De Dorpskerk

Kerkgebouw:
Dorpskerk, Damhouderstraat 2, tel. 070 320 4224
Email: info.binnenhof@pgleidschendam.nl

Postadres Damhouderstraat 2a
2266 AS Leidschendam

Ieder is welkom met zijn eigen achtergrond, ervaringen, geloof, twijfels en vragen. Wij willen gezamenlijk luisteren naar het verhaal van de Lévende. Dat geeft een gevoel van saamhorigheid. Vlietwijk wil als metgezel open staan voor mensen die het niet gemakkelijk hebben met zich zelf of met de maatschappelijke positie waarin zij verkeren. Gastvrijheid staat hoog in ons vaandel.

Historie

De Dorpskerk, ook wel ‘De Peperbus’ genoemd, is gelegen in het oude centrum van Leidschendam, bij de sluis, aan de Delftsekade. Het is de oudste kerk van Leidschendam. De kerk is een optelsom van vele ingrepen uit de drie eeuwen van haar bestaan. De eerste kerk, met achthoekig grondplan, werd gebouwd door Arent van ‘s-Gravenzande, stadsbouwmeester van Leiden. In 1653 werd de kerk in gebruik genomen. Ze had een rond koepeldak en ook zeven gebrandschilderde vensterglazen, geschonken door Delft, Gouda, Leiden, Haarlem, Dordrecht en de hoogheemraadschappen Rijnland en Delfland. Door een brand in 1693 werd het gebouw zwaar beschadigd. Met hulp van diverse gulle gevers werd 25.000 gulden ingezameld waarmee de herbouw gefinancierd kon worden.
In de daarop volgende eeuwen werd het gebouw meerdere keren gerestaureerd, maar de kenmerkende onderdelen (preekstoel, herenbank en octagonale vorm) bleven behouden.

Met de tijd mee

Al eeuwen is deze kerk een plek waar jong en oud bijeenkomen om samen hun geloof te beleven en te vieren, tot op de dag van vandaag. Ook in de kerk is de tijd niet stil blijven staan. De Dorpskerk is gebouwd als Hervormde kerk. In de aanloop naar het samengaan van de Hervormde wijk Dorp en de gereformeerde wijk Zuid werden de diensten afwisselend in de Damlaankerk en de Dorpskerk gehouden. Vanaf 1996 vinden alle diensten in de Dorpskerk plaats en is de Damlaankerk afgestoten.

PKN
De Dorpskerk is nog altijd volop in gebruik door de PG Leidschendam, deze behoort sinds 8 september 2005 tot de Protestantse Kerk in Nederland, PKN. 
Op landelijk niveau heeft een fusie van kerkgenootschappen plaatsgevonden. In Leidschendam betekende dit het samengaan van de Gereformeerde en Hervormde Kerken. Op zondag komt de gemeente samen in eigentijdse diensten en doordeweeks zijn er activiteiten waar iedereen welkom is. Een gastvrije plek waar ontmoeting plaatsvindt, waar belangstelling en betrokkenheid kernwoorden zijn.

Bij de Dorpskerk is in 1999 een grote multifunctionele zaal aangebouwd: de Binnenhof. Behalve voor kerkelijke activiteiten wordt deze ruimte geregeld gebruikt door derden (zie ook de pagina huur). De inrichting van de Dorpskerk is recentelijk vernieuwd.

Orgel

Het huidige orgel dateert uit 1896 en is gebouwd door de Leidse orgelbouwer J. van Gelder.

Dispositie:

MANUAALPEDAAL
Prestant 8′Subbas 16′
Holpijp 8′Pedaalkoppel
Octaaf  4′ 
Roerfluit 4′  
Quint 2 2/3′  
Piccolo 2′ 
Mixtuur IV 

Stichting Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam
Op 27 mei 2019 is de Stichting Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam opgericht.
De stichting wil meer culturele activiteiten in de “Peperbus” mogelijk maken en er voor gaan zorgen dat deze mooie locatie in het Leidschendamse sluisgebied beter geschikt wordt om iets te vieren, te herdenken of te presenteren.

Ga direct naar de website van de ‘Vrienden van de Dorpskerk’