Het middaggebed in de Dorpskerk

We hebben een succesvolle serie middaggebeden gehouden. Naar aanleiding van de foto expositie “de zeven wegen van barmhartigheid”, van de theoloog/fotograaf Kees de Winter, stond tijdens elk middaggebed één van de wegen van barmhartigheid centraal.

Op woensdag 11 augustus hebben we de serie afgesloten met het voorstel van Paus Franciscus om een zg. “achtste werk van barmhartigheid” in te stellen n.l.: de zorg voor de aarde.

De milieufilosoof Matthijs Schouten stelt: “wij veroorzaken veel lijden bij dieren en koloniseren de natuur. Dus moeten we ook barmhartig zijn naar niet-menselijke wezens”.

Op woensdag 18 augustus beginnen we met een nieuwe serie middaggebeden met als thema:

“Een goed gesprek, ontmoetingen met Jezus in het Johannes evangelie”.

Het wordt een serie van zes gesprekken met de volgende onderwerpen:

Gezien worden.
Opnieuw geboren worden.
Een bron vinden in jezelf.
Opstaan,
Oordelen en vergeven.
Volgen.

Eta Woudenberg, Meindert Burema en Marianne Pompert zullen afwisselend zorg dragen voor de invulling van het woensdagmiddaggebeden.