Doopdienst op 14 januari in de Kruisheuvelkerk

Alle voorbereidingen waren getroffen. Muziek klaar en techniek klaar. De doopouders kwamen met de ouderling en predikant de kerk binnen. Na het drempelgebed en lied 280 gingen de kinderen naar de nevendienst. Hier werd hun uitgelegd wat dopen is en wat er allemaal gaat gebeuren. Na het verhaal mochten ze hun namen op het rompertje voor Thijs schrijven en hartjes maken met wensen er op. Na de overdenking kwamen ze weer terug in de dienst.
Thijs werd ook binnen gebracht. Het doopwater bruiste in het doopvont. De Apostolische geloofsbelijdenis werd gelezen. We zongen, er werd gebeden én gedoopt. Na de zegen was het koffie, thee en limonade in de Voorhof. Ook was hier gelegenheid om de doopouders te feliciteren.  Het was een bijzondere en ontroerende dienst.