ervaren. “We willen begrip creëren en een open en respectvol gesprek op gang brengen.” Stichting Wijdekerk nodigt kerkelijke gemeenten uit transparant te zijn in hun beleid met betrekking tot LHBT+-mensen en geven kerken de gelegenheid zich op hun website te registreren op de kaart. Zo weten LHBT+- mensen voor ze een kerk bezoeken wat het beleid van die kerk is.

Vanaf zaterdag 25 september meer versoepelingen

Per zaterdag 25 september is er een nieuwe reeks versoepelingen aangekondigd door de Rijksoverheid rondom het Corona-virus. De meest in het oog springende aanpassing betreft het vervallen van het advies om anderhalve meter afstand tot elkaar te houden. 

Dit betekent ook voor de PGL een nieuwe situatie. Als PGL zullen we geen gebruik gaan maken van Corona-toegangsbewijzen voor onze kerkelijke activiteiten. De COVID-taskforce heeft de bestaande maatregelen heroverwogen en daarbij een balans gezocht tussen de verschillende onderdelen van kerk-zijn. Daar waar je op het ene punt verder versoepelt, betekent dat in sommige gevallen dat je dat niet ook op een ander punt kunt doen.

Hieronder staan de nieuwe maatregelen uitgebreid opgesomd. Deze blijven van kracht, totdat de Rijksoverheid een aanpassing in de maatregelen doorvoert. Vooralsnog is het volgende moment daarvoor rond 1 november gepland.

Basisregels blijven bestaan
Om verantwoord verder te kunnen gaan, blijven de basisregels van toepassing:

  • We blijven thuis bij klachten. Dit geldt ook bij lichte klachten en ook als we al gevaccineerd zijn.
  • We ontsmetten onze handen bij binnenkomst;
  • We ventileren onze gebouwen.

Geef elkaar de ruimte
Waar mogelijk houden we nog steeds afstand tot elkaar, en we geven elkaar ook de ruimte. Als iemand behoefte heeft om wél anderhalve meter afstand te houden, dan is daar ruimte voor en respecteren we dat.

Aanmelden niet meer noodzakelijk
Met ingang van zondag 26 september is het niet noodzakelijk om uzelf aan te melden voor een kerkdienst. Iedereen is dus altijd welkom, en er zal ook niet meer geloot worden. Er is dus geen sprake meer van een maximaal aantal bezoekers.

Nota bene: als u een plek in de kerk wilt hebben waar wél anderhalve meter afstand is tot andere bezoekers, dan is dat mogelijk. Meldt u in dat geval wél aan via de gebruikelijke mailadressen. Dan kan gezorgd worden voor voldoende plekken waar deze afstand gewaarborgd is.

Begeleiding naar zitplekken blijft bestaan
We blijven begeleid worden naar onze zitplek bij binnenkomst, en er wordt nog steeds door een vrijwilliger/ambtsdrager aangegeven wanneer we de kerk weer mogen verlaten.

Garderobes blijven buiten gebruik
Om opstoppingen te voorkomen, en het makkelijker te maken om enige afstand te bewaren, worden de garderobes niet gebruikt. Uw jas neemt u dus nog steeds mee naar uw plaats in de kerk.

Uitbreiding zang
Naast de voorzang die we de afgelopen weken in onze diensten hebben gehad, zal er een tweede lied gezongen gaan worden. Concreet betekent het dat de volgende onderdelen ook door de in de kerk aanwezige gemeenteleden worden gezongen:

  • Het lied na de overdenking
  • Het slotlied
  • Het “Amen” na de zegen

Ventilatie: deuren blijven te allen tijde open
Omdat we met meer mensen bij elkaar zullen zijn, dichter bij elkaar gaan zitten en meer gaan zingen is goede ventilatie absoluut noodzakelijk. In al onze gebouwen kan dat alleen door het openzetten van deuren. Deze zullen dan ook altijd, ongeacht de weersomstandigheden of tocht, open staan. Alleen zo kunnen we de grotere risico’s die we gaan nemen zo veel mogelijk beperken. 

Dit kan bij koudere temperaturen ook betekenen dat het noodzakelijk is uw jas tijdens de dienst aan te houden.

Beweging tijdens de dienst
De loopbewegingen proberen we nog steeds te beperken tijdens de dienst. Daarom zullen de kinderen nog steeds voor de kerkdienst al naar de kindernevendienst gaan en zullen we tijdens de dienst nog geen gebruik maken van de kaarsenboom rondom de gebeden.

We voeren twee versoepelingen door:

  1. Kinderen mogen voor de zegen bij hun ouders gaan zitten, maar alleen als ze daarvoor niet een hele bank door hoeven te lopen: de ouders gaan dan ook op een hoek van de bank/dichtbij de ingang van de kerkzaal tov de kindernevendienst zitten.
  2. Er kan weer gebruik gemaakt worden van lectoren. Deze zorgen ook dat zij niet langs anderen hoeven te lopen in een kerkbank of zoveel mogelijk vooraan gaan zitten.

Koffie na afloop alleen buiten
De komende weken zal er, indien het weer het toelaat, buiten gelegenheid zijn om koffie te drinken. Bij slecht weer is er geen “nazit” bij de kerk.

Van de Kindernevendienst: Bijbelse tijdlijn

We hopen dat jullie weer allemaal gezellig naar de kindernevendienst komen! We willen namelijk met jullie weer verhalen vertellen, maar… de verhalen van de komende zondagen zijn met elkaar verbonden: ze staan allemaal in de Bijbel.

Ja, duh, we lezen altijd verhalen uit de Bijbel!
Dat klopt, maar wie komt er eerst in de Bijbel: Adam of Noach? Oke, die is makkelijk. Iets moeilijker: Jakob of Ester?

Lees hier verder.Kerkkamp verzet

Helaas laten wij het geplande Kerkkamp in het weekend van 24-25-26 september niet doorgaan.
September lijkt toch geen goede optie om voldoende leiding en kinderen op de been te krijgen. Ook de onzekerheid rondom Corona speelt hier een rol in.
De organisatie gaat zich nu richten op een spetterend kamp in het voorjaar van 2022.