Palmpasen in de Dorpskerk

Palmzondag: de kinderen genieten hier altijd erg van omdat er een Palmpasenstok gemaakt wordt. Op de stok zit een broodhaantje. Het brood herinnert aan het Laatste Avondmaal van Jezus, waar hij het brood afbrak en deelde met zijn discipelen.

De haan herinnert aan de voorspelling die Jezus aan Petrus doet tijdens dat Laatste Avondmaal. Namelijk dat voordat de haan de volgende ochtend driemaal zal kraaien, Petrus Jezus zal verloochenen. Hoewel Jezus wordt verraden door Judas, wordt hij ook door Petrus verloochend. Nadat Jezus de volgende ochtend is gearresteerd en Petrus erop wordt aangesproken dat hij bij Jezus hoort, zegt hij, waarschijnlijk uit vrees voor zijn eigen leven, dat hij hem niet kent. Vlak daarna kraait de haan.

Het Kerkkoor werkte mee aan deze dienst. Een warme en volle dienst.