Kerk in Actie

Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te verbouwen. De regen valt steeds grilliger door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en bewaren hun oogst beter. Ze vormen coöperaties en spaargroepen. Iedereen legt geld in en om de beurt kan iemand het hele bedrag gebruiken voor een grotere (landbouw)investering. Daarmee krijgen boerinnen en boeren de slagkracht om hun productie te verhogen.
Ze maken energiezuinige ovens, planten bomen om erosie te voorkomen, leggen visvijvers aan en gaan bijen houden. Dat is goed voor mens èn natuur. Steunt u boerengezinnen in Noord-Oeganda via de collecte in de kerk, zodat ze droogte en overstromingen het hoofd kunnen bieden? Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/boerinoeganda.

Na de watersnoodramp in 1953 werd Nederland beschermd tegen overstromingen. In veel landen moeten mensen zelf tegen wateroverlast vechten. Daarom collecteren we voor boeren in Oeganda die lijden onder klimaatverandering.

Zondag 6 februari is onze collecte bestemd voor dit landbouwwerk van Kerk in Actie in Oeganda. Doet u ook weer mee?

Gebruik de App of maak uw bijdrage over op onze gebruikelijke Diaconie rekeningen.
– Bankrekeningnummer:  IBAN NL92RABO0127607234
– ING rekeningnummer:   IBAN NL96INGB0000117505

t.n.v. College van diakenen, Protestantse Gemeente te Leidschendam
o.v.v. Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda