27 september 2020, Startzondag van de PGL in de Kruisheuvelkerk

Een startzondag anders dan we gewend waren. Alles op afstand. Extra stoelen in de Voorhof, en voor ieder die zich had opgegeven was er plaats.
Een prachtige bloemschikking. De veelkleurigheid van de gemeente, de drie rozen voor geheimhouding van de nieuwe ambtsdragers, tja en dan die ketting…

Vandaag werden Dinie en Marianne als diaken bevestigd en Eta als ouderling.
Zo fijn dat Vlietwijk er nieuwe ambtsdragers bij heeft.

De lezing was uit Jesaja 43: 16-21. De overdenking, ook anders dan anders, boeiend.
En niet te vergeten het prachtige samenspel op orgel en piano van Johan en Annemieke.

Dit jaar geen ontbijt, geen koffie drinken na de dienst, geen springkussen voor de kinderen, geen ijskar voor de deur.
Maar wat zijn we blij met de dingen die wel al weer kunnen. 

En tot slot op de achterkant van het liturgieblad de ‘grote startzondagquiz’.
Een waardig begin van het nieuwe seizoen.