ZWO

ZWO Projecten

De ZWO-commissie heeft samen met de Diaconie besloten de komende twee jaar de ZWO-collectes te bestemmen voor het hospice Gentlecare in Britstown, Zuid Afrika. Zoals u weet zijn zij zwaar getroffen door het Covid virus.
Het lijkt de commissie een heel mooi doel, waarmee we met onze financiële steun hulp aan mensen in nood mogelijk maken. Wij zullen in nauwe samenwerking met de werkgroep Colesberg ons best gaan doen om het werk van Ivonne en Tommie te ondersteunen.
Onze eerst collecte hiervoor is zoals gebruikelijk in de Nieuwjaarsdienst van zondag 3 januari 2021. Wij zullen u in januari verder informeren.
Om verwarring te voorkomen vragen wij u voor de ZWO collectes het genoemde rekeningnummer te gebruiken.
via Appostel of op rekening van de bankrekening nummers:
NL92 RABO0127607234 of NL96 INGB0000117505
t.n.v. college van diakenen PGL
o.v.v.  Hospice Gentlecare

Onze hartelijke dank en laten we er iets moois van maken met elkaar!

Lees meer over dit ZWO project 2021/2022

ZWO 40dagentijdproject 2022

In 2022 heeft de ZWO-commissie als 40dagentijdproject gekozen voor:

Organisatie FIDA; Hulp aan vluchtelingenkinderen in Ethiopië

Klik hieronder voor alle informatie.

Hieronder enkele projecten van de afgelopen jaren:

In 2019 was het 40dagentijd project voor de Nederlandse stichting Zulu Aid, werkend in Durban. Wij ontvingen 15 april 2022 dit bericht van de stichting. We plaatsen het hier omdat we het nog altijd een warm hart toedragen.

Commissie ZWO

Kerken houden zich al eeuwenlang bezig met zending, evangelisatie en hulpverlening dichtbij en ver weg; deze taken behoren tot de kern van het christelijk geloof. In navolging van Jezus Christus worden wij geroepen tot getuigenis, naastenliefde, dienstbaarheid en het bevorderen van gerechtigheid.
De letters ZWO staan voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Aandacht voor deze activiteiten is geen hobby van enkele enthousiastelingen of een vorm van liefdadigheid, maar de bijbelse opdracht aan de hele gemeente om God’s liefde voor alle mensen door te geven, in woord en daad.
De commissie ZWO onderneemt activiteiten om de gemeenteleden te informeren over deze taken, het besef over deze opgave te vergroten en uit te nodigen tot verbondenheid en concreet handelen. Het gaat om de volgende activiteiten:

  • publiceren van actuele ontwikkelingen over ZWO in het kerkblad en op de website
  • inzamelen van geld voor ZWO-doelen en speciale projecten
  • onderhouden van contacten met de landelijke kerk en Kerk in Actie
  • aanmoedigen tot een duurzaam gebruik van de aarde
  • inzamelen van postzegels, gebruikte cartridges en oude mobieltjes
  • stimuleren van het gebruik van fair trade producten
  • aandacht besteden aan de verkondiging van God’s woord wereldwijd
  • bijdragen leveren aan gemeente-activiteiten en zondagse vieringen om de ZWO opdracht aandacht te geven

De ZWO-commissie maakt onderdeel uit van de diaconie van de PGL en doet jaarlijks verslag van de activiteiten in het jaarverslag.

Commissieleden

Margreet MeijerLooierslaan 10
2264 AA Leidschendam
070-3178755
06-18308091
Voorzitter
Dory de NietWielerbaan 30
2492WG Den Haag
070-3677043
06-23947800
Secretaris
Krijn JongejanHerberg 125
2264KS Leidschendam 
070-3276200Notulist
Alja SchutteLeenkamp 18
2264 KX Leidschendam
070-3203598
06-13059150
 
Anneke Joffers-IpemaKlaverveld 289
2492KD Den Haag
070-3596300 

Jaarverslagen

De ZWO brengt ieder jaar een jaarverslag uit. Deze zijn hier te lezen.

Kerk in Aktie

De akties van Kerk in Aktie worden van harte ondersteund. Bekijk de collecte acties van KIA