Buurtjes ochtend op vrijdag 24 juni in de Kruisheuvelkerk

De gemeenteleden van de wijk Duivenvoorde hadden een uitnodiging gekregen voor een buurtjesochtend. Vanaf 10.00 uur stonden de koffie en thee klaar. Een aardig groepje mensen was hier op af gekomen ondanks het warme weer.
Daarom eerst een ‘luchtige’ kennismaking. Hiervoor hadden Fulco en Annemieke een paar simpele vragen bedacht, waarop iedereen het antwoord kon geven.
Na dit ‘voorstelrondje’ gingen we in drie groepjes uiteen met een stapeltje kaarten aan de hand waarvan er een gesprek gevoerd kon/ging worden. Deze gesprekken waren zeer open en geanimeerd. Voor we er erg in hadden was het al weer tijd om naar huis te gaan.
Was je/u deze morgen verhinderd? Geen nood! Er komen nog meer van dit soort ochtenden.

Schoolgezinsdienst 19 juni 2022 in de Kruisheuvelkerk

De dienst deze morgen was mede voorbereid en uitgevoerd door leerlingen en leerkrachten van de RK/PC Samenwerkingsschool Emmaüs.
Het verhaal ging over de verloren zoon  Dit verhaal werd gelezen door een van de juffen uit de kinderbijbel. En de preek? Hiervoor vroeg dominee Fulco vroeg kinderen die konden helpen.  Deze hulptroepen speelden een moeder, een vader, twee kinderen, een boer en een kroegbaas.
Klik hier om het hele bericht, met de foto’s, te lezen.

Actie Vakantietas van Kerk in Actie 2022

De verraste blik van kinderen is het allemaal dubbel en dwars waard! Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer in de zomervakantie klasgenootjes naar zonnige oorden vertrekken, blijven zij thuis achter. Geld voor leuke uitjes is er niet. Kerk in Actie organiseert in 2022 opnieuw de actie ‘Vakantietas’, waarmee kerken in heel Nederland kinderen in armoede, in hun regio, kunnen verblijden met een rugzak vol verrassingen. Ook in de gemeente Leidschendam/Leidschenveen gaan we dit jaar weer mee doen. Daar hebben wij uw/jullie hulp bij nodig. Zoals u weet is er in de Kruisheuvelkerk, Dorpskerk en in Leidschenveen een uitdeelpunt van de Voedselbank. Wat zou het fijn zijn als wij een aantal kinderen van onze cliënten blij kunnen maken met een gevulde tas (voor ongeveer vijftig kinderen). De tasjes worden voorzien van een label met de naam, de leeftijd en of het een jongen of een meisje is. Er komt een brief bij met daarop wat suggesties over de aard van de inhoud.  Als ze gevuld zijn geven wij ze bij de uitdeelpunten aan de gezinnen met kinderen of wij zorgen ervoor dat ze via de stichting Voedselbank bij de kinderen komen. Wie doet er mee? Op zondag 19 juni kunt u/kan jij de tasjes ophalen voor of na de kerkdienst in de Dorpskerk, Kruisheuvelkerk of de Leidraad. En gevuld kunt u/kan jij ze weer inleveren bij de kerk waar u/jij ze hebt opgehaald op zaterdag 2 juli tussen 13.30 en 15.00 uur. Als dat niet lukt, vernemen we dat graag via het mailadres Vakantietasjes@pgleidschendam.nl

Alvast bedankt allemaal.
Anneke Joffers, Diny de Jong, Rokus van den Bout

Gezamenlijke Pinksterdienst in de Kruisheuvelkerk

Hier hadden we zo naar uitgekeken. Een goed gevulde kerk, een dienst die werd geleid door ds. Fulco en ds. Maarten, fijn gezongen, mooie muziek, prachtige bloemschikking. En… niet te vergeten het Pinkstervuur dat door de jongste held in de kerk werd aangestoken met  hulp van zijn papa. De kinderen begrepen, na uitleg in de nevendienst, prima waar het Pinksterfeest over gaat.

Bekijk hier de foto’s