31 december 2023, de laatste kerkdienst in De Leidraad

Het leek een dienst als andere diensten, maar dat was het niet. Onze laatste bijeenkomst in De Leidraad. Afscheid nemen van een gebouw doet altijd pijn.

Maar een goed afscheid kan deze pijn iets verlichten. Het werd een druk bezochte dienst van mensen uit de hele PG Leidschendam. Mooie lezingen, mooie gebeden, mooie liederen en een prachtig samenspel van Corinne Pijnenburg op viool en Johan Groen op het orgel. De kinderen waren net als altijd naar de nevendienst. Zij kwamen na de gebeden terug in de kerkzaal.

Hierna volgde de inleiding tot het afscheid. We stonden stil bij de Kanselbijbel. Hierna volgde een gebed waarop de gemeente antwoordde: Blijf in ons midden, ga met ons mee. Daarna volgden: het Doopvont, het Avondmaalsstel, de Paaskaars en tot slot het orgel. Een indrukwekkende manier om al het vertrouwde te noemen en er zo afscheid van te nemen. Na het slotlied was er orgelspel en tot slot de gelegenheid elkaar te ontmoeten en na te praten bij een kop koffie of thee.