30 maart 2024, Stille Zaterdag in de Dorpskerk

De Stille Week in de Dorpskerk. Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. De bloemschikking verwijst naar de kringloop van het leven. Het doek dat over de schikking lag werd, bij de komst van het licht op deze Stille Zaterdag, verwijderd. Het doopvont werd gevuld met sprankelend water en Ieder die dat wilde kon het doopwater aanraken als teken van de doopgedachtenis. De Heer is opgestaan! De Heer is waarlijk opgestaan

Bekijk de foto’s