project 2023/2024 ZWO

Commissie ZWO

Kerken houden zich al eeuwenlang bezig met zending, evangelisatie en hulpverlening dichtbij en ver weg; deze taken behoren tot de kern van het christelijk geloof. In navolging van Jezus Christus worden wij geroepen tot getuigenis, naastenliefde, dienstbaarheid en het bevorderen van gerechtigheid.
De letters ZWO staan voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Aandacht voor deze activiteiten is geen hobby van enkele enthousiastelingen of een vorm van liefdadigheid, maar de bijbelse opdracht aan de hele gemeente om God’s liefde voor alle mensen door te geven, in woord en daad.
De commissie ZWO onderneemt activiteiten om de gemeenteleden te informeren over deze taken, het besef over deze opgave te vergroten en uit te nodigen tot verbondenheid en concreet handelen. Het gaat om de volgende activiteiten:

 1. publiceren van actuele ontwikkelingen over ZWO in het kerkblad en op de website
 2. inzamelen van geld voor ZWO-doelen en speciale projecten
 3. onderhouden van contacten met de landelijke kerk en Kerk in Actie
 4. aanmoedigen tot een duurzaam gebruik van de aarde
 5. inzamelen van postzegels, gebruikte cartridges en oude mobieltjes
 6. stimuleren van het gebruik van fair trade producten
 7. aandacht besteden aan de verkondiging van God’s woord wereldwijd
 8. bijdragen leveren aan gemeente-activiteiten en zondagse vieringen om de ZWO opdracht aandacht te geven

De ZWO-commissie maakt onderdeel uit van de diaconie van de PGL en doet jaarlijks verslag van de activiteiten in het jaarverslag.

Commissieleden

Margreet MeijerLooierslaan 10
2264 AA Leidschendam
070-3178755
06-18308091
Voorzitter
Dory de NietWielerbaan 30
2492WG Den Haag
070-3677043
06-23947800
Secretaris
Krijn JongejanHerberg 125
2264KS Leidschendam 
070-3276200Notulist
Alja SchutteLeenkamp 18
2264 KX Leidschendam
070-3203598
06-13059150
 
Anneke Joffers-IpemaKlaverveld 289
2492KD Den Haag
070-3596300 
Ap Buitenhek

ZWO Projecten

Project 2023/2024: Aandacht en zorg voor kwetsbare kinderen en ouderen in Moldavië
Door werkloosheid en armoede werkt ongeveer een kwart van de bevolking van Moldavië in het buitenland. Ouderen én kinderen blijven alleen en eenzaam achter. Veel kinderen zijn al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen. Ze gaan daardoor niet regelmatig naar school en lopen groot risico slachtoffer te worden van geweld en mensenhandel. Vele ouderen hebben een klein pensioen waar ze onmogelijk van rond kunnen komen. Hierdoor raken veel ouderen ondervoed en kunnen hun gas- en lichtrekening niet betalen. De christelijke organisatie Bethania, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil verandering brengen in de levens van deze kinderen en ouderen. In hun dagcentrum krijgen kinderen hulp bij hun huiswerk, een maaltijd,  en de mogelijkheid voor psychosociale hulp. Er zijn dagelijks sport- en buitenactiviteiten en elke maand worden de verjaardagen van de kinderen gevierd. Hiermee wil Bethania voorkomen dat de emotionele, fysieke en sociale groei van kinderen in gevaar wordt gebracht. Vanuit haar dagcentrum voorziet Bethania de meest kwetsbare ouderen in de dorpen Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een warme maaltijd.


Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals Bethania in Moldavië. Van harte aanbevolen! Uw bijdrage zijn welkom in de collectes of via Appostel en op de bankrekeningen
NL92 RABO0127607234 of NL96 INGB0000117505
t.n.v. College van diakenen PGL
o.v.v. ZWO project Bethania 2023-2024


De bestemming van de ZWO collectes in 2021/2022 was hospice Gentlecare. Lees meer over dit ZWO project 2021/2022

Jaarverslagen
ZWO brengt ieder jaar een jaarverslag uit. Deze zijn hier te lezen.

Kerk in Aktie

De akties van Kerk in Aktie worden van harte ondersteund. Bekijk de collecte acties van KIA

ZWO 40dagentijdproject 2023

In 2023 heeft de ZWO-commissie als 40dagentijdproject gekozen voor Sign of Hope, dovenonderwijs in Oeganda
Open hier de flyer voor alle informatie.

Hieronder enkele 40dagentijd-projecten van de afgelopen jaren:

In 2019 was het 40dagentijd project voor de Nederlandse stichting Zulu Aid, werkend in Durban. Wij ontvingen 15 april 2022 dit bericht van de stichting. We plaatsen het hier omdat we het nog altijd een warm hart toedragen.

Commissie ZWO

Kerken houden zich al eeuwenlang bezig met zending, evangelisatie en hulpverlening dichtbij en ver weg; deze taken behoren tot de kern van het christelijk geloof. In navolging van Jezus Christus worden wij geroepen tot getuigenis, naastenliefde, dienstbaarheid en het bevorderen van gerechtigheid.
De letters ZWO staan voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Aandacht voor deze activiteiten is geen hobby van enkele enthousiastelingen of een vorm van liefdadigheid, maar de bijbelse opdracht aan de hele gemeente om God’s liefde voor alle mensen door te geven, in woord en daad.
De commissie ZWO onderneemt activiteiten om de gemeenteleden te informeren over deze taken, het besef over deze opgave te vergroten en uit te nodigen tot verbondenheid en concreet handelen. Het gaat om de volgende activiteiten:

 1. publiceren van actuele ontwikkelingen over ZWO in het kerkblad en op de website
 2. inzamelen van geld voor ZWO-doelen en speciale projecten
 3. onderhouden van contacten met de landelijke kerk en Kerk in Actie
 4. aanmoedigen tot een duurzaam gebruik van de aarde
 5. inzamelen van postzegels, gebruikte cartridges en oude mobieltjes
 6. stimuleren van het gebruik van fair trade producten
 7. aandacht besteden aan de verkondiging van God’s woord wereldwijd
 8. bijdragen leveren aan gemeente-activiteiten en zondagse vieringen om de ZWO opdracht aandacht te geven

De ZWO-commissie maakt onderdeel uit van de diaconie van de PGL en doet jaarlijks verslag van de activiteiten in het jaarverslag.

Commissieleden

Margreet MeijerLooierslaan 10
2264 AA Leidschendam
070-3178755
06-18308091
Voorzitter
Dory de NietWielerbaan 30
2492WG Den Haag
070-3677043
06-23947800
Secretaris
Krijn JongejanHerberg 125
2264KS Leidschendam 
070-3276200Notulist
Alja SchutteLeenkamp 18
2264 KX Leidschendam
070-3203598
06-13059150
 
Anneke Joffers-IpemaKlaverveld 289
2492KD Den Haag
070-3596300 
Ap Buitenhek

Jaarverslagen

De ZWO brengt ieder jaar een jaarverslag uit. Deze zijn hier te lezen.

Kerk in Aktie

De akties van Kerk in Aktie worden van harte ondersteund. Bekijk de collecte acties van KIA