School-gezinsdienst zondag 4 februari 2024

Een dienst als alle andere diensten? Nee hoor!
De kinderen hadden een eigen zanggroepje en het was leuk te zien hoe ze meewerkten.
Op school hadden zij met elkaar een project over ‘samenwerken’ gehad. Aan de hand van foto’s konden we zien wat ze deden en hoe de samenwerking is verlopen. Voor samenwerken heb je een doel nodig. Om het doel te bereiken luister je naar elkaar, vraag je een ander om hulp als iets niet lukt, en help je elkaar. Prachtig zoals de kinderen dit voor elkaar kregen.

Het verhaal ging over Jozef, een verwende jongen, die het lievelingetje van zijn vader was. De broers vonden dat helemaal niet leuk en maakten hem het leven zuur. Niet echt leuk en aardig dus.

Voor de gebeden lagen er drie ‘wolken’ op de grond waar ieder op mocht schrijven waarvoor hij/zij wilde bidden. Jong en ouder maakten hier gebruik van. Na de collecte en de zegen was er nog limonade, koffie en thee.

Het was een dienst waar ook de ouderen van kunnen leren.