Thema-avond Raad van Kerken

De Raad van Kerken, organiseert op 30 november om 19:30 uur een bijeenkomst in De Open Hof, Bruijnings Ingenhoeslaan 4, 2273KR Voorburg.
Het thema van deze avond is: Eenzaamheid, lijden en troost.
Want wat bedoelen we eigenlijk als we spreken over eenzaamheid? En hoe kunnen we eenzaamheid herkennen in de praktijk? Als we zien dat mensen lijden aan eenzaamheid, verdriet en/of wanhoop, wat kunnen we dan voor hen betekenen? Wat zou troostend kunnen zijn? Kunnen we hen nabij zijn en het ‘uithouden’, ook als het lijkt dat we ‘niets’ doen?
Yvon van Noort van de Stichting Presentie te Utrecht, zal deze avond de inleiding voor ons verzorgen.
Na de pauze is er gelegenheid voor een onderling gesprek in kleinere groepen.
Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.
Iedereen die interesse heeft in dit onderwerp, is van harte uitgenodigd.
Graag wel vóór 15 november aan de secretaris laat weten of u deel zult nemen: tel.: 06 52430867 of: secretaris@raadvankerkenlv.nl