ZWO 40 dagentijd project 2022

Bericht van FIDA uit Ethiopië

In december 2022 ontvingen we een bericht uit Ethiopië over de besteding van de donatie uit de PGL voor het werk van FIDA, ons 40 dagentijd project in 2022. We konden in juni € 3.600 schenken om hulpbehoevende kinderen in Dar es Salaam (de hoofdstad van Ethiopië) te ondersteunen. Deze schenking is ingezet om 110 kinderen gedurende 4 maanden een voedzame maaltijd te geven onder schooltijd. Bovendien hebben 32 kinderen een schooluniform ontvangen en is voor 20 kinderen schoolmateriaal aangeschaft.
Assegid Negash, de oprichter en directeur van FIDA, laat ons weten dat hij heel dankbaar is voor onze financiële steun waarmee kwetsbare kinderen en hun familie daadwerkelijk geholpen kunnen worden. Onderstaand is ook zijn kerstgroet aan ons te lezen.    


oktober 2022: foto’s van het resultaat van het project

Overhandiging cheque aan organisatie

In de Pinksterdienst, op 5 juni 2022, is de opbrengst van dit 40dagentijd project bekendgemaakt. De cheque is overhandigd aan Marjo Borst, de coördinator in Nederland voor sponsoractiviteiten voor FIDA.
Hieronder de foto’s van de overhandiging.

Hulp aan vluchtelingenkinderen in Ethiopië

“De ergste droogte in meer dan 40 jaar. Dat is de situatie in delen van Ethiopië en Kenia, waar op sommige plaatsen al drie jaar lang geen druppel regen is gevallen. Voor meer dan 13 miljoen mensen dreigt honger.”

Dit is de inleiding van de nieuwsbrief van Kerk in actie op 10 februari jl. Aandacht voor de honger in Ethiopië is ook het thema voor ons 40 dagentijd project dit jaar. We gaan de organisatie FIDA (Friendship for Integrated Development Association) in Ethiopië ondersteunen bij de hulp aan vluchtelingenkinderen. FIDA is opgericht door Assegid Negash in oktober 2005. Hij kende uit eigen ervaring het belang van onderwijs voor jonge kinderen en besloot na zijn opleiding tot arts zich in te zetten voor de verbetering van de leefomstandigheden van benadeelde en verwaarloosde groepen mensen in Ethiopië, met name kinderen, vrouwen en ouderen. Fida is vooral actief in Addis Abeba (de hoofdstad van Ethiopië) en directe omgeving.

De burgeroorlog (in Tigray) en de droogte in Ethiopië hebben een grote stroom vluchtelingen uit het Noorden en Oosten richting de hoofdstad Addis Abeba op gang gebracht en daarom heeft FIDA nu grote behoefte aan financiële middelen om de vluchtelingenkinderen van eten en onderwijs te voorzien. Voor €150 kunnen zij een kind een jaar lang onderwijs en een goede lunch aanbieden.

De school is toegankelijk voor kinderen van alle verschillende bevolkingsgroepen in Ethiopië. Het onderwijs wordt gegeven door vrijwilligers uit de VS, Groot Brittannië en Ierland. 

Deze keer willen we met ons 40 dagentijd project deze lokale organisatie in Ethiopië helpen. We gaan dat natuurlijk doen via de collectes en de Appostel app gedurende de 40 dagentijd van 6 maart tot en met 15 april. Maar we willen ook weer pepermunt en chocolade (eitjes) gaan verkopen. En omdat Ethiopië ook wel als de bakermat van de koffie wordt gezien en van daaruit de koffiestruik de hele wereld heeft veroverd is er dit jaar ook gelegenheid om Ethiopische koffie (bonen en snelfiltermaling) te kopen. We hopen daarmee zoveel aandacht en geld in te zamelen dat we 25 kinderen een jaar lang onderwijs en een goede maaltijd kunnen bieden. Meer informatie over de verkoop van de pepermunt, chocolade (eitjes) en koffie vindt u in de wekelijkse digitale nieuwsbrief, zodat we rekening kunnen houden met de actuele Coronamaatregelen.

De werkgroep ZWO is via Eta Woudenberg van onze Dorpskerk in contact gekomen met de coördinator in Nederland voor sponsoractiviteiten voor FIDA Marjo Borst. Marjo heeft in de afgelopen jaren Ethiopië een aantal keren bezocht en met eigen ogen gezien met hoeveel energie en toewijding Assegid Negash leiding geeft aan de veldwerkers die kinderen op allerlei plekken opzoeken en uitnodigen om naar school te komen. Zij heeft ons ervan overtuigd dat deze non-gouvernementele organisatie (NGO) integer en betrouwbaar opereert en onze steun zeker waard is.

We hopen van harte dat we met elkaar in deze 40 dagentijd, waarin we ons extra bewust zijn van onze opdracht om onze naasten te helpen, een bijdrage willen leveren om deze vluchtelingenkinderen in Ethiopië van onderwijs en voedsel te voorzien.

Namens de werkgroep ZWO,
Margreet Meijer

Bekijk ook de website van de organisatie: http://www.fidaethiopia.org/