Welkom bij de Preek van de Leek!

Op zondag 30 oktober is er weer een preek van de leek in de Dorpskerk aan de sluis in Leidschendam. Deze keer hebben deelt Hans Kruijssen met ons zijn visie op actuele vraagstukken. Hans is actief in het bestuur van de Raad van Kerken in Leidschendam-Voorburg. Hij is jarenlang werkzaam geweest bij hulporganisaties als Memisa en Cordaid. De hulp aan de medemens, wie of waar dan ook, zal dan ook zeker in zijn overdenking aan de orde komen.

Preek van de leek? Een kerkdienst, maar dan anders. Op zondagmiddag, met muziek die passend is bij het thema, en vooral ook niet zo lang: na de preek van de leek is er alle ruimte om met Hans én met elkaar in gesprek te gaan onder het genot van een hapje en een goed glas wijn of wat fris.

Hier wíl je bij zijn! Een boeiende spreker, een actueel thema, ruimte voor discussie, ontmoeting en gezelligheid. En ook de historische Dorpskerk in het centrum van Leidschendam is een bezoek meer dan waard.

Wanneer en waar? De Preek van de Leek op 30 oktober begint om 16.00 uur in de Dorpskerk en is vrij toegankelijk voor alle belangstellenden. Weet u welkom!

Schoenendoosactie 2022

In deze spannende tijd zijn kinderen in noodsituaties en armoede extra kwetsbaar. Daarom doet de PGL mee aan de Schoenendoosactie. Via de actie krijgen kinderen ver weg een schoenendoos vol bruikbare spullen. Voor hen is dat een onbetaalbaar cadeau. U doet toch ook mee?!

We gaan ervan uit dat u allen nog weet hoe het werkt, maar hier nog even een korte uitleg. De folder voor de Schoenendoosactie is in de kerken al uitgedeeld en er liggen nog meeneemexemplaren in de kerken.  Het is de bedoeling om een schoenendoos te versieren en te vullen met schoolspulletjes, speelgoed, etc. Let op geen snoep of geld in de doos! U mag gewoon een eigen, leuk versierde, schoenendoos gebruiken; let dan wel op het maximale formaat dat in de folder staat.

Er wordt voor iedere doos een bijdrage van 5 euro gevraagd voor de transportkosten. De dozen moeten uiterlijk vrijdag 18 november ingeleverd zijn in de kerken. Het inleveren kan vanaf zondag 6 november. Succes met het vullen van de dozen. Lees goed de folder door en we hopen op een goede opbrengst.

Kunt u zelf geen schoenendoos maken/vullen? Dan kunt u deze actie ook financieel ondersteunen met een donatie. U kunt een bedrag overmaken op NL83 INGB 0000 3342 43 t.n.v. Stichting Global Aid Network Holland (GAiN) o.v.v. ‘Gift schoenendoosactie’.  Zet u dit dan even op de envelop/inleverformulier en geef die in de kerk af.

Als u vragen heeft over de actie, dan kunt u bellen met 06-28194956.

Kliederkerk in de Kruisheuvelkerk

Op zondag 16 oktober om 10.00 uur was er een goed bezochte kliederkerk! Dit keer een speciale en superleuke editie, we gingen op reis met Ruth. Zij maakte een lange reis met haar schoonmoeder Naomi. En weet jij nog waarom?

Bij binnenkomst in de kerk, konden de kinderen al meteen aan de slag.  Het programma duurde ongeveer twee uur. In die tijd gingen we ‘samen ontdekken, samen vieren, samen eten’. Thema was: ‘onderweg naar’. Zoveel mensen zijn onderweg, ook nu, naar een ander land! En waar wil jij naartoe? We begonnen met allerlei creatieve activiteiten voor jong en oud. En dat allemaal rond het Bijbelverhaal over Ruth. We sloten we af met een korte viering en een gezellige maaltijd.

En zoals altijd. iedereen was welkom. Kinderen en ouders, jongeren en ouderen, mensen uit de buurt. Bekijk de foto’s

Thema-avond Raad van Kerken

De Raad van Kerken, organiseert op 30 november om 19:30 uur een bijeenkomst in De Open Hof, Bruijnings Ingenhoeslaan 4, 2273KR Voorburg.
Het thema van deze avond is: Eenzaamheid, lijden en troost.
Want wat bedoelen we eigenlijk als we spreken over eenzaamheid? En hoe kunnen we eenzaamheid herkennen in de praktijk? Als we zien dat mensen lijden aan eenzaamheid, verdriet en/of wanhoop, wat kunnen we dan voor hen betekenen? Wat zou troostend kunnen zijn? Kunnen we hen nabij zijn en het ‘uithouden’, ook als het lijkt dat we ‘niets’ doen?
Yvon van Noort van de Stichting Presentie te Utrecht, zal deze avond de inleiding voor ons verzorgen.
Na de pauze is er gelegenheid voor een onderling gesprek in kleinere groepen.
Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.
Iedereen die interesse heeft in dit onderwerp, is van harte uitgenodigd.
Graag wel vóór 15 november aan de secretaris laat weten of u deel zult nemen: tel.: 06 52430867 of: secretaris@raadvankerkenlv.nl