Leidschendams kerkkoor

Het Leidschendams Kerkkoor is 70 jaar geleden opgericht, in 1953, en heeft zijn bestaan inmiddels al lang bewezen. Het koor bestaat uit 26 leden die elke donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur bij elkaar komen om te zingen en de gezelligheid van de koorleden onderling te ervaren. Het is bewezen dat als je zingend door het leven gaat, dit een positieve uitwerking heeft op je lichamelijke gezondheid en daarom een aanbeveling is om je aan te sluiten bij het koor. 

Een aantal keer per jaar verlenen wij onze medewerking tijdens de kerkdienst. Het is de bedoeling volgend jaar ook tijdens hoogtij-diensten in de kerk te zingen zoals Pasen en Pinksteren. Hiervoor zijn gemeenteleden, die het leuk vinden om mee te zingen, van harte welkom!         

Doe mee met ons koor en ervaar de beleving van gezelligheid en het ‘met elkaar zingen’!     

In de maanden juni, juli en augustus houden we vakantie.  

Voor informatie over het koor kunt u nu ook Facebook raadplegen onder: L.K.K. 

De contributie voor het koor-lidmaatschap bedraagt 17,50 euro per maand.        

Indien u graag nog meer informatie wilt over het Leidschendams Kerkkoor, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat, telefoonnummer 0618274666 of een email sturen naar: r.taag@kpnplanet.nl

Wanneer u ons financieel wilt steunen zijn uw giften van harte welkom op: gironummer NL21INGB0000704250 t.n.v. Leidschendams Kerkkoor.