5 januari 2020, Gezamenlijke Nieuwjaarsdienst in de Kruisheuvelkerk

Het was druk in de kerk. Een kakafonie van geluid alsof we elkaar weken niet hadden gezien of gesproken. Een bijzondere dienst ook want Joost Batelaan werd als diaken voor de wijkgemeente Leidschenveen bevestigd.

Na het welkom door de ouderling van dienst, aanvangslied, bemoediging en groet, werd er bevestigd. Ds. Fulco legde speciaal voor de kinderen nog eens uit wat er voor taken in de kerk zijn, én dat hiervoor gelukkig altijd weer mensen bereid zijn zo’n taak voor een enkele tijd op zich te nemen.
Hierna gingen de kinderen naar de nevendienst en de tieners naar de Lounge. Voor de achterblijvers werd er gelezen uit genesis 25, 1-6 en Matteüs 2, 1-12.
Natuurlijk ook deze dienst weer prachtige liederen.
Na de preek kwamen de kinderen en tieners weer terug in de kerk.

Vandaag deelden we ook brood en wijn. Na de collecte was het al weer tijd voor het slotlied. En oh… wat gaat een ochtend snel voorbij. Na de dienst koffie met iets lekkers en vele goede wensen voor 2020.

Een prachtig begin van het nieuwe jaar.