Kerk in Actie

Collecte Werelddiaconaat
17 september
Jonge mensen in Myanmar verbeteren hun landbouwproductie

Jonge mensen in Myanmar verbeteren hun landbouwproductie

In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om op eigen benen te staan. In tien dorpen verwerken jonge moeders, jongeren tussen de 18 en 35 jaar en slachtoffers van de gewapende conflicten landbouwgewassen tot consumentenproducten.

Ze verbouwen pinda’s om tot olie te verwerken, of gember om te drogen en te verkopen. Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen. Kerk in Actie ondersteunt hen met trainingen en kleinschalige leningen.

We bevelen de collecte van harte bij je aan.

Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie  o.v.v. collecte landbouw Myanmar, of doneer online.

Hartelijk dank voor je gift!

Lees meer op kerkinactie.nl/landbouwmyanmar Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Collecte ZendingZondag 24 september

Bouw de kerk in Syrië weer op

In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten.

Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, worden tientallen gebouwen opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn.

Geef zondag aan de collecte voor de kerk van Syrië, maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie  o.v.v. collecte Bouw de kerk in Syrië weer op, of doneer online. Hartelijk dank!

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!