24 maart 2024, Palmpasen in de Dorpskerk

Palmzondag: de kinderen genieten hier altijd erg van omdat er een Palmpasenstok gemaakt wordt. Op de stok zit een broodhaantje. Het brood herinnert aan het Laatste Avondmaal van Jezus, waar hij het brood afbrak en deelde met zijn discipelen.

Het Kerkkoor werkte mee aan deze dienst. Lees er hier meer over en bekijk de foto’s